Vaststellingsovereenkomst jurist

U kunt in overleg met uw werkgever een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. In dat geval wordt er geen procedure gestart bij de kantonrechter of het UWV, omdat het ontslag plaatsheeft met wederzijds goedvinden. Dit betekent wel dat u samen met uw werkgever tot een ontslagregeling moet komen, waaronder de vergoeding(en) die u krijgt. De uiteindelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Waarom een jurist inschakelen?

Er komt veel kijken bij een vaststellingsovereenkomst. Zo is het belangrijk dat alle verplichte punten in de overeenkomst opgenomen zijn en dat u directe aansluiting op de WW-uitkering heeft. De specialisten van Ontslagjuristen Nederland hebben alle mogelijke kennis en ervaring om professioneel en gedreven aan de slag te gaan met uw ontslagdossier. Hierbij staat onder andere de ontslagvergoeding centraal. Alle onderhandelingen worden gevoerd door de jurist, die ervoor zorgt dat de financiële ongemakken zoveel mogelijk voor u afgezwakt worden.

We zorgen er altijd voor dat duidelijk in de vaststellingsovereenkomst opgenomen is dat het ontslag op initiatief van de werkgever voltrokken is en aan de overige tekstuele WW eisen wordt voldaan. Op die manier heeft u namelijk altijd recht op een WW-uitkering.

Controle van de vaststellingsovereenkomst

Uiteindelijk kijken de juristen van Ontslagjuristen Nederland naar de inhoud van de vaststellingsovereenkomst om te controleren of alles juridisch in orde is en of in uw situatie meer mogelijk is. Alle gemaakte afspraken moeten schriftelijk vastgelegd zijn. In de meeste gevallen zorgen wij ervoor dat de werkgever opdraait voor de juridische kosten die u maakt bij het vaststellen van de uiteindelijke overeenkomst. Uiteraard kunt u hier meer over lezen op de pagina over de juridische kosten bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst.

Juridische kosten laten betalen door de werkgever, kan dat?

We controleren uw vaststellingsovereenkomst zonder enige kosten. Wanneer we gaan onderhandelen met uw werkgever over de ontslagvergoeding en de overige voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst, kan dit in sommige gevallen een kleine eigen bijdrage met zich meebrengen. Wij proberen altijd de juridische kosten in de vaststellingsovereenkomst te krijgen, zodat voor u de kosten laag zijn of nihil. Meer informatie hierover geven we u graag tijdens de gratis controle en het advies na inzage van uw ontslagdossier.

Gratis vaststellingsovereenkomst laten controleren

Heeft u een vaststellingsovereenkomst gekregen van uw werkgever en wilt u weten of het aanbod goed is en of dit juridisch gezien goed opgesteld is? Stuur uw vaststellingsovereenkomst op naar Ontslagjuristen Nederland zodat wij gratis uw ontslagovereenkomst kunnen controleren en u precies weet u of wel of geen handtekening moet zetten. Wij zijn de ontslagjuristen die het maximale uit uw ontslag(vergoeding) halen en die ervoor zorgen dat u directe aansluiting heeft op de WW.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.