Vaststellingsovereenkomst arbeidsrecht

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt in het arbeidsrecht ook wel beëindigingsovereenkomst of ontslagovereenkomst genoemd. Deze termen worden allemaal gebruikt om een overeenkomst te beschrijven die de beëindiging van een arbeidsovereenkomst regelt. In de praktijk wordt meestal de term “vaststellingsovereenkomst” gebruikt.

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst regelt. In de vaststellingsovereenkomst worden de afspraken tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd, zoals de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, de hoogte van de ontslagvergoeding en de reden waarom de werknemer wordt ontslagen.

Een vaststellingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst. Zowel de werkgever als de werknemer moet de overeenkomst ondertekenen. Als de werknemer niet akkoord gaat met de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig beëindigen.

Een vaststellingsovereenkomst heeft een aantal voordelen voor beide partijen. Voor de werkgever heeft een vaststellingsovereenkomst het voordeel dat het een snelle en eenvoudige manier is om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Voor de werknemer heeft een vaststellingsovereenkomst het voordeel dat hij of zij een hoge ontslagvergoeding en andere gunstige voorwaarden kan krijgen.

Moet een vaststellingsovereenkomst schriftelijk worden opgesteld?

Een vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend door beide partijen, de werkgever en de werknemer. Dit is wettelijk verplicht.

Welke informatie moet een vaststellingsovereenkomst bevatten?

Een vaststellingsovereenkomst moet minimaal de volgende informatie bevatten:

 • De namen en adresgegevens van de werkgever en de werknemer: De overeenkomst moet duidelijk maken wie de werkgever en de werknemer zijn
 • De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
 • De punten voor het veiligstellen WW uitkering
 • De overeenkomst moet de hoogte van de ontslagvergoeding bevatten
 • De overeenkomst moet de wijze bevatten waarop de werknemer wordt ontslagen

Daarnaast kan de vaststellingsovereenkomst ook de volgende informatie bevatten:

 • Een bepaling over de uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
 • Een bepaling over de vrijstelling van werk
 • Een bepaling over een scholingsbudget
 • Een bepaling over het concurrentiebeding
 • Een bepaling over geheimhouding
 • Een bepaling over de eindafrekening
 • Afspraken over het inleveren van bedrijfseigendommen

Let op: Het is belangrijk om een vaststellingsovereenkomst altijd goed door te lezen voordat u deze ondertekent. Een jurist arbeidsrecht kan u ook helpen om te onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Als u een vaststellingsovereenkomst wilt ondertekenen, is het belangrijk om u goed te laten informeren over de inhoud en de gevolgen van de overeenkomst. Een jurist arbeidsrecht kan u helpen om de vaststellingsovereenkomst zorgvuldig te lezen en om te voorkomen dat u onverwachte gevolgen ondervindt. Ons eerste advies is altijd gratis en vrijblijvend en in 95% van de gevallen kunnen wij ook voor u de onderhandelingen kosteloos oppakken.

Direct uw gratis controle aanvragen:

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Vaststellingsovereenkomst:
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  Stel uw WW uitkering veilig
  Ontvang een hogere ontslagvergoeding
  100% gratis & vrijblijvende controle
  Binnen 1 uur reactie
  Wij ontzorgen u volledig

  Tips voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst:

  Hier zijn enkele tips voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst:

  • Zorg ervoor dat de overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld. Dit is wettelijk verplicht. De overeenkomst moet ondertekend worden door beide partijen, de werkgever en de werknemer. De overeenkomst moet ondertekend worden door een gemachtigde van de werkgever, zoals de werkgever zelf, een HR-manager of een advocaat.
  • Laat de overeenkomst door een jurist arbeidsrecht controleren. Onze juristen arbeidsrecht kunnen u helpen om de overeenkomst zorgvuldig op te stellen en om te voorkomen dat u onverwachte gevolgen ondervindt.
  • Lees de overeenkomst goed door voordat u deze ondertekent. Zorg ervoor dat u begrijpt wat u ondertekent. Vraag onze juristen gratis om uitleg en advies.

  Hier zijn enkele specifieke tips voor werknemers:

  • Vergelijk de aangeboden ontslagvergoeding met de ontslagvergoeding die u wettelijk zou krijgen. De ontslagvergoeding die u in een vaststellingsovereenkomst krijgt, moet minimaal gelijk zijn aan de ontslagvergoeding die u wettelijk zou krijgen. Wanneer u meewerkt aan uw eigen ontslag met een vaststellingsovereenkomst, dan wilt u zeker hoger uitkomen dan de wettelijke transitievergoeding als beëindigingsovereenkomst.
  • Laat u niet onder druk zetten om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. U hebt het recht om een vaststellingsovereenkomst te weigeren.
  • Wees slim en onderhandel over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. De werknemer is niet verplicht om de vaststellingsovereenkomst te tekenen als hij of zij niet akkoord gaat met de inhoud. U heeft als werknemer dus een goede positie om te onderhandelen voor betere voorwaarden.
  • Wees voorzichtig met een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding kan u beperken in uw toekomstige werkmogelijkheden.

