Vaststellingsovereenkomst onderhandelen

Vaak heeft ontslag plaats op basis van wederzijds goedvinden. Dat betekent dat u zelf afspraken maakt met uw werkgever over de invulling van de vaststellingsovereenkomst, zonder dat hier een kantonrechter of UWV-medewerker aan te pas komt. Het voorstel voor de vaststellingsovereenkomst wordt door de werkgever opgesteld, maar de definitieve afspraken volgen uit de onderhandelingen. Uw belangen zijn niet gelijk aan de belangen van de werkgever, maar beide partijen hebben baat bij een correcte en spoedige afwerking. Daarom is onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst een goede beslissing.

Concept wordt opgesteld door de werkgever

De werkgever doet u een voorstel waarbij een eerste bod op tafel wordt gelegd. Dit is een voorstel – dat betekent dat hierover onderhandeld kan worden. Uw werkgever zal natuurlijk nooit direct een eindbod neerleggen en verwacht dus ook een inhoudelijke reactie terug. Ondertekent u vooral nooit een vaststellingsovereenkomst zonder dat u eerst gesproken heeft met een ontslagjurist. Vaak is er namelijk meer mogelijk dan u weet of denkt. Daarnaast is het van groot belang dat de overeenkomst op de juiste manier opgesteld wordt, om uw rechten veilig te stellen.

Hogere ontslagvergoeding door onderhandelingen

De transitievergoeding wordt vaak op tafel gelegd als startbod in de vaststellingsovereenkomst. Maar elke mogelijke vergoeding is mogelijk wanneer u in onderhandeling gaat met uw werkgever. U kunt altijd onderhandelen over de ontslagvergoeding, die per definitie hoger uitvalt dan de transitievergoeding. Daarnaast kunt u tal van andere vergoedingen krijgen in de definitieve ontslagregeling, zoals een budget voor opleidingen, outplacement of het laten betalen van juridische kosten door de werkgever.

Onder de juridische kosten vallen ook de kosten die u maakt voor het laten controleren van de vaststellingsovereenkomst, het inwinnen van advies over de mogelijkheden en het laten voeren van de onderhandelingen. Concreet betekent dit dat u vaak gratis meer uit uw ontslag kunt halen. De juridische kosten die gemaakt worden, kunnen immers opgenomen worden als artikel in de vaststellingsovereenkomst waardoor u meer krijgt en daar in de meeste gevallen niets voor betaalt.

Laat ons de onderhandelingen voeren met uw werkgever

Ontslagjuristen Nederland is dé specialist op het gebied van vaststellingsovereenkomsten, en ontslagrecht en mogelijke extra vergoedingen waar u recht op kunt hebben. Wij kijken gratis naar de vaststellingsovereenkomst die u ontvangen heeft van uw werkgever en laten u direct weten wat ons advies is en wat er voor u mogelijk is qua onderhandelingen. Uw onderhandelingspositie bepalen we aan de hand van het eerste gesprek, de situatie die op de werkvloer speelt heeft invloed op uw onderhandelingspositie. Met onze jarenlange ervaring en vakkennis, kunnen we altijd het optimale uit uw vaststellingsovereenkomst halen. Ook zorgen we ervoor dat wij u kosteloos kunnen helpen, dat lukt in bijna alle gevallen. Dit lukt vaak, aangezien uw werkgever hier vaak budget voor heeft in de onderneming.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden rond het laten controleren van uw vaststellingsovereenkomst of de opties die u heeft bij de onderhandelingen? Bel ons dan vrijblijvend op 085-0470855 zodat we u persoonlijk van antwoord kunnen voorzien.

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst onderhandelen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.