Collectief ontslag

We spreken van collectief ontslag wanneer minstens 20 werknemers binnen een werkgebied van UWV ontslagen worden. In het geval van collectief ontslag worden ondernemingsraden en vakbonden betrokken en er gelden andere regels die meestal in de cao opgenomen zijn.

Vaak heeft een collectief ontslag een bedrijfseconomische achtergrond. Dit loopt altijd via het UWV. De gezamenlijke partijen stellen hierbij vaak een sociaal plan op waarin een route naar een nieuwe functie, intern of extern, mogelijk gemaakt wordt met begeleiding en een ontslagvergoeding.

Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Collectief ontslag kan niet zomaar doorgevoerd worden. De werkgever heeft hier een duidelijke basis voor nodig, waarbij voldaan moet worden aan drie punten. Allereerst gaat het altijd om het ontslag van 20 of meer mensen. Het tweede punt is dat deze mensen binnen één werkgebied van de Wet Melding Collectief Ontslag werken. Het laatste punt is dat het ontslag altijd een bedrijfseconomische achtergrond moet hebben, zoals faillissement of reorganisatie.

De werkgever moet hiervoor eerst contact opnemen met het UWV en de vakbonden. Wanneer de vakbond niet tijdig weet te reageren op uw melding, dan vervalt de verplichting volledig. U moet het ontslag dan wel nog steeds melden bij het UWV. Naast het UWV en de vakbonden wordt in de meeste gevallen ook de OR zelf ingelicht.

Wilt uw werkgever collectief ontslag melden aan het UWV? Dan kan dat gemakkelijk via de website van het UWV zelf. Hierbij wordt direct gevraagd om een aantal belangrijke gegevens, zoals de manier waarop uw werkgever de arbeidsovereenkomsten wilt beëindigen, op welke datum uw werkgever het collectief ontslag door wilt laten voeren en wat de exacte redenen zijn.

Ontslagen bij een collectief ontslag

Bent u een van de mensen die de dupe wordt van een collectief ontslag? Dan krijgt u de mogelijkheid om te onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst. Ook bij een collectief ontslag is dat namelijk mogelijk/  De werkgever zal u een voorstel doen. Onderteken dit voorstel vooral niet direct. Vaak is er namelijk veel meer mogelijk. De eerste vaststellingsovereenkomst is een eerste aanbod aan afspraken over hoe partijen uit elkaar gaan, u kunt daar vanzelfsprekend op reageren met een tegenvoorstel.

Vaak is er een sociaal plan, waarin de werkgever een budget heeft om juridische hulp in te schakelen. Die juridische hulp is zeker een aanrader om gebruik van te maken en is er niet voor niets. De vaststellingsovereenkomst moet namelijk in detail gecontroleerd worden, in combinatie met belangrijke stukken zoals het Sociaal Plan, uw arbeidsovereenkomst, recente loonstrook en dergelijken. Voorkom dat u afstand doet van bepaalde rechten of vergoedingen en laat dus altijd uw vaststellingsovereenkomst controleren door een arbeidsjurist. Wij doen dat gratis en vrijblijvend en reageren binnen één uur na ontvangt.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren bij collectief ontslag

Is er sprake van collectief ontslag en wilt u de vaststellingsovereenkomst laten controleren die u voorgelegd gekregen heeft? Dit doen we graag gratis voor u. Heeft u meer advies nodig of wilt u bijgestaan worden door een adviseur tijdens het proces? Dan is dit in de meeste gevallen kosteloos. Bijna altijd betaalt de werkgever de juridische kosten voor de werknemer en wordt dat opgenomen als artikel in de vaststellingsovereenkomst. De juridische kosten staan niet altijd direct in de eerste versie vermeld, dat is voor u goed om te weten. Wij zorgen dat de juridische kosten  in de vaststellingsovereenkomst opgenomen worden. Op die manier haalt u meer uit uw ontslag zonder hier veel voor te moeten betalen.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW-uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW-uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.