Vaststellingsovereenkomst UWV

Heeft u een vaststellingsovereenkomst voorgelegd gekregen? Dan is het van groot belang dat uw vaststellingsovereenkomst tekstueel correct is opgesteld, omdat u anders het recht op een WW-uitkering kunt verliezen. Bij het aanvragen van een WW-uitkering bij het UWV kijkt de instantie of u aan de voorwaarden voldoet en kan een kopie van de vaststellingsovereenkomst worden opgevraagd.

Is er geen sprake van verwijtbaar ontslag en is de juiste opzegtermijn gehanteerd in de vaststellingsovereenkomst volgens de richtlijnen van de UWV? Dan komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. De WW-uitkering kan pas starten op het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Let goed op dat u geen gat krijgt tussen de einddatum van uw arbeidsovereenkomst en de start van uw WW-uitkering. Dit komt vaker voor dan u denkt, omdat de opzegtermijn niet of verkeerd wordt gehanteerd of dat er fouten in de vaststellingsovereenkomst staan. Onze juristen controleren gratis uw vaststellingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat u aansluitend aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.

Wat gebeurt er bij fouten in de vaststellingsovereenkomst bij het UWV?

Wanneer er een verkeerde datum gehanteerd is in de vaststellingsovereenkomst of de overeenkomst niet compleet is, dan krijgt u een gat tussen uw inkomsten en uitkering. Bij een verkeerde datum kan dat één of meer maanden zijn. Bij grotere fouten kunt u het recht op een uitkering verliezen, waardoor u helemaal geen zicht heeft op een uitkering totdat de vaststellingsovereenkomst aangepast is en goedgekeurd wordt door het UWV. Aangezien het herzien van de documenten veel tijd kost, is het beter om direct een juiste vaststellingsovereenkomst in te dienen bij het UWV.

Dat is niet waar u dagelijks mee bezig bent. En de kans is groot dat uw werkgever niet alle tijd beschikbaar heeft om hiermee aan de slag te gaan of om iemand in te schakelen. Om ervoor te zorgen dat u toch krijgt waar u recht op heeft, controleren onze experts uw vaststellingsovereenkomst volledig gratis. Wij kijken onder andere of alles correct is en de juiste data gehanteerd zijn, zodat u zeker weet dat de uitkering aansluit op uw laatste inkomen van uw (ex-)werkgever.

Zijn er aanpassingen nodig, kunt u eventueel meer uit uw vaststellingsovereenkomst halen of heeft u een specialist nodig bij de onderhandelingen met uw werkgever? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Uw werkgever heeft overigens vaak budget voor de kosten die hierbij komen kijken. Wij proberen deze kosten altijd mee te krijgen in de vaststellingsovereenkomst, zodat u geen juridische kosten hoeft te betalen. U heeft immers al meer dan genoeg aan uw hoofd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of moet uw vaststellingsovereenkomst op correcte termijn gecontroleerd worden? Neemt u dan vooral vrijblijvend contact met ons op zodat we u direct persoonlijk verder kunnen helpen.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.