Vaststellingsovereenkomst ontslag

Een vaststellingsovereenkomst opstellen bij een ontslag is de meest gebruikelijke route. Niet alle ontslagen vinden plaats via de kantonrechter of het UWV. U kunt samen met uw werkgever met wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst opstellen. De vso is hét document waarin alle gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Dit is aantrekkelijk voor uw werkgever omdat een dure, langdurige en vooral onzekere ontslagprocedure vermeden kan worden. Voor u is een vaststellingsovereenkomst aantrekkelijk, omdat in de vso betere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding) afgesproken kunnen worden. Hoewel de belangen van u en uw werkgever uiteenlopen, is een goede vaststellingsovereenkomst daarmee aantrekkelijk voor beide partijen.

Geen vaste vorm voor de vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Er is geen vaste vorm of inhoud voor de vaststellingsovereenkomst. U kunt met uw werkgever afspreken wat u wilt. Zelfs de transitievergoeding is geen verplicht onderdeel van de vso, want deze wordt gebruikt door de kantonrechter en het UWV. Toch is de transitievergoeding vaak het eerste dat uw werkgever op tafel legt als ontslagvergoeding. U kunt hier echter gewoon over onderhandelen, waarbij de transitievergoeding als ondergrens gebruikt wordt. Als er dus geen beëindigingsvergoeding of transitievergoeding opgenomen is in de vso, dan moet u zeker aan de bel trekken. Vaak is er dan meer niet in de haak in de vaststellingsovereenkomst. Daarom is het vragen van juridisch advies zo belangrijk. Zorg dat uw rechten veilig zijn gesteld en dat u krijgt waar u tenminste recht op zou houden als de procedure via een andere route verloopt.

Ondanks dat er geen vaste vorm of inhoud is, zijn bepaalde onderdelen wel van groot belang. Hierbij kunt u denken aan de grond van het ontslag en de opzegtermijn. Deze twee factoren zijn belangrijk voor het veilig stellen van uw WW-uitkering en het UWV zal daar naar kijken. Het ontslag mag niet te wijten zijn aan de werknemer en de opzegperiode moet correct zijn. Is er niet opgelet bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst en is een van deze punten niet correct in de overeenkomst opgenomen? Dan loopt u het risico dat u de WW-uitkering te laat krijgt of volledig misloopt.

14 dagen herroepingsrecht

Uw werkgever moet kenbaar maken dat u 14 dagen de tijd heeft om uw akkoord in te trekken. U kunt schriftelijk de vaststellingsovereenkomst herroepen, en daar hoeft u geen reden voor op te geven. Heeft uw werkgever verzaakt aan te geven dat u 14 dagen heeft? Dan is de herroepingsperiode 21 dagen. Wanneer u uw akkoord intrekt, loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door, omdat er geen ontslag overeengekomen is. Er moet opnieuw onderhandeld worden over de inhoud van de vso en bijvoorbeeld de ontslagvergoeding.

Wilt u zeker weten of uw werkgever u een goed voorstel heeft gedaan? Of wilt u controleren of alle wettelijk verplichte onderdelen opgenomen zijn, zodat u direct aansluiting heeft op de WW? Laat gratis de ontslagjuristen van Ontslagjuristen Nederland dan naar de overeenkomst kijken.

Zijn er aanpassingen nodig of heeft u het advies van een van onze juristen nodig na de vaststellingsovereenkomst bij ontslag? Dan kunnen wij in de meeste gevallen onze dienstverlening ook na de eerste controle kosteloos aanbieden. Wij proberen de kosten op de werkgever te verhalen en laten dit opnemen als artikel in de vaststellingsovereenkomst. Vaak is al een artikel voor juridische kosten opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Uw werkgever heeft in de meeste gevallen namelijk een potje voor deze kosten en heeft er belang bij met u een regeling te treffen.

Neem contact op

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Moet ik meewerken aan mijn eigen ontslag door het tekenen van de vaststellingsovereenkomst?

Nee, u hoeft niet mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst als u dat niet wilt. Als uw werkgever u wilt ontslaan met een vaststellingsovereenkomst, dan heeft uw werkgever u daarbij nodig. Besef dus goed dat u daarom altijd een goede onderhandelingspositie heeft in geval van een vaststellingsovereenkomst.

Mijn werkgever dreigt met ontslag via de kantonrechter en dwingt mij tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Wat moet ik doen?

Vraag direct juridisch advies en teken niks. Uw werkgever probeert u waarschijnlijk bang te maken in de hoop dat u tekent tegen voordelige voorwaarden voor werkgever. Vertel ons vrijblijvend uw situatie en wij kunnen u gericht adviseren wat uw positie is.

Wat is mijn voordeel als ik ontslagen wordt met een vaststellingsovereenkomst?

U kunt onderhandelen met uw werkgever over voor u gunstige voorwaarden, bijvoorbeeld een flink hogere ontslagvergoeding. Als u dus weet dat uw werkgever van u af wilt, dan is dit een kans om met een goede regeling te vertrekken. In de vaststellingsovereenkomst kunt u allerlei voordelen voor uzelf uit onderhandelen, het gaat dus niet alleen om een hogere ontslagvergoeding.