Burn-out vaststellingsovereenkomst

Kan ik met een burn-out een vaststellingsovereenkomst sluiten?

Is een vaststellingsovereenkomst mogelijk bij een burn-out? Ja! Maar let op, dit is niet zonder risico’s en daarom is het heel belangrijk om juridisch advies in te winnen.

We schreven al eerder over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. De belangrijkste vraag is: ‘Verwacht u per de einddatum weer volledig hersteld te zijn?’ Indien het antwoord hierop ‘ja’ is, dan kunt u in principe meewerken aan een vaststellingsovereenkomst. Van belang is natuurlijk ook of u überhaupt een beëindiging van het dienstverband ziet zitten. Een vaststellingsovereenkomst is immers een ontslag met wederzijds goedvinden, dus ook u moet zich kunnen vinden in een beëindiging van het dienstverband. Verder is van belang dat de vaststellingsovereenkomst WW-vriendelijk wordt opgesteld zodat u bij het UWV geen risico’s loopt dat de WW-uitkering niet wordt toegekend. Ten slotte moeten de voorwaarden goed genoeg zijn, denk hierbij aan bijvoorbeeld de hoogte van de ontslagvergoeding, de einddatum, het al dan niet uitbetalen van de verlofuren of een vrijstelling van werkzaamheden met doorbetaling van het salaris.

Elke situatie is anders en daarom geven we u graag een advies op maat. Bel gratis en vrijblijvend naar 085 047 08 55 om uw situatie voor te leggen aan één van onze juristen.

Burn-out veroorzaakt door de werksituatie of door een privésituatie

Het komt helaas regelmatig voor: een burn-out veroorzaakt door de werksituatie. De oorzaak kan liggen in een te hoge werkdruk, of bijvoorbeeld in een verstoorde arbeidsrelatie. In beide gevallen is het goed dat de werknemer (even) afstand doet van de situatie en rust krijgt. Dit zal vaak ook geadviseerd worden door een bedrijfsarts. In het geval van een verstoorde arbeidsrelatie zal een bedrijfsarts (vervolgens) veelal adviseren om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld onder leiding van een mediator. Maar wat als de situatie zich daarna niet oplost? Wat als de werkdruk te hoog blijft, of de arbeidsrelatie verstoord? Wij zien in de praktijk dat een werkgever dan al redelijk snel het onderwerp ‘de vaststellingsovereenkomst’ naar voren schuift. Wat moet u dan doen?

Allereerst is het goed om de tijd te nemen en na te denken over wat u wilt. Ook is het goed om te overleggen met de bedrijfsarts: verwacht de bedrijfsarts dat u op korte termijn weer volledig hersteld bent? De werkgever kan u onder druk zetten en verzoeken zo snel mogelijk te tekenen, doe dit absoluut niet. Neem u tijd en win altijd advies in. Ook als u zeker weet dat u wilt instemmen met een vaststellingsovereenkomst.

Let op: wist u dat een eerste voorstel van de werkgever eigenlijk altijd onderhandelbaar is? Laat het ontslagvoorstel daarom altijd controleren, waarschijnlijk zit er meer voor u in dan uw werkgever in eerste instantie doet blijken

Als een burn-out veroorzaakt wordt door de werksituatie, kan het helpen als partijen afscheid van elkaar nemen. De gedachte dat u niet meer terug hoeft te keren kan rust creëren wat kan helpen bij de hersteltijd van de burn-out. De aanleiding van de burn-out valt namelijk weg. Bij een burn-out veroorzaakt door de privé situatie ligt dit natuurlijk anders.

Bij Ontslagjuristen Nederland is het advies altijd helemaal gratis en vrijblijvend. Stuur via het gratis check formulier uw vaststellingsovereenkomst toe en één van onze juristen zal binnen een uur contact met u zoeken om u situatie door te spreken en u van een eerste advies te voorzien.

