Kantonrechtersformule of transitievergoeding?

De kantonrechtersformule werd in het verleden gebruikt door de Nederlandse kantonrechters om de vergoeding te bepalen die de werkgever bij ontslag aan de werknemer moest betalen. Met de invoering van de wettelijke transitievergoeding in 2015 is hieraan een einde gekomen. Vanaf juli 2015 is de hoogte van de vergoeding namelijk bij wet geregeld.

Hoewel de kantonrechtersformule dus niet meer bij de rechter wordt toegepast, kan deze nog wel voorkomen in vaststellingsovereenkomsten. Werkgever en werknemer mogen immers onderling afspreken wat zij willen, ook over de hoogte van de vergoeding cq hoe deze berekend wordt.

Ontslag met wederzijdse instemming: vaststellingsovereenkomst

De werkgever doet u een voorstel tot het ontslag en daarmee het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Alle afspraken die gemaakt worden, worden schriftelijk verwerkt in de vaststellingsovereenkomst. Het eerste concept van de vaststellingsovereenkomst is vaak een openingsbod van de werkgever. Het ontslag met wederzijds goedvinden is een manier om de WW-uitkering veilig te stellen, maar het is tegelijkertijd een moment waarop onderhandeld kan worden over diverse voorwaarden. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst staat namelijk niet vast. De hoogte van de ontslagvergoeding speelt vaak een belangrijke rol.

En de kantonrechtersformule?

De kantonrechtersformule, ooit opgesteld als rekenmethode voor ontslag via de kantonrechter, wordt niet meer veel gebruikt. Soms wil uw werkgever hier toch gebruik van maken. In dat geval wordt voorgesteld een halve, anderhalve of tweeëneenhalve maand per gewerkt jaar te nemen om zo de vergoeding te berekenen.

Transitievergoeding

Op het moment dat een werknemer ontslagen wordt via de kantonrechter, heeft de werknemer vaak recht op de wettelijke transitievergoeding. Deze wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren en het salaris. De berekening is als volgt: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar. Het maximale bedrag voor 2023 is vastgesteld op € 89.000, tenzij het jaarsalaris hoger is. In dat geval wordt het jaarsalaris genomen als transitievergoeding.

Het verschil tussen de kantonrechtersformule en de transitievergoeding

De hoogte van de kantonrechtersformule en de transitievergoeding is niet gelijk. En het verschil is in uw nadeel. Daarom zal een ontslagjurist in de meeste gevallen inzetten op de kantonrechtersformule, waar een werkgever vast wil houden aan de transitievergoeding omdat die veel lager is. Dat is waar de onderhandelingen in beeld komen. Ontslagjuristen Nederland zorgt ervoor dat u het maximale uit uw ontslag kunt halen.

Andere belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst

  • Bepaling ontslaggrond en veiligstellen van de tekst met het oog op de WW-uitkering
  • Hantering juiste opzegtermijn
  • Vrijstelling van werk met doorbetaling loon
  • Correcte eindafrekening (vakantiedagen, verlofuren, eindejaarstuitkering en meer)
  • Concurrentie- en relatiebeding
  • Getuigschrift en referenties

Schakel een arbeidsjurist in

Wordt u ontslagen en wilt u zeker weten dat u het maximale uit uw vergoeding en vaststellingsovereenkomst kunt halen? Bel ons dan vandaag nog op 085-0470855. Ontslagjuristen Nederland staat voor u klaar. Heeft u reeds een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Dan kunt u deze gratis laten controleren door onze ontslagjuristen.

Veelgestelde vragen over de kantonrechtersformule of transitievergoeding

Heb ik in een vaststellingsovereenkomst recht op de kantonrechtersformule of transitievergoeding?

U heeft in een vaststellingsovereenkomst nergens ‘recht op’. Waarom zou u meewerken aan uw eigen ontslag zonder flinke vergoeding? U geeft immers uw inkomenszekerheid op. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen met een vaststellingsovereenkomst en dat maakt dat u voor een hoge beëindigingsvergoeding kan onderhandelen.

Mijn werkgever heeft de wettelijke transitievergoeding opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, kan ik dan de vaststellingsovereenkomst tekenen?

Als de wettelijke transitievergoeding is opgenomen als ontslagvergoeding is dat een acceptabel begin, maar zeker géén bod om direct mee akkoord te gaan. In een vaststellingsovereenkomst kunt u juist betere voorwaarden afspreken dan alleen ‘het wettelijke’.

Mijn werkgever heeft de kantonrechtersformule opgenomen als ontslagvergoeding, kan ik dan de vaststellingsovereenkomst tekenen?

Wanneer uw werkgever de kantonrechtersformule heeft opgenomen als ontslagvergoeding is dat qua vergoeding een stuk hoger dan de wettelijke transitievergoeding. Afhankelijk van de situatie waarom u de vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen is dat daadwerkelijk een aantrekkelijke vergoeding. Echter, het is goed te beseffen dat het in een vaststellingsovereenkomst niet alleen draait om een hogere beëindigingsvergoeding, maar dat ook andere punten erg belangrijk zijn. U kunt denken aan bijvoorbeeld het veilig stellen van uw WW-uitkering.