Vaststellingsovereenkomst bij tijdelijk contract

Een tijdelijk arbeidscontract is een contract voor een beperkte tijdsperiode. Het contract bevat een einddatum (bijvoorbeeld 31 december), een tijdsduur (bijvoorbeeld voor de duur van zes maanden) of een reden waardoor het contract eindigt (bijvoorbeeld het einde van het project). Er kan een situatie ontstaan dat de werkgever tóch eerder de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Dat kan niet zomaar, daar zal de werkgever u voor nodig hebben. Dan bestaat er de mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst te sluiten.

Tussentijds opzegbeding

Wanneer werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst willen sluiten bij een tijdelijk contract, dan is het essentieel dat u de vaststellingsovereenkomst laat controleren door een jurist arbeidsrecht. Er zitten namelijk haken en ogen aan het document en u kunt niet in alle gevallen in aanmerking komen voor een WW uitkering.

Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat er in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is overeengekomen. Een tussentijds opzegbeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die het mogelijk maakt om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen. Een tussentijds opzegbeding is alleen geldig als het schriftelijk is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De bepaling moet ook voor beide partijen gelden, dus zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De afgesproken opzegtermijn voor de werkgever moet aangehouden worden om aansluitend een WW uitkering te krijgen. De formulering van het artikel bepaalt of u wel tussentijds kunt beëindigen, dus laat dit in alle gevallen controleren door een jurist arbeidsrecht, om te voorkomen dat u straks geen loon heeft en geen WW-uitkering.

Welke voorwaarden stelt het UWV om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Een werknemer krijgt een WW-uitkering bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst als de arbeidsovereenkomst eindigt en de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De werknemer moet minstens 26 weken in dienst zijn geweest bij de werkgever.
 • De werknemer moet zich hebben ingeschreven bij het UWV.
 • De werknemer moet beschikbaar zijn voor werk.
 • De werknemer mag niet verwijtbaar werkloos zijn geworden.

Als de werknemer aan deze voorwaarden voldoet, kan de werknemer een WW-uitkering krijgen. De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het loon dat de werknemer verdiende en van de duur van het dienstverband. De vaststellingsovereenkomst moet wel ‘WW proof’ worden opgesteld. Het is belangrijk dat u daarom het document gratis laat controleren door onze ontslagjuristen.

Let op: het UWV stelt ook overige eisen, zoals bijvoorbeeld dat de arbeidsovereenkomst tenminste 26 weken moet hebben geduurd.

Direct uw gratis controle aanvragen:

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Vaststellingsovereenkomst:
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  Stel uw WW uitkering veilig
  Ontvang een hogere ontslagvergoeding
  100% gratis & vrijblijvende controle
  Binnen 1 uur reactie
  Wij ontzorgen u volledig

  Wat staat opgenomen in een vaststellingsovereenkomst?

  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die vrijwillig door beide partijen wordt gesloten om de samenwerking soepel en netjes te beëindigen. In een vaststellingsovereenkomst kunnen verschillende zaken worden opgenomen, zoals:

  • De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit is de datum waarop de arbeidsovereenkomst definitief wordt beëindigd.
  • De hoogte van de ontslagvergoeding. De werknemer heeft recht op een ontslagvergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever. De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer. Wanneer u meewerkt aan uw eigen ontslag met een vaststellingsovereenkomst, dan wilt u een hoger bedrag ontvangen aan ontslagvergoeding dan de wettelijke transitievergoeding.
  • De reden waarom partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten. Deze dient neutraal geformuleerd te worden, om de WW-uitkering veilig te stellen.
  • De uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld.
  • De vrijstelling van werk. De werknemer kan worden vrijgesteld van werk tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.
  • Het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is een beding in een arbeidsovereenkomst waarin de werknemer zich verplicht om na het einde van de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet te werken bij een concurrent. Het is verstandig dat dit beding komt te vervallen, zodat u als werknemer vrij bent op de arbeidsmarkt.
  • De geheimhouding. De werknemer kan zich verplichten om vertrouwelijke informatie van de werkgever geheim te houden.
  • De eindafrekening. De werkgever moet de werknemer een eindafrekening verstrekken met daarin de bedragen die de werknemer nog van de werkgever krijgt, zoals het salaris, de ontslagvergoeding en de uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld.

  Daarnaast kunnen er in een vaststellingsovereenkomst ook andere afspraken worden gemaakt, zoals afspraken over een budget voor scholing of outplacement.

  Het is belangrijk om u goed te laten informeren over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst voordat u deze tekent. U kunt hierover gratis advies vragen aan onze arbeidsrechtjuristen.

  Een vaststellingsovereenkomst moet vrijwillig en zonder dwang worden ondertekend door beide partijen. Het is gebruikelijk dat de werknemer de mogelijkheid krijgt om juridisch advies in te winnen voordat hij of zij de overeenkomst ondertekent. Dit is om ervoor te zorgen dat de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd. In de meeste gevallen betalen werkgever ook de juridische kosten die de werknemer moet maken.

  Waarom is het verstandig om een jurist in te schakelen?

