Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding 2024 berekenen

Wanneer u ontslagen wordt via het UWV of de kantonrechter, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Het is bedoeld als overbrugging naar uw volgende arbeidscontract bij een andere werkgever. Maar hoe hoog is de transitievergoeding als het ontslag via het UWV of de kantonrechter loopt?

De transitievergoeding wordt berekend op basis van de duur van de arbeidsovereenkomst en het maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt een derde van uw maandsalaris vermenigvuldigd met het aantal jaren dienstverband. U kunt de transitievergoedingcalculator gebruiken om uw transitievergoeding te berekenen.

Direct berekenen

De maximale transitievergoeding

De maximale transitievergoeding in 2024 is € 94.000, tenzij het jaarsalaris hoger is dan dit bedrag. In dat geval wordt het jaarsalaris zelf als maximale transitievergoeding gebruikt.

U bouwt per dag extra transitievergoeding op

Wanneer u de eerste stap gehad heeft waarbij u een derde van het maandsalaris voor elk jaar genomen heeft, houdt u waarschijnlijk een aantal dagen, weken of maanden over. Deze periode wordt per rato berekend. Heeft u drie maanden openstaan, dan wordt ¼ van 1/3 van het maandsalaris aan de transitievergoeding toegevoegd.

Een voorbeeld van een transitievergoeding berekening

U werkt 14,5 jaar bij uw baas en u wordt ontslagen nadat het UWV de ontslagaanvraag goedgekeurd heeft, zonder dat u iets te verwijten valt. Uw maandsalaris bedroeg € 3.240. U krijgt dan € 15.120 aan transitievergoeding voor 14 hele dienstjaren (een derde van € 3.240 vermenigvuldigd met 14 jaar). Daarnaast krijgt u € 540 extra voor het halve jaar, want de helft van een derde van € 3.240 is € 540.

Wanneer heeft u recht op transitievergoeding?

U heeft recht op transitievergoeding wanneer het UWV of de kantonrechter de aanvraag tot ontslag via uw werkgever goedkeurt. Heeft u een tijdelijk contract en wordt het dienstverband niet verlengd? Ook dan heeft u recht op transitievergoeding.

Beëindigt u de arbeidsovereenkomst zelf, dan heeft u in de standaardgevallen geen recht op een transitievergoeding. Is het echter zo dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaatbaarheid door de werkgever ten gronde ligt aan het beëindigen van de overeenkomst? Dan heeft u wel recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding moet binnen een maand na afloop van de dienstbetrekking betaald zijn. Hierbij is het even opletten. Wanneer er onenigheid is over de transitievergoeding of wanneer de werkgever weigert de transitievergoeding te betalen, heeft u namelijk drie maanden de tijd om de kantonrechter in te schakelen en een verzoekschrift in te dienen. De 3 maanden is een vervaltermijn, daarna is het niet meer mogelijk om uw transitievergoeding op te eisen. Daarom is het goed om de datum in de gaten te houden van het einde van het contract en de uiterste datum waarop de transitievergoeding betaalt moet zijn.

Weigert uw werkgever de transitievergoeding te betalen of is er een geschil waarmee het risico bestaat dat u geen enkele euro ontvangt? Neem dan vandaag nog contact met ons op, zodat een van onze professionele juristen direct aan de slag kan met uw ontslagdossier.

Transitievergoeding of ontslagvergoeding, wat heeft de voorkeur?

Uw werkgever zit niet te wachten op een langlopende procedure via het UWV of de kantonrechter, omdat dit veel tijd in beslag kan nemen. Onderlinge vaststellingsovereenkomsten met werknemers zijn voor de werkgever een betere oplossing. Hier kan u op inspelen en proberen een hogere vergoeding uit te onderhandelen. Uw werkgever loopt namelijk het risico dat toestemming voor ontslag wordt afgewezen door het UWV of de kantonrechter. Een procedure via UWV of kantonrechter brengt de werkgever dus extra kosten, werk en risico. Dit kan hij voorkomen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

De uiteindelijke hoogte van de ontslagvergoeding wordt overeengekomen door de werknemer en werkgever en vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Als werknemer kunt u een arbeids- of ontslagjurist inschakelen om het maximale uit de situatie te halen.

Wilt u meer weten over uw recht op een transitievergoeding – of wellicht ontslagvergoeding in overleg met uw werkgever? Laat u dan bijstaan door de professionals van Ontslagjuristen Nederland. Het eerste gesprek en advies is volledig gratis en vrijblijvend, zodat u exact weet wat de mogelijkheden zijn voordat u uw zaak bij ons neerlegt.

Bel ons vandaag nog op 085 – 0470855 of mail naar info@ontslagjuristennederland.nl om met een van onze juristen uw ontslagdossier samen door te nemen.

Veelgestelde vragen over transitievergoeding berekenen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW-uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW-uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.