Vaststellingsovereenkomst onderhandelen

Ontslag vindt vaak plaats door middel van wederzijds goedvinden. Dat betekent dat u zelf afspraken maakt met uw werkgever over de invulling van de vaststellingsovereenkomst, zonder dat hier een kantonrechter of UWV-medewerker aan te pas komt. Het voorstel voor de vso wordt door de werkgever opgesteld, maar de definitieve afspraken volgen uit de onderhandelingen. Uw belangen zijn niet gelijk aan de belangen van de werkgever, maar beide partijen hebben baat bij een correcte en spoedige afwerking. Daarom is onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst een goede beslissing.

Concept wordt opgesteld door de werkgever

De werkgever doet u een voorstel waarbij een eerste bod op tafel wordt gelegd. Dit is een voorstel – dat betekent dat hierover onderhandeld kan worden. Uw werkgever zal natuurlijk nooit direct een eindbod neerleggen en verwacht dus ook een inhoudelijke reactie terug. Ondertekent u vooral nooit een vaststellingsovereenkomst zonder dat u eerst gesproken heeft met een ontslagjurist. Vaak is er namelijk meer mogelijk dan u weet of denkt. Daarnaast is het van groot belang dat de vso op de juiste manier opgesteld wordt, om uw rechten veilig te stellen.

Hogere ontslagvergoeding door onderhandelingen

De transitievergoeding wordt vaak op tafel gelegd als startbod in de vaststellingsovereenkomst. Maar elke mogelijke vergoeding is mogelijk wanneer u in onderhandeling gaat met uw werkgever. U kunt altijd onderhandelen over de ontslagvergoeding, die per definitie hoger uitvalt dan de transitievergoeding. Daarnaast kunt u tal van andere vergoedingen krijgen in de definitieve ontslagregeling, zoals een budget voor opleidingen, outplacement of het laten betalen van juridische kosten door de werkgever.

Onder de juridische kosten vallen ook de kosten die u maakt voor het laten controleren van de vaststellingsovereenkomst, het inwinnen van advies over de mogelijkheden en het laten voeren van de onderhandelingen. Concreet betekent dit dat u vaak gratis meer uit uw ontslag kunt halen. De juridische kosten die gemaakt worden, kunnen immers opgenomen worden als artikel in de vso waardoor u meer krijgt en daar in de meeste gevallen niets voor betaalt.

Laat ons de onderhandelingen voeren met uw werkgever

Ontslagjuristen Nederland is dé specialist op het gebied van vaststellingsovereenkomsten, en ontslagrecht en mogelijke extra vergoedingen waar u recht op kunt hebben. Wij kijken gratis naar de vso die u ontvangen heeft van uw werkgever en laten u direct weten wat ons advies is en wat er voor u mogelijk is qua onderhandelingen. Uw onderhandelingspositie bepalen we aan de hand van het eerste gesprek, de situatie die op de werkvloer speelt heeft invloed op uw onderhandelingspositie. Met onze jarenlange ervaring en vakkennis, kunnen we altijd het optimale uit uw vaststellingsovereenkomst halen. Ook zorgen we ervoor dat wij u kosteloos kunnen helpen, dat lukt in bijna alle gevallen. Dit lukt vaak, aangezien uw werkgever hier vaak budget voor heeft in de onderneming.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden rond het laten controleren van uw vaststellingsovereenkomst of de opties die u heeft bij de onderhandelingen? Bel ons dan vrijblijvend op 085-0470855 zodat we u persoonlijk van antwoord kunnen voorzien.

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst onderhandelen

Waar kan ik over onderhandelen in de vaststellingsovereenkomst?

U kunt over diverse punten onderhandelen. U denkt wellicht als eerste aan een hogere ontslagvergoeding, maar er is meer dan alleen een flink hogere vergoeding. Een paar voorbeelden:

  • De einddatum verder in de toekomst schuiven in combinatie met vrijstelling van werk én uitbetaling van uw verlofsaldo. Wij zien vaak opgenomen dat het verlofsaldo als opgenomen moet worden beschouwd;
  • Een budget afspreken voor scholing/coaching/outplacement. En wanneer u het budget niet gebruikt, dat u het bedrag dan uitgekeerd krijgt als beëindigingsvergoeding;
  • Verval van studiekostenbeding en overige bedingen, zoals bijvoorbeeld een relatiebeding of concurrentiebeding.

In welke situaties heb ik een goede onderhandelingspositie?

U heeft als werknemer altijd een goede onderhandelingspositie. Uw werkgever zal u namelijk nodig hebben voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, in welke situatie dan ook. U zal er ook belang bij kunnen hebben om te vertrekken, maar dan is het natuurlijk slim om zo goed mogelijk te vertrekken. Betere voorwaarden uit onderhandelen is vrijwel altijd mogelijk, uw werkgever zal u nooit direct een eindaanbod doen.

Kunnen jullie voor mij onderhandelen?

Ja, wij helpen u hier graag mee. Ons dagelijks werk is onderhandelen over voorwaarden in vaststellingsovereenkomsten. Wij kunnen daarom een zéér nauwkeurige inschatting maken van uw positie en het beste resultaat voor u boeken. Een vaststellingsovereenkomst is een zakelijk document over uw vertrek, probeer daar ook op die manier naar te kijken. Het moet voor u netjes afgerond worden. Naast betere financiële voorwaarden zorgen wij ook voor een juridisch juist document en stellen wij uw WW-uitkering veilig. In een eerste gratis en vrijblijvend adviesgesprek kunnen wij uw onderhandelingspositie bespreken.