Vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering

Na het einde van de arbeidsovereenkomst wilt u graag direct gebruik kunnen maken van uw WW-uitkering. Enerzijds omdat u zeker wilt weten dat u er recht op heeft. Anderzijds wilt u niet een aantal maanden zonder inkomen komen te zitten. U heeft waarschijnlijk al meer dan genoeg aan uw hoofd in deze situatie, maar dit is écht belangrijk wanneer het gaat om de toekomst. Hoe zit het precies met de vaststellingsovereenkomst en de WW-uitkering en waar moet u op letten wanneer u dit in goede banen wilt leiden?

Een correcte vaststellingsovereenkomst

Voordat u recht heeft op een WW-uitkering, is het van belang dat de vso correct opgesteld is. Een neutrale reden voor ontslag is daarbij essentieel, want bij ontslag dat te wijten is aan de werknemer, krijgt u geen WW-uitkering. Daarnaast moet het initiatief van het ontslag bij de werkgever liggen en niet bij de werknemer. In het laatste geval heeft u namelijk ook geen recht op WW. Hoe vanzelfsprekend dit in sommige situaties ook lijkt, het moet in de vaststellingsovereenkomst opgenomen zijn en het moet direct duidelijk zijn wat de situatie is. Is dat niet het geval, dan kan het UWV de uitkering weigeren waardoor u zonder inkomen zit voor een onbepaalde periode.

De juiste opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst voor WW

De juiste opzegtermijn is de termijn die ook zou gelden bij een normale opzegging. Alleen bij die termijn kunt u direct aanspraak maken op een WW-uitkering. Wordt een verkeerde termijn gehanteerd in de vaststellingsovereenkomst? Dan kan dit gevolgen hebben voor de aansluiting op de WW. De maximale opzegtermijn is wettelijk vastgelegd op 4 maanden. Let op dat van deze termijn kan worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst of CAO.

De opzegtermijn is van groot belang voor de aansluiting op de WW-uitkering. Is de opzegtermijn niet correct, dan betekent dit dat u geen aansluiting heeft. Uw WW-uitkering kan dan één, twee of zelfs drie maanden starten nadat u het laatste inkomen ontvangen heeft van uw werkgever. In veel situaties zorgt dat onherroepelijk voor grote problemen.

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren

Wilt u zeker weten dat u direct recht heeft op een WW-uitkering na het aflopen van uw vaststellingsovereenkomst? Dan moet deze aan bepaalde eisen voldoen. Onze ontslagjuristen kijken volledig gratis naar uw ontslagovereenkomst, zodat u direct weet of u wel of geen handtekening moet zetten.

Zijn er aanpassingen nodig of heeft u de hulp van een jurist nodig om de vso rond te krijgen? Ook dan helpen we u graag verder. Aangezien we de kosten vaak proberen op te nemen in de vaststellingsovereenkomst (uw werkgever heeft een potje voor deze kosten), komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. In veel gevallen kunnen wij ook volledig kosteloos de onderhandelingen voor u voeren.

Wilt u meer weten of wilt u direct gratis uw vaststellingsovereenkomst laten controleren? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op zodat we u persoonlijk verder kunnen helpen.

Gratis check laten uitvoeren

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering

Heb ik recht op een WW-uitkering als ik een vaststellingsovereenkomst sluit?

Ja, maar alleen als uw situatie zich daarvoor leent en de vaststellingsovereenkomst tekstueel correct is opgesteld. Indien de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld, dan loopt u het risico dat u het recht op een WW-uitkering misloopt. Wij kunnen u binnen 1 uur na ontvangst van de vaststellingsovereenkomst gericht en gratis advies geven.

Kan er een gat ontstaan tussen ingangsdatum WW-uitkering en datum einde dienstverband?

Ja! De opzegtermijn die voor de werkgever geldt dient aangehouden te worden, pas dan kan de ww-uitkering direct aansluiten op datum einde dienstverband. De opzegtermijn die voor de werkgever geldt staat in de wet, maar van deze termijn kan in de arbeidsovereenkomst of in de cao worden afgeweken. Laat deze termijn goed controleren door een jurist, zodat u niet zonder uitkering komt te zitten.

Heb ik inkomensverlies en pensioenschade als ik een WW-uitkering ontvang?

Ja, het recht op een WW-uitkering is een prettig idee als vangnet. Alleen wat veel mensen vergeten is dat met een WW-uitkering geen pensioen wordt opgebouwd en ook geen 100% van het laatst verdiende loon wordt uitgekeerd. Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-uitkering 75% van uw WW-maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW-maandloon. Er ontstaat dus een behoorlijk gat aan inkomsten, dit kunt u gecompenseerd krijgen door een hogere beëindigingsvergoeding af te spreken met uw werkgever dan alleen de wettelijke transitievergoeding.