Transitievergoeding en opzegtermijn

Wanneer de vaststellingsovereenkomst ondertekend is, gaat u de opzegtermijn in. In deze periode is uw dienstverband nog actief en ontvangt u gewoon uw loon, mits dit goed is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. De opzegtermijn bestrijkt de periode van het overeenkomen van het ontslag tot de werkelijke datum waarop het dienstverband beëindigd wordt. De meeste ontslagen vinden plaats met wederzijds goedvinden. Alle afspraken, inclusief de opzegtermijn, worden dan vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Direct berekenen

Het belang van de opzegtermijn met het oog op de WW-uitkering

De opzegtermijn speelt een grote rol wanneer u aansluitend een WW-uitkering wilt ontvangen. Het UWV hanteert namelijk altijd de wettelijke opzegtermijn. Pas wanneer deze verstreken is, kunt u een WW-uitkering ontvangen. De wettelijke opzegtermijn is als volgt geregeld:

Voor 0 tot 5 jaar dienstverband: 1 maand

Voor 5 tot 10 jaar dienstverband: 2 maanden

Voor 10 tot 15 jaar dienstverband: 3 maanden

Voor meer dan 15 jaar: 4 maanden

Wordt er in de vaststellingsovereenkomst een opzegtermijn afgesproken die korter is dan de wettelijke opzegtermijn? Dan heeft u een periode geen inkomen, omdat de WW-uitkering nog niet start. Dat is voor u onwenselijk, tenzij hierover afspraken gemaakt zijn en dit verwerkt is in de ontslagvergoeding die u overeenkomt met uw werkgever. Laat dit altijd goed controleren door een jurist, er kunnen namelijk afwijkende termijnen gelden in bijvoorbeeld de cao of arbeidsovereenkomst.

Eisen aan een vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst moet de juiste opzegtermijn gehanteerd worden om aansluiting op de WW veilig te stellen. Ook moeten andere elementen verwerkt zijn om dit juridisch geldig te maken. Hierbij kunt u denken aan de hoogte van de ontslagvergoeding, vrijstelling van werk, eindafrekeningen en meer. U leest hierover meer op de pagina met de minimale inhoud voor een vaststellingsovereenkomst.

Laat uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren

U wilt niet een maand of langer zonder inkomen zitten, zeker niet wanneer dit als een verrassing komt en u daardoor uw vaste lasten niet meer kunt voldoen. Laat daarom uw vaststellingsovereenkomst controleren door een ontslagjurist. Wij kijken gratis naar de vaststellingsovereenkomst en geven direct vrijblijvend advies. Zo weet u precies waar u aan toe bent en dan weet u ook zeker dat u directe aansluiting heeft op een WW-uitkering.

Wilt u na de gratis controle en adviesgesprek meer advies of hulp? Wilt u bijvoorbeeld dat wij voor u de onderhandelingen oppakken? Dat doen wij natuurlijk graag voor u en kan in de meeste gevallen ook kosteloos. Werkgevers hebben namelijk vaak een budget voor juridische bijstand beschikbaar, ook al is dat niet direct opgenomen in de eerste versie van de vaststellingsovereenkomst. Wij kunnen u daar meer informatie over geven.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren of antwoord te krijgen op de belangrijke vragen voor uw situatie. Wij helpen u graag persoonlijk verder, zodat u altijd het maximale uit uw ontslag kunt halen én uw WW-uitkering veilig is gesteld.

Gratis check laten uitvoeren

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW-uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW-uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.