Ontslag bij arbeidsconflict

Op elke werkvloer kunnen arbeidsconflicten ontstaan. Dat zijn vervelende situaties die zich vaak van kwaad tot erger weten te ontwikkelen. Vaak begint het met onenigheid met een leidinggevende, ziekte of een werkgever die niet ingaat op de wensen die u heeft. Of uw baas vindt dat u niet voldoende functioneert binnen uw functie. Op zulke momenten is het belangrijk om op tijd het gesprek aan te gaan en samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan schakelt uw werkgever vaak een jurist of mediator in om tot een goede oplossing te komen voor beide partijen. In veel gevallen wordt uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst gesloten.

Onze jurist onderhandelt voor u

Wanneer een arbeidsconflict niet opgelost kan worden, wordt aanvankelijk eerst gezocht naar een oplossing waarbij u gewoon in dienst blijft. Al dan niet in een andere functie, andere werklocatie of onder een andere leidinggevende. Slaagt dit allemaal niet of ziet u dit niet zitten? Dan stelt een werkgever vaak een vaststellingsovereenkomst voor. Dat betekent voor u een mogelijkheid om te onderhandelen over de voorwaarden van uw ontslag. Dus bijvoorbeeld, u wilt pas vertrekken als u zes maandsalarissen meekrijgt. Of, voor u is het belangrijk dat u tot de afgesproken einddatum niet meer hoeft te werken, omdat de werksituatie onhoudbaar is geworden, maar u wel uw loon gewoon krijgt.

Wij kunnen voor u deze onderhandelingen voeren en zorgen voor de meest gunstige voorwaarden. Ook zorgen wij voor een WW proof vaststellingsovereenkomst. Vanzelfsprekend wordt er altijd gekeken naar uw belangen. Zoals bijvoorbeeld een (hogere) ontslagvergoeding of misschien heeft u juist wel baat bij een budget voor scholing/coaching, zodat u makkelijker een nieuwe baan zal vinden. Dit zijn slechts voorbeelden, er is altijd meer mogelijk dan u denkt. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Uiteraard zorgen onze juristen ervoor dat die juridisch correct is opgesteld en WW proof, zodat u zich nergens zorgen om hoeft te maken.

Zolang er geen overeenstemming is bereikt over de vaststellingsovereenkomst zal u gewoon moeten blijven werken, om aanspraak op loon te behouden. Dit is natuurlijk anders als uw werkgever u vrijgesteld heeft van werk met behoud van salaris. Vraag uw werkgever dit altijd schriftelijk te bevestigen. Er zijn mensen die zich ziekmelden in het proces, dit kan soms de druk opvoeren in een onderhandeling, maar in beginsel is dat niet verstandig. Het is altijd beter om het gesprek aan te gaan en vanuit die positie nader tot elkaar te komen. Overweegt u een ziekmelding, vraag eerst advies aan een arbeidsjurist.

Ziekte als basis van het arbeidsconflict

Is het arbeidsconflict ontstaan door ziekte of heeft het arbeidsconflict tot ziekte geleid? Dan wordt de situatie complex. Ontslag wegens ziekte mag namelijk niet, maar ontslag tijdens ziekte mag wél. Bent u ziek geworden door het arbeidsconflict, ook wel situatieve ziekte genomen, dan is ontslag met wederzijds goedvinden vaak de beste oplossing. Dan is het verstandig een arbeidsjurist in te schakelen die voor uw belangen opkomt, de onderhandelingen voor u voert en dat uw contract op de juiste manier afgehandeld. Wij zorgen voor zo gunstig mogelijke voorwaarden en voor een ‘UWV proof’ overeenkomst.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Ontslagjuristen Nederland. Wij kijken binnen één uur na ontvangst  gratis naar uw vaststellingsovereenkomst of situatie en kunnen u dan van een eerste advies voorzien. Dit kost u niks, maar gaat u hoe dan ook helpen verder de komen in dit traject. Heeft u meer advies nodig of wilt u ons inschakelen om de onderhandelingen te voeren over uw ontslagsituatie ? In veel gevallen kunnen wij ook de onderhandelingen volledig kosteloos voor u voeren. Werkgevers zijn namelijk in veel gevallen bereid de juridische kosten te dragen. Zo haalt u het maximale uit uw ontslag zonder hiervoor te hoeven betalen. Bel of mail gerust voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW-uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW-uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.