Beter melden bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij burn-out

De hoofdregel is dat u ten tijde van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst arbeidsgeschikt moet zijn. Als u namelijk ziek (arbeidsongeschikt) bent, dan geldt er een opzegverbod. Uw werkgever mag u tijdens ziekte niet ontslaan, u hebt dus een ontslagbescherming. Als u tijdens ziekte wel instemt met een vaststellingsovereenkomst, dan zal u geen WW-uitkering of een ziektewetuitkering van het UWV ontvangen. Het UWV ziet instemmen met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte als een verwijtbare handeling, de werkgever had immers loon moeten doorbetalen.

Let op: laat u altijd goed adviseren voordat u toezeggingen doet aan uw werkgever. Een vaststellingsovereenkomst sluiten tijdens (of vlak na) een burn-out is een risico. We bespreken uw situatie graag met u en geven u een gratis eerste advies. Bel gratis en geheel vrijblijvend naar 085 047 08 55.

Hoe voorkomt u dit? Om tijdens het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst beter gemeld te zijn. Belangrijk is dan natuurlijk dat u per de einddatum ook daadwerkelijk beter bent. U hebt namelijk vanuit de WW-uitkering een sollicitatieverplichting: u moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Ik denk niet dat ik tijdig hersteld ben van mijn burn-out

Wilt u wel instemmen met een vaststellingsovereenkomst, maar komt de einddatum van het dienstverband te dichtbij? Dan is het zaak om hierover het gesprek aan te gaan met de werkgever. Partijen kunnen namelijk zelf afspraken maken over de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst en dus ook over de einddatum van het dienstverband. U kunt dus onderhandelen over een einddatum verder in de toekomst in combinatie met vrijstelling van werk. Van belang is in ieder geval dat u geen onnodige risico’s aangaat.

Weten wat uw mogelijkheden zijn? Bel gratis en geheel vrijblijvend naar 085 047 08 55. Wilt u direct een gratis controle aanvragen? Vul dan het onderstaande formulier in.

Direct uw gratis controle aanvragen:

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Vaststellingsovereenkomst:
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  Stel uw WW uitkering veilig
  Ontvang een hogere ontslagvergoeding
  100% gratis & vrijblijvende controle
  Binnen 1 uur reactie
  Wij ontzorgen u volledig

  Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst bij een burn out

  Ik zit al bijna een jaar thuis met een burn-out en ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Ben ik verplicht hiermee akkoord te gaan?

  Nee, u bent niet verplicht om akkoord te gaan met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wanneer u een burn-out heeft. Voor veel werknemers kan het wel helpen toch mee te werken, omdat er een enorme rust ontstaat bij de gedachte dat ze niet meer voor hun werkgever hoeven te werken. Dit gaat vaak ten goede van het herstel. Laat u zich gerust vrijblijvend adviseren door onze arbeidsjuristen.

  Wat is mijn onderhandelingspositie voor betere voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst bij een burn-out?

  In geval van burn-out en een vaststellingsovereenkomst heeft u vaak een zeer gunstige onderhandelingspositie. Uw werkgever is verplicht bij ziekte 104 weken door te betalen en door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt deze termijn gekort. Dat geeft voor een werkgever financiële ruimte om bijvoorbeeld uw ontslagvergoeding te verhogen of de einddatum verder in de toekomst op te schuiven in combinatie met vrijstelling van werk onder doorbetaling van uw volledige salaris.

  Heb ik recht op een WW-uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst bij een burn-out?

  U kunt aanspraak maken op een WW-uitkering wanneer u akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst bij een burn out, maar dan moet de vaststellingsovereenkomst tekstueel wel correct worden opgesteld voor het UWV en u zal beter moeten zijn op de einddatum die werkgever en werknemer afspreken in de vaststellingsovereenkomst. Het is dus belangrijk dat de einddatum die partijen afspreken in de VSO ver genoeg in de toekomst wordt geplaatst, zodat u voldoende tijd en ruimte krijgt om te herstellen.