Ontslag bij reorganisatie

Het bedrijf waar je een arbeidscontract hebt, heeft het al een tijdje lastig. De onderneming gaat over tot reorganisatie en meldt dat je ontslagen wordt vanwege bedrijfseconomische redenen. Mag dit zomaar en hoe werkt ontslag bij reorganisatie nou eigenlijk?

Reorganisatie leidt tot ontslag

Bedrijven zijn dynamisch, niet statisch. Zij moeten reageren op ontwikkelingen op de markt, gaan over tot fusie of automatisering, besluiten processen te veranderen of houden op te bestaan in hun huidige vorm en herstarten na een reorganisatie. Alle ontwikkelingen kunnen leiden tot een ontslag door reorganisatie. In de meeste gevallen gaat de werkgever eerst met de betrokken medewerkers aan tafel zitten om zo een langlopende procedure bij het UWV te voorkomen. In dat geval krijgt u een vaststellingsovereenkomst voorgelegd, met betere vergoedingen dan de transitievergoeding die voortkomt uit ontslag via het UWV.

Is ontslag door reorganisatie toegestaan?

Jazeker. Het is alleen niet zo dat een bedrijf dit kan beweren en direct tot ontslag over kan gaan. Zo makkelijk is het namelijk niet. Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn, zoals een structureel slechte financiële positie of andere bedrijfseconomische redenen voordat besloten mag worden tot ontslag door reorganisatie.

Gaat de procedure via het UWV en niet via een vaststellingsovereenkomst? Dan wordt de aanvraag eerst grondig getoetst. Het UWV kijkt naar de noodzaak voor de reorganisatie en daarmee de ontslagen, de manier waarop het afspiegelingsbeginsel toegepast is en of er gekeken is naar de mogelijkheid tot het herplaatsen van medewerkers. Is niet aan alle voorwaarden voldaan? Dan is de kans klein dat het UWV het ontslag door reorganisatie goedkeurt.

Strenge toetsing?

Het UWV neemt niet de plek van de werkgever in. Dat betekent dat er marginaal getoetst wordt wanneer ontslag door reorganisatie aangevraagd wordt. Er wordt wel gekeken naar alle wettelijke beperkingen en de inspanningen die verricht zijn om medewerkers een nieuwe functie aan te bieden.

Collectief ontslag

Is er sprake van ontslag door reorganisatie van meer dan 20 medewerkers, dan wordt er gesproken van een collectief ontslag. Hierbij wordt vaak een sociaal plan aangeboden, waarin kosten voor outplacement bijvoorbeeld opgenomen worden. U hoeft het plan niet te accepteren. U kunt ervoor kiezen om individuele afspraken te maken met uw werkgever die u opstelt in een vaststellingsovereenkomst.

Transitievergoeding of ontslagvergoeding?

Wordt u ontslagen via het UWV vanwege een reorganisatie? Dan heeft u recht op transitievergoeding. Gaat de werkgever eerst met u aan tafel zitten om een procedure bij het UWV te voorkomen? Dan kunt u onderhandelen over de ontslagvergoeding. Hierbij wordt een VSO opgesteld waarin alle afspraken opgesteld worden.

Heeft u reeds een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen voor het ontslag door reorganisatie? Neem dan contact met ons op. Onze juristen kijken volledig gratis naar de VSO om te controleren of deze aan alle eisen voldoet en of u wel het maximale uit de onderhandelingen haalt.

Mochten onze juristen in onderhandeling moeten treden met uw werkgever rond het ontslag door reorganisatie? Dan is dit bijna altijd gratis. In bijna alle Sociaal plannen zijn kosten opgenomen voor juridisch advies. Ook als u dit niet kunt vinden kan het vaak voor u kosteloos zijn. Vraag dit gerust vrijblijvend aan onze juristen.

Bel of mail ons vandaag nog zodat Ontslagjuristen Nederland direct aan de slag kan met uw ontslagdossier!

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW-uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW-uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.