U bent hier:

Opzegtermijn en ontslagvergoeding

De wettelijk opzegtermijn bedraagt 1 maand tot 4 maanden voor uw werkgever. De wettelijke opzegtermijn geldt als er in uw arbeidsovereenkomst of in de cao geen afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn. De duur van uw dienstverband is bepalend voor welke opzegtermijn er voor uw werkgever geldt.

Voor 0 tot 5 jaar dienstverband:                1 maand

Voor 5 tot 10 jaar dienstverband               2 maanden

Voor 10 tot 15 jaar dienstverband             3 maanden

Voor meer dan 15 jaar                                 4 maanden

Voor u als werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Het maakt niet uit hoe lang u bij uw werkgever in dienst bent.

Arbeidsovereenkomst en opzegtermijn

Staat er niets vermeld over de opzegtermijn in uw arbeidsovereenkomst, dan wordt de wettelijke opzegtermijn  gevolgd zoals hierboven vermeld. Staat er in uw arbeidsovereenkomst opgenomen dat  voor u een opzegtermijn geldt  van meer dan 1 maand, dan zijn hier aanvullende regels aan verbonden. Zo moet de opzegtermijn voor uw werkgever tweemaal zo lang zijn als die van u als werknemer. Voor u als werknemer geldt een maximale opzegtermijn van 6 maanden.  

Een voorbeeld. Als in uw arbeidsovereenkomst de bepaling is opgenomen dat u een opzegtermijn heeft van 2 maanden, dan zegt de wet dat uw werkgever een opzegtermijn heeft van 4 maanden. Echter, als u onder een cao valt kan daarin wel afgesproken zijn dat u gehouden bent aan een kortere of langere opzegtermijn dan 1 maand en dat de opzegtermijn voor uw werkgever niet wordt verdubbeld.

Let op: in sommige gevallen gelden uitzonderingen. Een voorbeeld: Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt én u bent 22 jaar in dienst, dan heeft uw werkgever toch slechts een opzegtermijn van 1 maand.

Vraag daarom altijd advies over uw situatie om te voorkomen dat u niet aansluitend een WW-uitkering ontvangt.