U bent hier:

Vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering

Na het einde van de arbeidsovereenkomst wilt u graag direct gebruik kunnen maken van uw WW-uitkering. Enerzijds omdat u zeker wilt weten dat u er recht op heeft. Anderzijds wilt u niet een aantal maanden zonder inkomen komen te zitten.

Een correcte vaststellingsovereenkomst

Voordat u recht heeft op een WW-uitkering, is het van belang dat de vaststellingsovereenkomst correct opgesteld is. Een neutrale reden voor ontslag is daarbij essentieel, want bij ontslag dat te wijten is aan de werknemer, krijgt u geen WW-uitkering. Daarnaast moet het initiatief van het ontslag bij de werkgever liggen en niet bij de werknemer. In het laatste geval heeft u namelijk ook geen recht op WW.

De juiste opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst voor WW

De juiste opzegtermijn is de termijn die ook zou gelden bij een normale opzegging. Alleen bij die termijn kunt u direct aanspraak maken op een WW-uitkering. Wordt een verkeerde termijn gehanteerd in de vaststellingsovereenkomst? Dan kan dit gevolgen hebben voor de aansluiting op de WW. De maximale opzegtermijn is wettelijk vastgelegd op 4 maanden. Let op dat van deze termijn kan worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst.

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren

Wilt u zeker weten dat u direct recht heeft op een WW-uitkering na het aflopen van uw vaststellingsovereenkomst? Dan moet deze aan bepaalde eisen voldoen. Onze ontslagjuristen kijken volledig gratis naar uw ontslagovereenkomst, zodat u direct weet of u wel of geen handtekening moet zetten.

Gratis check laten uitvoeren