Kantonrechtersformule of transitievergoeding

Wanneer de ontslagprocedure via de kantonrechter gevolgd wordt, dan kan de uitslag zijn dat u de wettelijke transitievergoeding ontvangt. Is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever, dan kunt u hierbij nog een extra ontslagvergoeding krijgen. De oude kantonrechtersformule wordt hierbij niet meer gebruikt, al zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld in een zaak bij de kantonrechter in Amsterdam, die de kantonrechtersformule gebruikte in plaats van de transitievergoeding. In deze situatie was sprake van een onwerkbare situatie door toedoen van de werkgever. Er werd besloten tot een transitievergoeding van € 20.000, plus € 40.000 die berekend was volgens de kantonrechterformule. Let op, de kantonrechtersformule bestaat niet meer. Wel wordt deze soms nog steeds gebruikt in vaststellingsovereenkomsten. Een vaststellingsovereenkomst is vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen, een hogere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding is daarom eerder regel dan uitzondering.

Hoe ouder u bent, hoe hoger de vergoeding

Wanneer er naar de extra ontslagvergoeding gekeken wordt, kijkt de rechter naar hoe ernstig het verwijtbaar handelen is. In bovenstaand geval werd gekeken naar de financiële gevolgen van het ontslag voor de werknemer. De kantonrechtersformule die gebruikt werd, bestaat uit de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. Hoe ouder u bent en hoe langer u bij een werkgever werkt, hoe groter de financiële gevolgen zijn. Dat is waarom de kantonrechterformule hoger uitvalt bij werknemers met een hogere leeftijd en langer dienstverband.

Transitievergoeding aan de hand van een vaststellingsovereenkomst

Wordt er in uw geval niet gewerkt met de kantonrechtersformule, maar krijgt u een vaststellingsovereenkomst aangeboden via uw werkgever? Onderteken deze dan niet direct. De eerste vaststellingsovereenkomst is namelijk een voorstel, waar u vanzelfsprekend vervolgens op mag reageren. Het is een uitnodiging voor het doen van een tegenvoorstel. Immers, uw werkgever zal nooit direct een eindbod bij u neerleggen. Uw werkgever doet in een vaststellingsovereenkomst bepaalde voorstellen over de afwikkeling van het ontslag, bijvoorbeeld of u een beëindigingsvergoeding krijgt, of u uw verlofsaldo uitgekeerd krijgt of dat u wellicht een budget krijgt voor scholing/outplacement. Alles is mogelijk.

U hoeft met de vaststellingsovereenkomst niet akkoord te gaan. Vaak is er meer dan genoeg ruimte om te onderhandelen over de mogelijkheden, zeker wanneer het gaat om het afwikkelen van het ontslag met wederzijds goedvinden, dus zonder een UWV-procedure en zonder kantonrechter.

Voordat u begint met het onderhandelen, is het verstandig om een specialist naar de vaststellingsovereenkomst te laten kijken. Zijn bijvoorbeeld alle belangrijke onderdelen opgenomen in de overeenkomst? Heeft u aansluiting op de WW-uitkering zonder enige overbruggingsperiode? Het is beter vanaf het begin de onderhandeling te laten voeren door een arbeidsjurist. U vergeet misschien belangrijke punten mee te nemen in de start van uw onderhandeling en dan wordt het lastig daar achteraf nog op terug te komen. Vanzelfsprekend kan dat als er nog geen overeenstemming is bereikt, maar dat komt de onderhandeling zeker niet ten goede.

Wij controleren de vaststellingsovereenkomst gratis voor u. We kijken of alle belangrijke onderdelen opgenomen zijn in de vaststellingsovereenkomst en of u inderdaad krijgt waar u recht op heeft.

Is dat niet het geval? Dan adviseren we u graag over de onderhandelingsmogelijkheden en de opties die u heeft in uw situatie. De juridische kosten worden in de meeste gevallen gedekt door uw werkgever. Dat betekent dat wij u volledig kosteloos kunnen bijstaan in dat geval. Wij zorgen ervoor dat in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat uw werkgever bijdraagt aan de juridische kosten , zodat u geen kosten hoeft te betalen.

Direct samen kijken naar de mogelijkheden?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst voorgelegd gekregen en wilt u deze laten controleren op correctheid, volledigheid en de vraag of u inderdaad krijgt waar u recht op heeft? Laat de vaststellingsovereenkomst dan gratis door ons controleren, zodat we u direct kunnen laten weten wat uw opties zijn.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW-uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW-uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.