Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Na 2 jaar ziekte ontslag via de UWV-procedure

De werkgever kan naast het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst óók de keuze maken om de ontslagprocedure bij het UWV te doorlopen voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. Deze mogelijkheid bestaat wanneer u twee jaar ziek bent en er geen herstel aannemelijk is binnen 26 weken vanaf het punt waarop u twee jaar ziek bent. Dit kan alleen wanneer het werk door u niet in aangepaste vorm verricht kan worden en dit moet aangetoond kunnen worden door de arbodienst en het UWV.

Is alles in orde en heeft uw werkgever aan alle wettelijke verplichtingen voldaan? Dan kan u ontslagen worden en heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding van de werkgever. Let op, u verwacht misschien dat aan de berekening van uw wettelijke transitievergoeding weinig mis kan gaan. Maar vaak wordt de wettelijke transitievergoeding door werkgevers niet goed berekend. Dit kan soms duizenden euro’s schelen in uw nadeel, doordat verkeerde loonelementen worden gebruikt of verkeerde dienstjaren. Ook merken wij op in onze praktijk dat werkgevers vaak proberen om te ontkomen aan het uitbetalen van uw openstaande verlofsaldo. Pas op dat u dit niet overkomt. Laat u daarom altijd goed adviseren in een dergelijke situatie zodat u niet uw rechten verspeelt. Wij geven u altijd gratis en vrijblijvend een eerste advies.

Vaststellingsovereenkomst: is mogelijk bij situatieve ziekte

Bij situatieve ziekte (in geval van een arbeidsconflict) is de situatie anders en kunt u recht hebben op meer dan alleen de wettelijke transitievergoeding. Dit geldt alleen wanneer uw ziekte verband houdt met de situatie bij uw werkgever en u op andere plekken wel gewoon zou kunnen werken. Een goed voorbeeld van zo’n situatie is een langlopend conflict met een van uw leidinggevenden. U kunt dan niet blijven werken bij uw huidige werkgever, maar in een ander klimaat zou u prima kunnen functioneren.

In dat geval kan een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. Hierbij maakt u samen met uw werkgever afspraken over het ontslag. Het is gebruikelijk in zo’n situatie dat er onderhandeld wordt over de voorwaarden waaronder u vertrekt. Dit is uw kans om met een goede regeling te vertrekken. Dit is ook in het voordeel van de werkgever, die hiermee een langlopende procedure bij het UWV of kantonrechter kan vermijden. Deze vaststellingsovereenkomst wordt vaak veel eerder opgesteld dan het moment u twee jaar ziek bent.

In de vaststellingsovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over:

  • Einddatum arbeidscontract
  • Vrijstelling van werk met behoud van loon
  • Hoogte van de ontslagvergoeding
  • Uitkering van vakantiedagen, vakantiegeld en meer
  • Budget voor outplacement of omscholing

Is dit allemaal in orde en is de overeenkomst WW-proof, dan komt u op basis van de opgestelde vaststellingsovereenkomst gewoon in aanmerking voor een WW-uitkering na uw ontslag. Let goed op: dergelijke situaties zijn maatwerk. Het is daarom van groot belang dat alle bepalingen correct zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst voordat u een handtekening zet. Onze ontslagjuristen controleren uw vaststellingsovereenkomst volledig gratis en geven u advies.

Het voordeel van de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst legt afspraken vast die gemaakt zijn tussen u en uw werkgever over hoe jullie uit elkaar gaan. Voor de werkgever wordt een ontslagprocedure vermeden via het UWV of de kantonrechter en dit bespaart de werkgever geld, tijd en risico. Voor u geldt dat u daarom in veel gevallen een goede onderhandelingspositie heeft, maar ook dat u minder stress en weinig tot geen juridische kosten maakt. Een vaststellingsovereenkomst geeft rust en duidelijkheid.

Zeker wanneer alle belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst opgenomen zijn, deze compleet is en voldoet aan de eisen die eraan gesteld zijn. Het is daarnaast belangrijk om te weten dat u altijd kunt onderhandelen over de bepalingen en afspraken in de overeenkomst. Wanneer u de eerste concept vaststellingsovereenkomst binnenkrijgt, is dit een voorstel voor bepaalde afspraken over hoe jullie uit elkaar gaan. De werkgever verwacht een tegenvoorstel terug. Immers, de werkgever zal nooit direct een eindaanbod bij u neerleggen. We raden u sterk af om direct te tekenen; vaak is er meer mogelijk dan u denkt en is het belangrijk dat uw WW rechten veilig zijn gesteld. Wij helpen u hier graag bij.

Onze juristen kijken gratis naar uw vaststellingsovereenkomst. Wij lopen de gehele vaststellingsovereenkomst door en luisteren naar uw situatie. Op die manier kunnen wij u goed adviseren en zorgen dat u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Ook kijken we of het maximale uit de ontslagregeling gehaald is. De controle en het eerste advies zijn altijd gratis. Daarna kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Vaak heeft de werkgever een potje om bij te dragen aan de kosten of kan deze volledig voor zijn rekening te nemen.

Lees hier meer over vaststellingsovereenkomst met recht op een WW-uitkering.

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.