Vaststellingsovereenkomst zwangerschap

Een vaststellingsovereenkomst sluiten tijdens zwangerschap

Is er sprake bij u van een zwangerschap en wilt uw werkgever met u een vaststellingsovereenkomst sluiten, dan zijn er belangrijke aandachtspunten. Gedurende de zwangerschap van een vrouw geldt dat er sprake is van een opzegverbod. Dit verbod geldt tot zes weken na het bevallingsverlof. Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst in die periode dus niet opzeggen. Het dienstverband beëindigen middels een wederzijds goedvinden is wel mogelijk als u daar ook mee zou willen instemmen. Vraag is natuurlijk of dat verstandig is, omdat u vanwege uw zwangerschap waarschijnlijk een minder sterke arbeidsmarktpositie heeft, maar er kunnen natuurlijk voor u moverende redenen zijn toch in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst.

In bepaalde situaties is het niet verstandig akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst gedurende zwangerschap. Dit is het geval als er sprake is bij u van ziekte, al dan niet vanwege de zwangerschap. En als er sprake is van een risico op ziekte vanwege de zwangerschap na het sluiten van de VSO.

Ziekte als gevolg van de zwangerschap

Als er sprake is van ziekte vanwege zwangerschap dan is het voor u niet verstandig akkoord te gaan met een VSO. Immers, dan is er sprake van een situatie waarin u wegens ziekte niet kan werken en dus niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt met als gevolg dat u geen recht zal hebben op een WW- uitkering. Mocht u in dat geval een beroep willen doen op een Ziektewet- uitkering dan is de kans groot dat het UWV een dergelijke aanvraag zal afwijzen. Het gedurende ziekte akkoord gaan met ontslag wordt door het UWV als een benadelingshandeling aangemerkt. U had immers recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Let op: ditzelfde geldt in het geval er concreet geen sprake is van ziekte maar er wel een duidelijk risico aanwezig is dat u ziek zal gaan worden. In dat geval geldt dat als u bijvoorbeeld akkoord gaat met een VSO, vervolgens ziek wordt vanwege de zwangerschap en een beroep doet op een ZW- uitkering, het UWV kan oordelen dat er sprake was van voorzienbare ziekte ten gevolge van zwangerschap. In dat geval geldt eveneens dat het UWV hoogstwaarschijnlijk de aanvraag zal afwijzen nu er sprake is van een door u gepleegde benadelingshandeling.

Let wel, als er sprake is van een situatie waarin u als zwangere werkneemster niet ziek bent, tekent voor een VSO en vervolgens wél ziek wordt vanwege een reden die losstaat van de zwangerschap, dan geldt dat voorzienbaarheid van de ziekte niet of veel minder snel zal worden aangenomen daar in dat geval u ten tijde van het tekenen van de VSO niet had kunnen weten dat u ziek zou worden. Dit in tegenstelling tot de situatie dat u al wat loopt te kwakkelen tijdens de zwangerschap zonder daadwerkelijk ziek te zijn, maar er wel een gerede kans is dat die klachten uiteindelijk tot uitval kunnen gaan leiden. In het laatste geval is het belangrijk u te wijzen op de mogelijke risico’s aangaande uw uitkeringsrechten.

Twijfelt u of het in uw situatie mogelijk is om een vaststellingsovereenkomst te sluiten? Bel dan vrijblijvend naar 085 047 08 55. Onze juristen denken graag met u mee.

Uitzonderingen op het opzegverbod

Zoals eerder gemeld geldt er gedurende de zwangerschap van een werkneemster een opzegverbod voor de werkgever. Dit opzegverbod loopt door tot en met 6 weken na uw bevallingsverlof.

Er zijn een aantal uitzonderingen op dit opzegverbod. Zo geldt het opzegverbod niet in het geval:

 1. Er sprake is van een algehele bedrijfssluiting;
 2. Er sprake is van een faillissement van het bedrijf;
 3. U op staande voet wordt ontslagen.

Zwanger en een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Als er sprake is van een tijdelijk contract geldt dat deze van rechtswege afloopt en uw werkgever mag beslissen dat deze niet wordt verlengd. De grondslag hiervoor mag echter niet gelegen zijn in het feit dat u zwanger bent. Als de reden voor het niet verlengen de zwangerschap van u betreft en u kunt dit aantonen, dan geldt dat u met een beroep op ongelijke behandeling wegens geslacht (discriminatie) verschillende opties heeft om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

Sluiten van een vaststellingsovereenkomst

Bent u niet ziek ten gevolge van zwangerschap, dan kunt u dus instemmen met een vaststellingsovereenkomst. Tenminste, als u deze wens ook heeft. U hoeft namelijk niet in te stemmen. Uw werkgever kan alleen een vaststellingsovereenkomst met u sluiten als u volledig akkoord bent met de beëindiging van het dienstverband en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. Uw handtekening is immers vereist om de vaststellingsovereenkomst te laten gelden.