  Een jurist arbeidsrecht kan u helpen bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst op de volgende manieren:

  • Controleren of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke eisen. Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch bindende overeenkomst. Het is daarom belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke eisen. Een jurist arbeidsrecht kan u helpen om te controleren of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Beoordelen of de ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst redelijk is.
  • Controleren of de vaststellingsovereenkomst geen onverwachte gevolgen heeft. Een vaststellingsovereenkomst kan een aantal gevolgen hebben, zoals gevolgen voor de WW-uitkering of voor de pensioenopbouw. Een jurist arbeidsrecht kan u helpen om te controleren of de vaststellingsovereenkomst geen onverwachte gevolgen heeft.
  • Adviseren over de voorwaarden van een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is een beding in een arbeidsovereenkomst waarin de werknemer zich verplicht om na het einde van de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet te werken bij een concurrent. Een concurrentiebeding is alleen geldig als het voldoet aan de wettelijke eisen. Een jurist arbeidsrecht kan u helpen om te adviseren over de voorwaarden van een concurrentiebeding.
  • Adviseren over hoe u uw rechten kunt beschermen. Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijke beslissing. Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren over de inhoud en de gevolgen van de overeenkomst. Een jurist arbeidsrecht kan u adviseren over hoe u uw rechten kunt beschermen.

  Kortom, een jurist arbeidsrecht kan u helpen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten die voor u gunstig is en die aan de wettelijke eisen voldoet. Stuur gratis en vrijblijvend uw vaststellingsovereenkomst toe en wij kunnen u helpen om inzicht te krijgen in uw onderhandelingspositie en mogelijkheden. Het is belangrijk dat u pas een vaststellingsovereenkomst tekent wanneer deze voor u acceptabel is en uw rechten zijn veiliggesteld.

  Als u over een vaststellingsovereenkomst wilt onderhandelen, is het verstandig om een jurist arbeidsrecht in te schakelen. De jurist kan u helpen om een goede onderhandelingspositie te krijgen en om tot een gunstige vaststellingsovereenkomst te komen.

  14 dagen bedenktijd bij de vaststellingsovereenkomst

  Werknemers hebben een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. Deze bedenktijd geldt voor alle werknemers, ongeacht de duur van het dienstverband of de reden van ontslag. Tijdens de bedenktijd mag de werknemer de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. De werknemer moet dit schriftelijk doen aan de werkgever.
  Als u de vaststellingsovereenkomst al heeft ondertekend, maar toch wenst dat een jurist deze voor u doorneemt, dan kunt u gratis uw vaststellingsovereenkomst naar ons toesturen voor een controle.

  Laat uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren

  Als u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen van uw werkgever en u wilt weten of deze overeenkomst juridisch correct is en of het een gunstig voorstel betreft om te ondertekenen, raden wij u aan contact op te nemen met Ontslagjuristen Nederland. Onze ervaren arbeidsrechtjuristen helpen graag om uw vaststellingsovereenkomst te beoordelen. Als er onjuistheden zijn of er ruimte is voor verbetering, zal de jurist u een op maat gemaakt voorstel doen met suggesties voor verbeteringen en aanvullingen.

  Aarzel niet om direct contact met ons op te nemen via info@ontslagjuristennederland.nl of telefonisch op 085-0470855. Natuurlijk kunt u ons ook benaderen via het contactformulier op de website; dan nemen wij contact met u op.

  Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst bij tijdelijk contract

  Ik heb een tijdelijk contract en heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Waar moet ik op letten?

  Als u een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde tijd, dan zijn er meerdere punten die van belang zijn om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Het is o.a. essentieel dat in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Is dat niet het geval? Dan zal u niet eerder dan de afgesproken einddatum in de arbeidsovereenkomst in aanmerking kunnen komen voor een WW-uitkering.

  Staat er wel een tussentijds opzegbeding in? De formulering is hierin zeer belangrijk of het UWV de WW-uitkering zal toekennen. Het is mogelijk om een tussentijds opzegbeding achteraf toe te voegen aan een arbeidsovereenkomst, dit kan door middel van een schriftelijk ondertekend addendum. Vraag gratis en vrijblijvend onze juristen om advies over uw specifieke situatie.

  Wat is mijn onderhandelingspositie over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst bij een tijdelijk contract?

  U heeft altijd een goede onderhandelingspositie in geval van een tijdelijk contract, wanneer u namelijk niet meewerkt aan de vaststellingsovereenkomst uw werkgever u sowieso tot de afgesproken einddatum moet doorbetalen. Het is essentieel dat er een tussentijds opzegbeding staat opgenomen in uw arbeidsovereenkomst, anders zal u geen WW-uitkering toegekend krijgen wanneer u tussentijds met een VSO uit elkaar gaat.

  Let wel goed op, teken nooit voor minder dan waar je wettelijk recht op hebt. Bij ontslag via het UWV of de kantonrechter krijgt de ontslagen werknemer op zijn minst de wettelijke transitievergoeding mee. Twijfel je over hoe het geregeld is in jouw vaststellingsovereenkomst? Laat ons een gratis en vrijblijvende check doen.

  Moet ik een jurist raadplegen als ik een vaststellingsovereenkomst voor mijn tijdelijke contract ontvang?

  Het raadplegen van een jurist arbeidsrecht is heel erg verstandig wanneer u een vaststellingsovereenkomst wil sluiten en helemaal wanneer er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. In dat geval zitten er namelijk haken en ogen aan en kunt u niet in alle gevallen in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Het is dus essentieel dat u zich juridisch laat adviseren of u wel tussentijds uit elkaar kunt met uw werkgever.