  Let op: Het is belangrijk om te onthouden dat een vaststellingsovereenkomst een juridisch bindende overeenkomst is. Als u een vaststellingsovereenkomst ondertekent, bent u aan de afspraken in de overeenkomst gebonden.

  Heb ik recht op WW wanneer ik meewerk aan een vaststellingsovereenkomst?

  In principe heeft u recht op een WW-uitkering als u werkloos wordt door een ontslag met wederzijds goedvinden. De vaststellingsovereenkomst moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste is het essentieel dat staat opgenomen dat de werkgever het initiatief neemt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat de werknemer ermee instemt, maar pas nadat de werknemer de conclusie heeft getrokken dat er geen andere opties zijn (zoals bijvoorbeeld een andere functie al dan niet met behulp van scholing). In de VSO moet ook opgenomen staat dat de werknemer geen verwijt valt te maken van de situatie en dat er geen sprake is van een dringende reden. Om aansluitend een WW uitkering te krijgen is het belangrijk dat de opzegtermijn die de werkgever heeft wordt gehanteerd. Daar gaat het vaak nog mis, waardoor er een gat ontstaat tussen de einddatum arbeidsovereenkomst en startdatum WW. Laat daarom de vaststellingsovereenkomst altijd gratis controleren door onze arbeidsjuristen.

  De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van de hoogte van uw salaris en de duur van uw dienstverband.

  Waarom een vaststellingsovereenkomst laten controleren?

  Er zijn een aantal redenen waarom het belangrijk is om een vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist arbeidsrecht. Ten eerste kan een jurist arbeidsrecht u helpen om de inhoud van de vaststellingsovereenkomst te begrijpen. Een vaststellingsovereenkomst kan ingewikkeld zijn, en het is belangrijk om te weten wat u tekent. Ten tweede kan een jurist arbeidsrecht u helpen om te bepalen of de vaststellingsovereenkomst voor u gunstig is. Een jurist arbeidsrecht kan u adviseren over de hoogte van de ontslagvergoeding, de voorwaarden van een concurrentiebeding en andere belangrijke aspecten van de vaststellingsovereenkomst. Ten derde kan een jurist arbeidsrecht u helpen om te voorkomen dat uw rechten worden aangetast. Een jurist arbeidsrecht kan u adviseren over hoe u uw rechten kunt beschermen, bijvoorbeeld als u denkt dat de werkgever een onterechte ontslagvergoeding aanbiedt.

  Wat kan een jurist arbeidsrecht voor u doen?

  Een jurist arbeidsrecht kan u helpen bij de volgende zaken:

  • Controleren of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke eisen;
  • Beoordelen of de ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst redelijk is;
  • Adviseren over de voorwaarden van een concurrentiebeding;
  • Controleren of de vaststellingsovereenkomst geen onverwachte gevolgen heeft;
  • Adviseren over hoe u uw rechten kunt beschermen.

  Conclusie

  Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijke beslissing. Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren over de inhoud en de gevolgen van de overeenkomst. Laat daarom een vaststellingsovereenkomst altijd gratis controleren door een jurist arbeidsrecht van ons kantoor.

  Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst arbeidsrecht

  Wat zijn belangrijke elementen die in een vaststellingsovereenkomst moeten worden opgenomen?

  De belangrijkste elementen die in een vaststellingsovereenkomst moeten staan zijn voornamelijk tekstuele bepalingen die de overeenkomst ‘WW vriendelijk’ maken. Daarnaast is het hanteren van de juiste opzegtermijn van groot belang, anders krijgt u wellicht niet aansluitend een WW-uitkering en kunt u een periode zonder inkomsten zitten. Het veiligstellen van een WW-uitkering zal voor velen het meest essentiële punt zijn in een vaststellingsovereenkomst, maar natuurlijk valt er nog meer uit te halen als u meewerkt aan uw eigen ontslag. Denk aan een hoge ontslagvergoeding, vrijstelling van werk en het volledig uitbetalen van openstaande vakantie uren. Er valt vaak goed te onderhandelen met een werkgever over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst.

  Wanneer is een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht gebruikelijk?

  In de praktijk wordt een vaststellingsovereenkomst vaak gebruikt om een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter te voorkomen. Dit is voor beide partijen vaak de beste oplossing, omdat het een snelle en efficiënte manier is om de arbeidsrelatie te beëindigen. Voor de werknemer is het een interessante optie omdat het vaak mogelijk is een financieel interessante regeling te treffen.

  Een vaststellingsovereenkomst is een contract, en als zodanig is het belangrijk dat beide partijen de inhoud van de overeenkomst goed begrijpen voordat ze deze ondertekenen. Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij een jurist arbeidsrecht voordat je een vaststellingsovereenkomst tekent. Ons eerste advies is altijd geheel gratis en vrijblijvend.