Vaststellingsovereenkomst ontslag

Niet alle ontslagen vinden plaats via de kantonrechter of het UWV. U kunt ook samen met uw werkgever met wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst opstellen. Dit is de meest gebruikelijke route. De vaststellingsovereenkomst is hét document waarin alle gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Dit is aantrekkelijk voor uw werkgever omdat een dure, langdurige en vooral onzekere ontslagprocedure vermeden kan worden. Voor u is een vaststellingsovereenkomst aantrekkelijk, omdat in de vaststellingsovereenkomst betere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding) afgesproken kunnen worden. Hoewel de belangen van u en uw werkgever uiteenlopen, is een goede vaststellingsovereenkomst daarmee aantrekkelijk voor beide partijen.

Geen vaste vorm voor de vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Er is geen vaste vorm of inhoud voor de vaststellingsovereenkomst. U kunt met uw werkgever afspreken wat u wilt. Zelfs de transitievergoeding is geen verplicht onderdeel van de vaststellingsovereenkomst, want deze wordt gebruikt door de kantonrechter en het UWV. Toch is de transitievergoeding vaak het eerste dat uw werkgever op tafel legt als ontslagvergoeding. U kunt hier echter gewoon over onderhandelen, waarbij de transitievergoeding als ondergrens gebruikt wordt. Als er dus geen beëindigingsvergoeding of transitievergoeding opgenomen is in de vaststellingsovereenkomst, dan moet u zeker aan de bel trekken. Vaak is er dan meer niet in de haak in de vaststellingsovereenkomst. Daarom is het vragen van juridisch advies zo belangrijk. Zorg dat uw rechten veilig zijn gesteld en dat u krijgt waar u tenminste recht op zou houden als de procedure via een andere route verloopt.

Ondanks dat er geen vaste vorm of inhoud is, zijn bepaalde onderdelen wel van groot belang. Hierbij kunt u denken aan de grond van het ontslag en de opzegtermijn. Deze twee factoren zijn belangrijk voor het veilig stellen van uw WW uitkering en het UWV zal daar naar kijken. Het ontslag mag niet te wijten zijn aan de werknemer en de opzegperiode moet correct zijn. Is er niet opgelet bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst en is een van deze punten niet correct in de overeenkomst opgenomen? Dan loopt u het risico dat u de WW-uitkering te laat krijgt of volledig misloopt.

14 dagen herroepingsrecht

Uw werkgever moet kenbaar maken dat u 14 dagen de tijd heeft om uw akkoord in te trekken. U kunt schriftelijk de vaststellingsovereenkomst herroepen, en daar hoeft u geen reden voor op te geven. Heeft uw werkgever verzaakt aan te geven dat u 14 dagen heeft? Dan is de herroepingsperiode 21 dagen. Wanneer u uw akkoord intrekt, loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door, omdat er geen ontslag overeengekomen is. Er moet opnieuw onderhandeld worden over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en bijvoorbeeld de ontslagvergoeding.

Wilt u zeker weten of uw werkgever u een goed voorstel heeft gedaan? Of wilt u controleren of alle wettelijk verplichte onderdelen opgenomen zijn, zodat u direct aansluiting heeft op de WW? Laat gratis de ontslagjuristen van Ontslagjuristen Nederland dan naar de overeenkomst kijken.

Zijn er aanpassingen nodig of heeft u het advies van een van onze juristen nodig na de vaststellingsovereenkomst bij ontslag? Dan kunnen wij in de meeste gevallen onze dienstverlening ook na de eerste controle kosteloos aanbieden. Wij proberen de kosten op de werkgever te verhalen en laten dit opnemen als artikel in de vaststellingsovereenkomst. Vaak is al een artikel voor juridische kosten opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Uw werkgever heeft in de meeste gevallen namelijk een potje voor deze kosten en heeft er belang bij met u een regeling te treffen.

Neem contact op

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.