Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Na 2 jaar ziekte ontslag via de UWV-procedure

De werkgever kan naast het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst óók de keuze maken om de ontslagprocedure bij het UWV te doorlopen voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. Deze mogelijkheid bestaat wanneer u twee jaar ziek bent en er geen herstel aannemelijk is binnen 26 weken vanaf het punt waarop u twee jaar ziek bent. Dit kan alleen wanneer het werk door u niet in aangepaste vorm verricht kan worden en dit moet aangetoond kunnen worden door de arbodienst en het UWV.

Is alles in orde en heeft uw werkgever aan alle wettelijke verplichtingen voldaan? Dan kan u ontslagen worden en heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding van de werkgever. Let op, u verwacht misschien dat aan de berekening van uw wettelijke transitievergoeding weinig mis kan gaan. Maar vaak wordt de wettelijke transitievergoeding door werkgevers niet goed berekend. Dit kan soms duizenden euro’s schelen in uw nadeel, doordat verkeerde loonelementen worden gebruikt of verkeerde dienstjaren. Ook merken wij op in onze praktijk dat werkgevers vaak proberen om te ontkomen aan het uitbetalen van uw openstaande verlofsaldo. Pas op dat u dit niet overkomt. Laat u daarom altijd goed adviseren in een dergelijke situatie zodat u niet uw rechten verspeelt. Wij geven u altijd gratis en vrijblijvend een eerste advies.

Vaststellingsovereenkomst: is mogelijk bij situatieve ziekte

Bij situatieve ziekte (in geval van een arbeidsconflict) is de situatie anders en kunt u recht hebben op meer dan alleen de wettelijke transitievergoeding. Dit geldt alleen wanneer uw ziekte verband houdt met de situatie bij uw werkgever en u op andere plekken wel gewoon zou kunnen werken. Een goed voorbeeld van zo’n situatie is een langlopend conflict met één van uw leidinggevenden. U kunt dan niet blijven werken bij uw huidige werkgever, maar in een ander klimaat zou u prima kunnen functioneren.

In dat geval kan een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. Hierbij maakt u samen met uw werkgever afspraken over het ontslag. Het is gebruikelijk in zo’n situatie dat er onderhandeld wordt over de voorwaarden waaronder u vertrekt. Dit is uw kans om met een goede regeling te vertrekken. Dit is ook in het voordeel van de werkgever, die hiermee een langlopende procedure bij het UWV of kantonrechter kan vermijden. Deze vaststellingsovereenkomst wordt vaak veel eerder opgesteld dan op het moment dat u twee jaar ziek bent.

In de VSO worden onder andere afspraken gemaakt over:

  • Einddatum arbeidscontract
  • Vrijstelling van werk met behoud van loon
  • Hoogte van de ontslagvergoeding
  • Uitkering van vakantiedagen, vakantiegeld en meer
  • Budget voor outplacement of omscholing

Is dit allemaal in orde en is de VSO overeenkomst WW-proof, dan komt u op basis van de opgestelde vaststellingsovereenkomst gewoon in aanmerking voor een WW-uitkering na uw ontslag. Let goed op: dergelijke situaties zijn maatwerk. Het is daarom van groot belang dat alle bepalingen correct zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst voordat u een handtekening zet. Onze ontslagjuristen controleren uw vaststellingsovereenkomst volledig gratis en geven u advies.

Het voordeel van de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst legt afspraken vast die gemaakt zijn tussen u en uw werkgever over hoe jullie uit elkaar gaan. Voor de werkgever wordt een ontslagprocedure vermeden via het UWV of de kantonrechter en dit bespaart de werkgever geld, tijd en risico. Voor u geldt dat u daarom in veel gevallen een goede onderhandelingspositie heeft, maar ook dat u minder stress en weinig tot geen juridische kosten maakt. Een vaststellingsovereenkomst geeft rust en duidelijkheid.

Zeker wanneer alle belangrijke punten in de VSO opgenomen zijn, deze compleet is en voldoet aan de eisen die eraan gesteld zijn. Het is daarnaast belangrijk om te weten dat u altijd kunt onderhandelen over de bepalingen en afspraken in de overeenkomst. Wanneer u de eerste concept vaststellingsovereenkomst binnenkrijgt, is dit een voorstel voor bepaalde afspraken over hoe jullie uit elkaar gaan. De werkgever verwacht een tegenvoorstel terug. Immers, de werkgever zal nooit direct een eindaanbod bij u neerleggen. We raden u sterk af om direct te tekenen; vaak is er meer mogelijk dan u denkt en is het belangrijk dat uw WW rechten veilig zijn gesteld. Wij helpen u hier graag bij.

Onze juristen kijken gratis naar uw vaststellingsovereenkomst. Wij lopen de gehele vaststellingsovereenkomst door en luisteren naar uw situatie. Op die manier kunnen wij u goed adviseren en zorgen dat u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Ook kijken we of het maximale uit de ontslagregeling gehaald is. De controle en het eerste advies zijn altijd gratis. Daarna kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Vaak heeft de werkgever een potje om bij te dragen aan de kosten of kan deze volledig voor zijn rekening te nemen.

Bekijk meer over vaststellingsovereenkomst bij WW-uitkering.

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Ik ben bijna 2 jaar ziek en heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Waar moet ik op letten?

Ook in deze situatie geldt: een vaststellingsovereenkomst is een juridische document met (financiële) gevolgen. Laat de overeenkomst dus goed controleren aan de hand van aanvullende stukken, zoals bijvoorbeeld uw laatste loonstrook. De meeste fouten die worden gemaakt in vaststellingsovereenkomsten na twee jaar ziekte zijn (1) de berekening van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding en (2) dat u als werknemer geen verlofsaldo (of niet het juiste) krijgt uitgekeerd met de eindafrekening. Dit kan u duizenden euro’s schelen. Vaak wordt dit door werkgevers niet bewust fout opgenomen, maar is het onwetendheid doordat ze met de verkeerde bedragen rekenen. Laat uw vaststellingsovereenkomst door ons gratis en vrijblijvend controleren en wij kunnen u direct verder helpen.

Wat is mijn onderhandelingspositie tijdens ziekte over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst?

Uw onderhandelingspositie richting uw werkgever zal sterk zijn. Uw werkgever is verplicht om tijdens ziekte uw loon maximaal 2 jaar door te betalen. Ook zal uw werkgever zich behoorlijk moeten inspannen voor een re-integratietraject. Dit alles kan de werkgever veel tijd en geld kosten. Voor uw werkgever is het dus een grote kans als u mee wilt werken aan een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Bedenk goed dat uw werkgever van uw medewerking afhankelijk is. Dit maakt dat uw positie sterk is en dat u goede voorwaarden voor uzelf kan realiseren in de vaststellingsovereenkomst.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst ondertekenen als ik ziek ben?

Ja dit is goed mogelijk, maar is wel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt alleen een vaststellingsovereenkomst ondertekenen als u de overtuiging heeft dat u op de einddatum die u afspreekt in de vaststellingsovereenkomst helemaal beter bent. Als u op die datum namelijk nog niet beter bent, dan pleegt u een benadelingshandeling richting het UWV en krijgt u geen uitkering. Het UWV zal oordelen dat u hen hebt benadeeld, omdat uw werkgever in geval van ziekte maximaal 104 weken verantwoordelijk is voor het doorbetalen van uw loon.

In veel gevallen voelen werknemers zich snel stukken beter als ze weten dat ze afscheid kunnen nemen van de werkgever.