Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte kunt u krijgen van de werkgever wanneer u twee jaar of langer onafgebroken ziek bent. Er is dan geen sprake meer van een opzegverbod. Concreet betekent dit dat uw werkgever mag overgaan tot ontslag. Uw werkgever heeft dan twee opties:

Twee opties, bij ontslag na 2 jaar ziekte

Optie 1: u sluit met uw werkgever een vaststellingsovereenkomst na twee jaar onafgebroken ziekte

Deze optie zal voor u en uw werkgever ook direct de meest makkelijke en aantrekkelijke optie zijn. Het geeft voor u op korte termijn zekerheid. In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken over het einde van uw dienstverband. In een VSO tekent u ook voor finale kwijting. Dit betekent dat partijen (dus u en uw werkgever) niets meer van elkaar mogen vorderen, behalve wat u afspreekt in de vaststellingsovereenkomst. Om die reden is het héél belangrijk de vaststellingsovereenkomst volledig juridisch te laten toetsen. Immers, wanneer u een afspraak vergeet (of onjuist) opneemt, of u weet niet dat u ergens recht op heeft en de afspraak staat daarom niet opgenomen, dan kunt u er in de toekomst dus géén aanspraak meer op maken. Twee jaar ziekte situaties kunnen erg complex zijn en het juridisch laten toetsen van de gehele VSO is dan ook sterk aan te raden. Stel uw uitkering en rechten veilig.

Belangrijke aandachtspunten in een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte zijn:

 • UWV proof: de vaststellingovereenkomst voor het UWV dient tekstueel correct opgesteld te worden zodat uw uitkering wordt veiliggesteld. De juiste formulering is erg belangrijk;
 • Hoogte ontslagvergoeding: de ontslagvergoeding moet minimaal de wettelijke transitievergoeding bedragen. Let op: werkgevers maken vaak fouten in de berekening van de vergoeding, omdat ze bijvoorbeeld rekenen met 70% loon of niet alle looncomponenten meenemen in de berekening. Laat de vergoeding daarom altijd door onze arbeidsjuristen gratis narekenen. Het kan u duizenden euro’s opleveren;
 • Uitbetaling van vakantiedagen: veel werknemers die twee jaar ziek zijn hebben een hoog saldo aan opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen. Het is belangrijk in de vaststellingsovereenkomst concreet het verlofsaldo te laten opnemen dat moet worden uitbetaald, om achteraf discussie te voorkomen met uw werkgever. Werkgevers schrijven vaak onterecht (en soms ook onbewust) verlofuren af terwijl dit niet mag. Het laten controleren van uw verlofsaldo is dan ook een belangrijk aandachtspunt, het vertegenwoordigt namelijk vaak een grote financiële waarde;
 • Controle van álle relevante stukken, waaronder de beslissing van het UWV, uw loonstroken en een eventuele cao: allereerst is het cruciaal te controleren door ons of u wel kúnt meewerken aan een VSO. Daarbij zijn er vaak gunstige regelingen opgenomen in arbeidsvoorwaarden of in een cao na twee jaar ziekte. U weet dit waarschijnlijk niet eens, maar het is wel enorm belangrijk dat u deze gunstige regelingen niet uitsluit door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Het is noodzakelijk dat wij voor u in de stukken duiken om te controleren welke regelingen voor van toepassing zijn.

Let op: Het is verstandig om snel juridische hulp in te schakelen wanneer uw werkgever u wilt ontslaan na 2 jaar ziekte middels een VSO. Het is heel belangrijk dat u de vaststellingsovereenkomst volledig juridisch laat controleren. Dit geldt ook wanneer u denkt dat het ontslag terecht is gegeven en u denkt dat uw werkgever het wel goed zal afhandelen. Wanneer u voor verkeerde afspraken tekent kan het u in de (financiële) problemen brengen. Het kan betekenen dat uw uitkering niet veilig is gesteld en de financiële afwikkeling van het dienstverband ongunstig voor u afloopt. Uw (financiële) belangen zijn groot en het is dus belangrijk dat u zich goed laat adviseren en laat bijstaan.

Wij controleren gratis voor u de vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte die u van uw werkgever heeft ontvangen.

Direct uw gratis controle aanvragen:

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Vaststellingsovereenkomst:
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  Stel uw WW uitkering veilig
  Ontvang een hogere ontslagvergoeding
  100% gratis & vrijblijvende controle
  Binnen 1 uur reactie
  Wij ontzorgen u volledig

  Optie 2: uw werkgever vraagt een ontslagaanvraag aan bij het UWV

  Wanneer het ontslag verloopt via het UWV, dan kan dit een langlopende procedure worden. Uw werkgever zal diverse stukken moeten aanleveren en moeten onderbouwen waarom u voor ontslag in aanmerking komt. Het UWV heeft tijd nodig alles door te nemen en om een beslissing af te geven. Pas indien het UWV toestemming heeft verleend kan uw werkgever u ontslaan. Het kan dus een tijd duren voordat u (maar ook uw werkgever) zekerheid heeft. Om die reden zal het voor u prettig zijn het ontslag met een vaststellingsovereenkomst af te ronden, zo weet u snel waar u aan toe bent.

