Vaststellingsovereenkomst en opzegtermijn

Zolang de opzegtermijn van uw arbeidsovereenkomst nog niet verstreken is, bent u nog gewoon aan het werk en ontvangt u loon en vakantiedagen. Pas wanneer u vrijgesteld wordt van uw werkzaamheden, verandert dit, of wanneer de opzegtermijn verstreken is. Onder de opzegtermijn wordt de periode verstaan vanaf het moment van overeenkomen van het ontslag tot de werkelijke datum van ontslag. Wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden, dan moeten de afspraken schriftelijk vastgelegd worden in de vaststellingsovereenkomst, en de opzegtermijn valt daar ook onder.

Opzegtermijn en WW-uitkering, een belangrijk verband

Wanneer u directe aansluiting wilt op de WW-uitkering, dan is de juiste opzegtermijn en vastlegging hiervan in de vaststellingsovereenkomst van groot belang. Het UWV weigert de WW-uitkering als niet de juiste opzegtermijn is gehanteerd. Wanneer deze verstreken is, kunt u een uitkering ontvangen. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Let op dat in een arbeidsovereenkomst óók afwijkende afspraken gemaakt kunnen zijn. In uw geval kan de opzegtermijn dus ook langer zijn dan de wettelijke opzegtermijn.

Duur arbeidsovereenkomst Wettelijke opzegtermijn
0-5 jaar 1 maand
5-10 jaar 2 maanden
10-15 jaar 3 maanden
15 jaar en langer 4 maanden

Legt u een einddatum van uw arbeidsovereenkomst vast in de vaststellingsovereenkomst en is de afgesproken termijn korter dan de wettelijke opzegtermijn, dan ontvangt u dus geen WW-uitkering die direct aansluit op het einde van uw dienstverband. Het gevolg is dat u een periode zonder enige vorm van inkomen komt te zitten. Dit is niet wenselijk, tenzij u dit mee kunt nemen in de hoogte van de ontslagvergoeding. De werkgever zorgt dan voor een hogere vergoeding om de periode tussen het laatste salaris en de WW-uitkering op te vangen.

Voorbeeld van een te korte opzegtermijn en daardoor geen aansluiting op WW

U werkt 17 jaar bij een onderneming. Met de werkgever wordt in de vaststellingsovereenkomst besloten dat de ontslagdatum 1 juni is en dat het salaris doorbetaald wordt tot 31 mei. De vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend op 25 februari en daar gaat het mis. De wettelijke opzegtermijn is namelijk 4 maanden bij een dienstverband langer dan 15 jaar.

Het gevolg is dat u pas op 1 juli de eerste dag WW heeft, met uw laatste loon op 31 mei. U komt hierdoor een volledige maand zonder inkomsten te zitten. Is dit niet meegenomen in de ontslagvergoeding, dan kan dit flinke gevolgen hebben.

Eisen aan een vaststellingsovereenkomst

Er zijn bepaalde punten die altijd terug moeten komen in een vaststellingsovereenkomst, naast de juiste opzegtermijn. U kunt hierbij denken aan de hoogte van de ontslagvergoeding, de datum voor vrijstelling van werkzaamheden en dekking van juridische kosten voor het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Meer informatie vindt u op de pagina met minimaal in een vaststellingsovereenkomst op te nemen.

Weet u niet zeker of de vaststellingsovereenkomst correct opgesteld is, twijfelt u over de opzegtermijn met betrekking tot de WW-uitkering of wilt u dat een specialist eens een kijkje neemt? Onze juristen kijken gratis naar de vaststellingsovereenkomst om te zien of alles daadwerkelijk in orde is.

Neem contact op

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst en opzegtermijn

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.