Elke situatie is anders en daarom geven we u graag een advies op maat. Bel gratis en vrijblijvend naar 085 047 08 55 om uw situatie voor te leggen aan één van onze juristen.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat de vaststellingsovereenkomst altijd controleren. Ga nooit gelijk akkoord, ook niet als u zeker weet dat u wilt instemmen. Het is namelijk erg belangrijk om het document goed te laten controleren zodat u zeker weet of u aanspraak maakt op een WW-uitkering, of er geen voorwaarden in staan die u (op termijn) kunnen schaden en of het überhaupt een redelijk voorstel is. Bel gratis en geheel vrijblijvend naar 085 047 08 55 om uw situatie door te spreken of stuur de vaststellingsovereenkomst toe via ons formulier. Eén van onze juristen is u graag van dienst om u te voorzien van een eerste gratis advies.

Een betere onderhandelingspositie vanwege zwangerschap?

Onze ervaring leert dat een eerste voorstel van uw werkgever altijd onderhandelbaar is. Uw werkgever zal ook zeker van u een tegenvoorstel verwachten en zal daarom in het eerste voorstel nooit al het uiterste aanbieden. Uw onderhandelingspositie wordt zelfs meer kracht bijgezet, omdat er sprake is van een opzegverbod vanwege zwangerschap. De enige manier voor uw werkgever om afscheid te nemen is namelijk met een vaststellingsovereenkomst. Uw werkgever heeft u daarvoor nodig en u kunt dus meer vragen dan u waarschijnlijk denkt.

Twijfelt u of uw wilt onderhandelen over de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst? Bel dan naar 085 047 08 55. Onze juristen denken graag met u mee.

Partijen leggen in de vaststellingsovereenkomst afspraken vast om tot een einde van het dienstverband te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de einddatum, een ontslagvergoeding, een vrijstelling van werkzaamheden, de posten die bij de eindafrekening worden uitbetaald of een budget voor scholing. Kortom, er zijn tal van afspraken die nodig zijn om in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd te worden zodat er na ondertekening geen losse eindjes meer open staan.

Bij Ontslagjuristen Nederland is het eerste advies altijd helemaal gratis en vrijblijvend. Stuur via het onderstaande formulier uw vaststellingsovereenkomst toe en één van onze juristen zal binnen een uur contact met u zoeken om u situatie door te spreken en u van een eerste advies te voorzien.

Direct uw gratis controle aanvragen:

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Vaststellingsovereenkomst:
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  Stel uw WW uitkering veilig
  Ontvang een hogere ontslagvergoeding
  100% gratis & vrijblijvende controle
  Binnen 1 uur reactie
  Wij ontzorgen u volledig

  Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst tijdens zwangerschap

  Ben ik verplicht mee te werken met een vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap?

  Nee, u bent nooit verplicht om mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Vaak kan het wel een oplossing zijn voor zowel werkgever als werknemer om in goed overleg het dienstverband te beëindigen. In geval van zwangerschap is essentieel dat u zich juridisch laat adviseren of u wel kúnt meewerken, om te voorkomen dat u géén uitkering zal ontvangen.

  Wat is belangrijk om op te letten in de vaststellingsovereenkomst tijdens de zwangerschap?

  Het is vooral belangrijk met een jurist arbeidsrecht te bespreken of u wel kúnt meewerken aan een vaststellingsovereenkomst in geval van zwangerschap. Dat is niet in alle situaties namelijk verstandig, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tijdens zwangerschap is maatwerk en daarom is het belangrijk uw situatie voor te leggen aan een arbeidsjurist. Mocht blijken dat het sluiten van een vaststellingsovereenkomst mogelijk is in uw situatie, dan zal u in de meeste gevallen een hele goede positie hebben om te onderhandelen voor betere voorwaarden. Wij kunnen u hier meer over vertellen.

  Wat is mijn onderhandelingspositie tijdens de zwangerschap over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst?

  Wanneer er sprake is van zwangerschap dan heeft u in veel gevallen een goede onderhandelingspositie. Voor u als werknemer is het een kans om met een goede regeling en goede voorwaarden te vertrekken bij uw werkgever. Let op, het is wel belangrijk u zich goed laat adviseren of u in uw situatie wel kunt meewerken aan een vaststellingsovereenkomst, om te voorkomen dat u straks géén uitkering krijgt.