  Wanneer mag uw werkgever overgaan tot ontslag?

  Het opzegverbod vervalt pas wanneer u twee jaar (104 weken) of langer onafgebroken ziek bent geweest. Wanneer u een periode van vier weken of langer hersteld bent geweest, dan begint de berekening opnieuw.

  Een voorbeeld:

  Carla wordt ziek op 1 april 2022 vanwege een burn-out. In de zomer van 2022 start zij met re-integreren en per 1 december 2022 is zij weer volledig aan het werk. Zij staat per 1 december 2022 weer beter gemeld. Het werk blijkt na een tijdje toch te zwaar voor haar en Carla valt opnieuw uit en meldt zich ziek op 7 januari 2023. Carla heeft tussen 1 december 2022 en 7 januari 2023 gewerkt en dat is meer dan 4 weken. Dit betekent dat er nu gerekend wordt vanaf 7 januari 2023.

  Loonsanctie

  Uw werkgever kan een loonsanctie opgelegd krijgen wanneer uw werkgever niet genoeg heeft gedaan aan uw re-integratie. Het UWV kan uw werkgever dan verplichten om uw loon na 2 jaar ziekte nóg langer door te betalen. De loonsanctie duurt maximaal 1 jaar. In die periode mag u niet worden ontslagen. Het opzegverbod loopt in deze situatie langer door dan twee jaar ziekte en duurt zolang totdat de verplichte loondoorbetaling is gestopt.

  Verkorten van de loonsanctie

  De loonsanctie van 1 jaar kan worden verkort wanneer uw werkgever alsnog aan de eisen voldoet die het UWV stelt aan uw re-integratie. Uw werkgever zal dan een bekortingsverzoek moeten indienen bij het UWV en in dat verzoek zal uw werkgever moeten aangeven per tekortkoming wat uw werkgever gedaan heeft om de tekortkoming te herstellen. Uw werkgever kan de tekortkomingen teruglezen in het document ‘beoordeling re-integratieverslag’. Per tekortkoming geeft het UWV aan wat uw werkgever moet doen om dit te herstellen. Het UWV oordeelt binnen drie weken op het bekortingsverzoek of uw werkgever voldoende heeft gedaan aan uw re-integratie. Als het UWV oordeelt dat uw werkgever voldoende heeft gedaan aan uw re-integratie, dan stopt de loondoorbetalingsverplichting en dan stopt ook het opzegverbod.

  Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

  U heeft na twee jaar ziekte recht op de wettelijke transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door de duur van uw dienstverband en uw salaris. De berekening van de wettelijke transitievergoeding is een wettelijk bepaalde ondergrens. Echter, wanneer u bereid bent om mee te werken aan uw eigen ontslag middels een vaststellingsovereenkomst, dan kunt u een positie hebben om meer te onderhandelen dan alleen de wettelijke transitievergoeding.

  Transitievergoeding in vaststellingsovereenkomst

  Het is belangrijk dat u alert bent dat de transitievergoeding wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst wanneer het ontslag via die route wordt geregeld. De berekening na 2 jaar ziekte kan erg complex zijn en het is daarom verstandig de vergoeding áltijd na te laten rekenen door onze arbeidsjuristen. Dit doen wij helemaal gratis. Dan weet u zeker dat de vergoeding klopt en dat u het maximale uit uw ontslag haalt.

  Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

  Uw werkgever kan de betaalde wettelijke transitievergoeding gecompenseerd krijgen van het UWV bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015 kan uw werkgever met terugwerkende kracht compensatie aanvragen. Dit betekent dat er voor uw werkgever geen reden is om de transitievergoeding niet aan u te willen betalen. Het is wel belangrijk dat de berekening klopt, anders vindt er geen (volledige) compensatie plaats door het UWV.

  Slapend dienstverband na 2 jaar ziekte

  Er is sprake van een slapend dienstverband wanneer uw werkgever na twee jaar ziekte geen actie onderneemt om uw dienstverband te beëindigen, terwijl er géén loon meer wordt betaald en u geen werk meer verricht. Dit komt bijna niet meer voor, maar was de laatste jaren wel een groot probleem.

  Doel van een slapend dienstverband

  Het doel van een slapend dienstverband voor werkgevers was om de wettelijke transitievergoeding niet te hoeven betalen. Voor veel werknemers was dit enorm nadelig, aangezien zij daardoor hoge bedragen misliepen.

