Vaststellingsovereenkomst UWV

Heeft u een vaststellingsovereenkomst voorgelegd gekregen? Dan is het van groot belang dat uw vaststellingsovereenkomst tekstueel correct is opgesteld, omdat u anders het recht op een WW-uitkering kunt verliezen. Bij het aanvragen van een WW-uitkering bij het UWV kijkt de instantie of u aan de voorwaarden voldoet en kan een kopie van de vso worden opgevraagd.

Is er geen sprake van verwijtbaar ontslag en is de juiste opzegtermijn gehanteerd in de vaststellingsovereenkomst volgens de richtlijnen van de UWV? Dan komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. De WW-uitkering kan pas starten op het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Let goed op dat u geen gat krijgt tussen de einddatum van uw arbeidsovereenkomst en de start van uw WW-uitkering. Dit komt vaker voor dan u denkt, omdat de opzegtermijn niet of verkeerd wordt gehanteerd of dat er fouten in de vaststellingsovereenkomst staan. Onze juristen controleren gratis uw vaststellingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat u aansluitend aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.

Wat gebeurt er bij fouten in de vaststellingsovereenkomst bij het UWV?

Wanneer er een verkeerde datum gehanteerd is in de vso of de overeenkomst niet compleet is, dan krijgt u een gat tussen uw inkomsten en uitkering. Bij een verkeerde datum kan dat één of meer maanden zijn. Bij grotere fouten kunt u het recht op een uitkering verliezen, waardoor u helemaal geen zicht heeft op een uitkering totdat de vaststellingsovereenkomst aangepast is en goedgekeurd wordt door het UWV. Aangezien het herzien van de documenten veel tijd kost, is het beter om direct een juiste vaststellingsovereenkomst in te dienen bij het UWV.

Dat is niet waar u dagelijks mee bezig bent. En de kans is groot dat uw werkgever niet alle tijd beschikbaar heeft om hiermee aan de slag te gaan of om iemand in te schakelen. Om ervoor te zorgen dat u toch krijgt waar u recht op heeft, controleren onze experts uw vaststellingsovereenkomst volledig gratis. Wij kijken onder andere of alles correct is en de juiste data gehanteerd zijn, zodat u zeker weet dat de uitkering aansluit op uw laatste inkomen van uw (ex-)werkgever.

Zijn er aanpassingen nodig, kunt u eventueel meer uit uw vso halen of heeft u een specialist nodig bij de onderhandelingen met uw werkgever? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Uw werkgever heeft overigens vaak budget voor de kosten die hierbij komen kijken. Wij proberen deze kosten altijd mee te krijgen in de vaststellingsovereenkomst, zodat u geen juridische kosten hoeft te betalen. U heeft immers al meer dan genoeg aan uw hoofd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of moet uw vaststellingsovereenkomst op correcte termijn gecontroleerd worden? Neemt u dan vooral vrijblijvend contact met ons op zodat we u direct persoonlijk verder kunnen helpen.

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst UWV

Ik ben ziek door een conflict met mijn werkgever, kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik een vaststellingsovereenkomst sluit?

Ja, maar u zal zich wel beter moeten melden op datum ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en ook daadwerkelijk beter moeten zijn op de einddatum. De meeste werknemers knappen alleen al op van de gedachte dat ze vertrekken bij de werkgever. Een vaststellingsovereenkomst kan dus vaak juist een hele goede uitkomst zijn. Het maakt dat u vaak een sterkte onderhandelingspositie heeft richting uw werkgever. Vraag vrijblijvend advies aan onze juristen voor meer tips in uw onderhandeling.

Wordt mijn vaststellingsovereenkomst gecontroleerd door het UWV om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering?

Ja, u zal een kopie naar het UWV moeten sturen bij de aanvraag van de WW-uitkering. Het UWV moet namelijk toetsen of u aan de wettelijke eisen voldoet voor een WW-uitkering. U mag bijvoorbeeld niet verwijtbaar werkloos zijn en het UWV zal ook controleren of de opzegtermijn die uw werkgever heeft wel aangehouden wordt. Uw uitkering wordt door het UWV geweigerd indien de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. In die situatie betekent dat dat u geen inkomen heeft van uw werkgever en ook geen uitkering van het UWV.

Heeft de hoogte van de ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst invloed op mijn WW-uitkering?

Nee, dit heeft geen enkele invloed. U hoeft bij het UWV geen melding te doen van de door u ontvangen transitievergoeding of beëindigingsvergoeding. Het is dus verstandig met een hoge vergoeding te vertrekken, zodat u een langere periode aanvulling heeft op uw WW-uitkering tot 100% loon. Uw WW-uitkering is uiteindelijk namelijk maar 70% van uw WW maandloon. Er ontstaat dus een behoorlijk gat in de inkomsten. Ook bouwt u in de WW géén pensioen op.