5 tips bij een ontslag

Ontslag kan een ingrijpende en emotionele ervaring zijn. Of het nu onverwachts komt of langzaam aan zag komen, de impact kan groot zijn. Het is belangrijk om te weten hoe u met deze situatie moet omgaan.

Hieronder vindt u 5 tips die u kunnen helpen om door deze periode heen te komen:

  1. Blijf kalm: Het is normaal om geschokt te zijn wanneer u ontslagen wordt. Probeer echter kalm te blijven en vermijd een te emotionele reactie. Blijf professioneel en stel vragen om de situatie te begrijpen. Dit helpt u om u positie te bewaren en kan kansen open te houden voor de toekomst.
  2. Vraag om uitleg: Vraag uw werkgever om een duidelijke en gedetailleerde toelichting op de redenen voor uw ontslag. Met deze informatie kunt u door een jurist laten toetsen of ze u wel mogen ontslaan.
  3. Ken uw rechten: zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw rechten bij ontslag. Dit omvat het begrijpen van uw contract, opzegtermijn, WW-uitkering en eventuele vergoedingen waar u recht op heeft, zoals een ontslagvergoeding. Wanneer u gratis juridisch advies bij ons inwint vertellen wij u hier meer over.
  4. Ontwikkel nieuwe vaardigheden: gebruik deze periode om jezelf verder te ontwikkelen. Volg cursussen of trainingen om nieuwe vaardigheden te leren. Dit kan je aantrekkelijker maken voor potentiële werkgevers en kan ook je zelfvertrouwen vergroten. U kunt de kosten die u hiervoor maakt eventueel bij uw werkgever neerleggen.
  5. Blijf positief: probeer positief te blijven en geduld te hebben. Schakel juridisch advies in zodat u ondersteuning en advies krijgt in dit proces en uw rechten worden veiliggesteld. Dat zal rust geven.

Uw rechten bij een ontslag

Bij ontslag is een vaststellingsovereenkomst vaak de meest gebruikte methode. In plaats van via de kantonrechter of het UWV, leg je met je werkgever schriftelijk alle afspraken vast. Voor uw werkgever is dit aantrekkelijk omdat een dure, langdurige en onzekere ontslagprocedure wordt vermeden. Voor u is een vaststellingsovereenkomst voordelig omdat er vaak betere voorwaarden, zoals een hogere ontslagvergoeding en latere einddatum in combinatie met vrijstelling van werk, kunnen worden afgesproken. Hoewel de belangen van u en uw werkgever verschillen, kan een goede vaststellingsovereenkomst voordelig zijn voor beide partijen.

Voor de vaststellingsovereenkomst is er geen vaste vorm of inhoud. Samen met uw werkgever kunt u afspreken wat u wilt. Zelfs de transitievergoeding is geen verplicht onderdeel, aangezien deze wordt gehanteerd door de kantonrechter en het UWV. Toch is de transitievergoeding vaak het eerste aanbod dat uw werkgever doet als ontslagvergoeding. Hierover kunt u onderhandelen, waarbij de transitievergoeding als ondergrens dient. Als er geen beëindigingsvergoeding of transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst staat, moet u zeker aan de bel trekken, want dit kan wijzen op andere tekortkomingen in de overeenkomst. Het is daarom belangrijk om juridisch advies in te winnen. Zorg ervoor dat uw rechten zijn gewaarborgd en dat u ten minste krijgt waar u recht op zou hebben als de procedure via een andere route zou verlopen.

Hoewel er geen vaste vorm of inhoud geldt, zijn bepaalde onderdelen wel van groot belang. Denk hierbij aan de reden van ontslag en de opzegtermijn. Deze factoren zijn cruciaal voor het veiligstellen van uw WW-uitkering. Het UWV zal uw vaststellingsovereenkomst en overige stukken opvragen en toetsen of het document volstaat om in aanmerking te komen voor een aansluitende WW-uitkering.

Het ontslag mag niet aan de werknemer te wijten zijn en de opzegtermijn moet correct zijn. Als er bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst niet goed is opgelet en een van deze punten is incorrect opgenomen, loopt u het risico dat u een WW-uitkering volledig misloopt of wordt gekort op de uitkering.

Tips vaststellingsovereenkomst bij ontslag

De vaststellingsovereenkomst die u ontvangt, is altijd een eerste voorstel. Omdat het om een voorstel gaat, kunt u onderhandelen over álle voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de vergoedingen, opzegtermijn en andere afspraken die worden gemaakt in de vaststellingsovereenkomst.. Het is zeker gebruikelijk om een tegenvoorstel te doen, uw werkgever zal u nooit meteen een eind aanbod doen.

Het onderhandelen en het opstellen van een tegenvoorstel hoeft u niet zelf te doen. Het is verstandig om hier een ontslagjurist voor in te schakelen. Daarmee zorgt u er ook voor dat uw rechten gewaarborgd zijn en u geen dingen over het hoofd ziet. Voor het inschakelen van een specialist zitten voor u geen kosten aan verbonden, dit kan worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Ook kan het zijn dat uw werkgever hier al een budget voor gereserveerd heeft.

Laat uw vaststellingsoverenkomst gratis controleren door Ontslagjuristen Nederland. Wij geven aan wat de mogelijkheden zijn en indien gewenst kunnen we de onderhandelingen met de werkgever voor u regelen. Zo halen we het maximale uit uw ontslag. In bijna alle gevallen kunnen wij ook de onderhandelingen kosteloos voor u oppakken.

Bel ons vrijblijvend op 085-0470855 of mail naar info@ontslagjuristennederland.nl.