Het wordt morgen een warme dag en een vrije dag opnemen kan een leuk idee zijn. Het is overigens bijna 1 juli 2021 en dat betekent dat wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd, komen te vervallen. Wellicht dus een slim idee om nog op de valreep uw werkgever te vragen of u vrij kan krijgen.

Wat kan ik nu nog ondernemen voor 1 juli aanstaande?

Het opnemen van vakantie is de verantwoordelijkheid van u als werknemer. Uw werkgever kan u niet met vakantie sturen. Om vakantiedagen op te nemen, moet u dit schriftelijk aan uw werkgever vragen. Vaak is een protocol opgenomen hoe en bij wie de aanvraag gedaan moet worden. De termijn voor de werkgever om te reageren op de vakantie aanvraag is twee weken. Reageert uw werkgever ná twee weken of misschien wel helemaal niet, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig uw wensen.

In beginsel moet uw werkgever uw vakantie aanvraag goedkeuren. Wordt uw vakantieverzoek toch afgewezen, dan zal uw werkgever wel gewichtige redenen moeten geven. Daarvan zal sprake zijn wanneer het inwilligen van uw vakantieverzoek zal leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Vraag om een schriftelijke toelichting indien het u onduidelijk is waarom uw aanvraag is afgewezen.

Maar, u wilt morgen naar het strand want dan is het mooi weer. Mag u last minute hiervoor goedkeuring verwachten van uw werkgever dat u er niet bent? Nee, in beginsel kunt u dit niet verwachten, omdat uw werkgever een termijn heeft van twee weken om te reageren op uw verzoek. Wel is overleg altijd mogelijk en daarom staat het u vrij als werknemer om uw werkgever deze vraag te stellen of u morgen een verlofdag mag opnemen. Afhankelijk van het type werk en de drukte op het werk is het misschien best mogelijk. Uw werkgever toont daarmee goed werkgeverschap en krijgt er een blije en uitgeruste werknemer voor terug. Win win!

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Werknemers met recht op loon verwerven een wettelijke minimumaanspraak aan vakantiedagen per jaar. Dit aantal vakantiedagen is vier maal het aantal uren dat u per week werkt. Bijvoorbeeld: u werkt 40 uur per week, dan heeft u recht op 160 vakantie uren. Dit staat gelijk aan 20 dagen, vier weken. Of, u werkt 24 uur per week, dan heeft u recht op 96 vakantie uren. U heeft recht op loon tijdens het opnemen van uw vakantiedagen.

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Indien u meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijke minimum, dan zijn dat ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Als dit het geval is zal dit opgenomen zijn in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Wat is de vervaltermijn of verjaringstermijn van vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn verworven. Concreet betekent dit dat elk jaar op 1 juli de wettelijke vakantiedagen vervallen. Bijvoorbeeld: op 1 juli 2021 komen de opgebouwde wettelijke vakantiedagen in 2020 te vervallen.

Waarom is deze vervaltermijn ontstaan? De wetgever is van mening van het opnemen van vakantie een recuperatiefunctie heeft en dat betekent dat het opnemen van vakantie is bedoeld om uit te rusten en op te laden. Door de korte vervaltermijn wordt de werknemer gedwongen vakantie op te nemen in het jaar dat het vakantiesaldo is opgebouwd. Als werknemer wordt je dan gestimuleerd met regelmaat vakantie op te nemen en op te laden of bij te komen.

Indien u niet tijdig uw vakantiedagen heeft opgenomen, dan worden deze van uw tegoed afgehaald en kan u deze dagen niet meer opnemen.

Er zijn uitzondering:

  • U heeft met uw werkgever een andere afspraak gemaakt over de vervaltermijn;
  • In geval van volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer die daarbij is vrijgesteld van de verplichting tot re-integratie. Er geldt in dit geval een verjaringstermijn van vijf jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van vijf jaar. Als u slim bent neemt u dus altijd eerst uw wettelijke vakantiedagen op en pas daarna uw bovenwettelijke dagen.

Verschil tussen vervaltermijn en verjaringstermijn?

Een vervaltermijn van zes maanden, die van toepassing is op de wettelijke vakantiedagen, kan niet worden gestuit. Stuiten betekent verlengen. De verjaringstermijn begint dan van nul af aan opnieuw te lopen. In geval van de wettelijke vakantiedagen betekent dit dat de termijn van zes maanden niet kan worden verlengd.

Stuiten (verlengen) kan wel bij de bovenwettelijke vakantiedagen. U kunt als werknemer een schriftelijke verklaring sturen aan uw werkgever, waarin u aangeeft dat u uw recht op de bovenwettelijke vakantiedagen wilt behouden.

Uitbetalen van vakantiedagen, mag dat?

Wettelijke vakantiedagen mogen tijdens de arbeidsovereenkomst niet door uw werkgever worden uitbetaald in geld, behalve bij einde dienstverband. Als u dan nog wettelijke vakantiedagen over heeft, dan moet uw werkgever deze uitbetalen met de eindafrekening.

Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wél worden uitbetaald als dit afgesproken is in de arbeidsovereenkomst of cao. Werknemer hoeft met de uitbetaling van vakantiedagen niet in te stemmen, omdat de wet bepaalt dat werknemers het recht hebben de vakantiedagen op te nemen.

Welke verplichtingen heeft mijn werkgever mbt vervaltermijn wettelijke vakantiedagen?

Uw werkgever moet u over de vervaltermijn hebben geïnformeerd van de wettelijke vakantiedagen. Voldoet uw werkgever niet aan deze voorwaarden? Dan blijven de vakantiedagen bestaan en verjaren ze pas na 5 jaar.