Ontslag met wederzijds goedvinden en WW

Gedurende de arbeidsovereenkomst kunt u samen met uw werkgever op het punt komen dat het beter is dat jullie wegen gaan scheiden. Wanneer dit met wederzijds goedvinden gebeurt, dan hoeft er geen procedure via de kantonrechter of het UWV te verlopen. U maakt dan samen met uw werkgever afspraken over de afhandeling en de invulling over uw vertrek. De afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Na het ontslag met wederzijds goedvinden direct WW? Dat is mogelijk, maar dan moet u wel goed opletten.

Alleen recht op WW bij niet-verwijtbare werkloosheid

U kunt alleen een WW-uitkering ontvangen wanneer het ontslag niet aan u te wijten is. Dat betekent allereerst dat het initiatief tot ontslag bij de werkgever moet liggen. Daarnaast moet er een neutrale reden opgenomen zijn in de vaststellingsovereenkomst voor het ontslag.

U wilt daarnaast dat de vaststellingsovereenkomst ook op andere punten volledig WW-proof is. Wilt u na het ontslag met wederzijds goedvinden aansluitend aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering, dan zijn de volgende punten belangrijk. In de vaststellingsovereenkomst moet opgenomen zijn dat:

  • Het initiatief bij de werkgever ligt
  • U geen verwijt valt te maken voor het ontslag
  • Er geen dringende reden is voor het ontslag (ontslag op staande voet)
  • Er geen andere functie in het bedrijf mogelijk is, ook niet met behulp van scholing
  • De reden voor het ontslag een neutrale basis heeft
  • Er mag geen sprake zijn van een opzegverbod, dus bijvoorbeeld ziekte

Daarnaast moet de datum van indiensttreding vermeld staan, net als de functie, het salaris en de emolumenten. Belangrijk is ook dat de datum overeenstemming en datum ondertekening kloppen, zodat u niet alsnog een gat krijgt met uw WW-uitkering, doordat de termijnen in de overeenkomst verkeerd zijn genoteerd. Alleen wanneer dit alles in orde is, heeft u recht op een WW-uitkering na de opzegtermijn van uw huidige dienstverband. Let op, er gelden altijd uitzonderingen. Daarom is juridisch advies inwinnen over uw vaststellingsovereenkomst zo belangrijk.

Geen verplichte inhoud; behalve wanneer u WW-aansluiting wilt

De vaststellingsovereenkomst heeft in beginsel geen vaste inhoud of opzet. U bepaalt zelf met uw werkgever welke afspraken u maakt. Dat er géén vaste eisen aan de overeenkomst zijn, vervalt wanneer u directe aansluiting wilt hebben op een WW-uitkering. In dat geval zijn er wel degelijk eisen waar de vaststellingsovereenkomst aan moet voldoen. Worden deze gemist, dan kunt u een gat krijgen tussen uw laatste inkomen van uw werkgever en het eerste moment dat u eigenlijk al een WW-uitkering had kunnen krijgen. Ook kan het zo zijn dat het UWV de WW-aanvraag volledig weigert, omdat de vaststellingsovereenkomst niet in orde is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer niet duidelijk in de overeenkomst staat dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever lag of wanneer het ontslag aan u te wijten is. Dit is slechts 1 voorbeeld waar het mis kan gaan, let dus goed op en zorg dat u juridisch advies inwint over uw situatie en vaststellingsovereenkomst.

Zorg dat uw recht op WW behouden blijft

Bent u in onderhandeling over uw ontslag en moet de vaststellingsovereenkomst opgesteld worden? Dan is het van groot belang dat de vaststellingsovereenkomst perfect in orde is, inclusief de opzegtermijn. U kunt dit direct gratis laten controleren door de ontslagjuristen die klaar zitten om uw ontslagdossier door te nemen. U kunt uw vaststellingsovereenkomst direct uploaden, of bel naar 085-0470855 voor direct persoonlijk contact met onze experts.

Heeft u meer hulp nodig na de gratis controle? Dan helpen we u graag verder. In de meeste gevallen helpen wij u ook dan volledig kosteloos, omdat werkgevers vaak hiervoor de kosten dragen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over ontslag met wederzijds goedvinden en WW

Heeft ontslag met wederzijds goedvinden invloed op mijn recht op een WW-uitkering?

Wanneer de vaststellingsovereenkomst tekstueel juist wordt opgesteld om het ontslag met wederzijds goedvinden te regelen, dan zou u een WW-uitkering moeten kunnen aanvragen. Let op, het betreft maatwerk en het is daarom essentieel uw situatie te toetsen of het voor u dus correct staat opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. U wilt voorkomen dat u géén WW-uitkering ontvangt of dat er een gat ontstaat met uw WW-uitkering.

Zijn er bepaalde voorwaarden of regels waar ik rekening mee moet houden om mijn WW-uitkering te behouden bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Ja, er zijn zeker bepaalde voorwaarden en regels die gelden bij een ontslag met wederzijds goedvinden en het behouden van uw WW-uitkering. Tekstueel dient de vaststellingsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden te voldoen en het is ook belangrijk dat de opzegtermijn die uw werkgever heeft wordt gehanteerd. Als deze punten verkeerd of niet zijn verwerkt, dan kan uw WW-uitkering wordt afgewezen of u kunt een periode zonder inkomsten zitten. Laat door onze juristen vrijblijvend controleren of uw vaststellingsovereenkomst om ontslag met wederzijds goedvinden te regelen voldoet aan de voorwaarden voor het UWV.

Heb ik inkomensverlies en pensioenschade als ik een WW-uitkering ontvang?

Ja, het recht op een WW uitkering is een prettig idee als vangnet. Alleen wat veel mensen vergeten is dat met een WW uitkering geen pensioen wordt opgebouwd en ook geen 100% van het laatst verdiende loon wordt uitgekeerd. Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-uitkering 75% van uw WW-maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW-maandloon. Er ontstaat dus een behoorlijk gat aan inkomsten, dit kunt u gecompenseerd krijgen door een hogere beëindigingsvergoeding af te spreken met uw werkgever dan alleen de wettelijke transitievergoeding.