Ontslagvergoeding belasting

U betaalt belasting over uw salaris. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, ontvangt u in de meeste gevallen een transitievergoeding of een ontslagvergoeding. Moet daar ook belasting over betaald worden? Ja en nee. Het ligt er namelijk aan waar u het geld voor gebruikt.

Over ontslagvergoeding betaalt u géén belasting wanneer u het geld besteedt aan outplacement of scholing. Gaat de transitievergoeding echter in zijn volledigheid naar uw bankrekening en besteedt u dit niet aan het traject van werk naar werk of om- of bijscholing? Dan moet u inkomstenbelasting betalen, omdat de Belastingdienst dit bedrag aanmerkt als inkomen.

De belasting wordt door de werkgever ingehouden. Het nettobedrag aan transitievergoeding wordt naar uw rekening overgemaakt. De hoogte van het belastingpercentage is afhankelijk van uw volledige inkomen, dus het inkomen vermeerderd met de transitievergoeding. Aangezien uw volledige inkomen hiermee hoger wordt, geldt ook een hoger belastingpercentage.

Voor inkomen in 2022 is dit als volgt: voor een bedrag tot € 69.399 betaalt u 37,07% belasting. Bij een inkomen van € 69.399 en hoger betaalt u 49,5%.

Hoeveel ontslagvergoeding en hoeveel belasting?

Bent u van plan om de ontslagvergoeding volledig te gebruiken als inkomen en niets te besteden aan om- of bijscholing of outplacement? Dan is het goed om even de rekenmachine erbij te pakken. In bepaalde gevallen zorgt extra ontslagvergoeding namelijk voor een hogere belasting, waardoor u nooit het maximale bedrag kunt gebruiken. Een bepaald gedeelte gebruiken voor scholing, een cursus of outplacement kan daarom een verstandigere keuze zijn bij meer ontslagvergoeding.

Welke optie het beste bij u past, is afhankelijk van de ontslagvergoeding en uw jaarlijks inkomen. Wij kijken graag met u mee om te bepalen hoe u zelf zoveel mogelijk netto overhoudt. Op die manier weet u direct hoe u de ontslagvergoeding het beste in kunt delen om zoveel mogelijk profijt te hebben van de vergoeding.

Belasting transitievergoeding: box 1 (en daarna box 3)

De transitievergoeding valt onder inkomen en valt daarmee in Box 1 bij de belastingen. Blijft het geld op uw rekening staan, dan wordt dit daarna jaarlijks belast in Box 3 (vrij vermogen). Dit geldt alleen wanneer het vrije vermogen de drempel van € 30.846 overstijgt (of het dubbele wanneer u een fiscaal partner heeft). Alleen het bedrag boven de drempel wordt belast; hierbij wordt 30% belasting over fictief rendement berekend.

Bespaar belastingen na ontslag

Wilt u niet te veel belasting betalen, of wilt u vooraf weten waar u op in moet zetten om een bepaald bedrag over te houden na belastingen? Neem dan contact op met onze juristen en adviseurs. Wij helpen u graag verder. Neem contact op via de contactpagina of bel ons direct op 085-0470855.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.