  Oplossing tegen slapend dienstverband

  Om dit tegen te gaan bestaat nu de regeling ‘compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid’. Werkgevers kunnen via deze regeling de betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte gecompenseerd krijgen van het UWV. Het doel van de regeling is om de drempel voor werkgevers weg te nemen om werknemers te kunnen ontslaan.

  Ik heb een slapend dienstverband, wat nu?

  De Hoge Raad heeft recent bepaald dat werkgevers moeten meewerken aan verzoeken van werknemers om het dienstverband te beëindigen. Het advies is om uw werkgever officieel te verzoeken het dienstverband te beëindigen wanneer uw werkgever na twee jaar ziekte niet zelf overgaat tot ontslag. Mocht uw werkgever hier niet toe bereid zijn, dan is het raadzaam bij ons vrijblijvend advies in te winnen.

  Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte laten controleren door Ontslagjuristen Nederland

  Onderteken nooit een vaststellingsovereenkomst die u niet volledig heeft laten controleren door een arbeidsjurist. De eerste versie die u van uw werkgever ontvangt is een conceptversie en over de voorwaarden kunt u onderhandelen alvorens er een definitieve versie wordt opgesteld. Uw werkgever zal u nooit direct een eindbod doen en zal dan ook zeker een tegenvoorstel verwachten. Als u de vaststellingsovereenkomst direct tekent, dan loopt u het risico dat het document voor het UWV niet juist is opgesteld en uw uitkering in gevaar komt of dat de transitievergoeding verkeerd is berekend (dit komt vaak voor). Wij kunnen u hierover gratis en vrijblijvend adviseren wat in uw situatie de mogelijkheden zijn voor betere voorwaarden. Op die manier kunt u het met uw werkgever op een prettige manier en met een goed gevoel afronden.

  Let op: Laat u niet onder druk zetten wanneer uw werkgever snel een getekend exemplaar retour wil. Het is belangrijk de vaststellingsovereenkomst goed te laten controleren zodat uw uitkering niet in gevaar komt.

  U kunt ons vrijblijvend e-mailen met uw gegevens (naam, telefoonnummer en ontvangen vaststellingovereenkomst) naar info@ontslagjuristennederland.nl en wij nemen binnen één uur contact met u op om uw situatie te bespreken. U kunt ook het contactformulier op deze pagina invullen.

  Wij behandelen honderden vaststellingsovereenkomsten per jaar na 2 jaar ziekte en kunnen daarom een goede inschatting maken van uw situatie en daarmee uw positie. Bent u benieuwd hoe wij klanten eerder hebben geholpen en hoe zij onze dienstverlening hebben ervaren? Dan kunt u meer informatie vinden door naar onze bedrijfspagina te gaan van Feedback Company.

  Wij scoren gemiddeld bij onze klanten met een 9.6 op basis van meer dan 775 beoordelingen. Klik hier voor alle reviews.

  Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

  Ik ben (bijna) twee jaar onafgebroken ziek en ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Wat is nu de eerste stap die ik moet zetten?

  De eerste stap is dat u bij ons de vaststellingsovereenkomst gratis en vrijblijvend laat controleren, zodat u zeker weet dat u wel kúnt meewerken aan een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is namelijk een juridische document met (financiële) gevolgen. De meeste fouten die worden gemaakt in vaststellingsovereenkomsten na twee jaar ziekte zijn (1) de berekening van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding en (2) dat u als werknemer geen verlofsaldo (of niet het juiste) krijgt uitgekeerd met de eindafrekening. Dit kan u duizenden euro’s schelen. Uw vaststellingsovereenkomst kunt u e-mail naar info@ontslagjuristennederland.nl en wij nemen binnen 1 uur contact met u op voor gratis advies over uw vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte.

  Moet ik meewerken aan een vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte?

  Nee, u hoeft niet mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte. Het is wel voor u en uw werkgever de makkelijkste route om uw dienstverband op een goede manier te beëindigen. Zorg wel dat u het document gratis volledig juridisch laat toetsen door onze arbeidsjuristen, zodat u zeker weet dat wat u tekent klopt.

  Wat is mijn onderhandelingspositie voor betere voorwaarden in een vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte?

  In de meeste gevallen heeft u na twee jaar ziekte geen positie om veel meer te eisen dan waar u wettelijk recht op heeft als het ontslag via het UWV zou verlopen. Echter, er zijn zeker wel situaties wanneer u wél een positie heeft om te onderhandelen over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Dit verschilt van geval tot geval. Het is daarom verstandig telefonisch met onze arbeidsjuristen te bellen om helder te hebben of u een positie heeft om betere voorwaarden te onderhandelen. Hoe dan ook is het volledig juridisch laten controleren van de vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte van groot belang om uw uitkering en rechten veilig te stellen.