Kantonrechtersformule of transitievergoeding?

De kantonrechtersformule werd in het verleden gebruikt door de Nederlandse kantonrechters om de vergoeding te bepalen die de werkgever bij ontslag aan de werknemer moest betalen. Met de invoering van de wettelijke transitievergoeding in 2015 is hieraan een einde gekomen. Vanaf juli 2015 is de hoogte van de vergoeding namelijk bij wet geregeld.

Hoewel de kantonrechtersformule dus niet meer de rechter wordt toegepast, kan deze nog wel voorkomen in vaststellingsovereenkomsten. Werkgever en werknemer mogen immers onderling afspreken wat zij willen, ook over de hoogte van de vergoeding cq hoe deze berekend wordt.

Ontslag met wederzijdse instemming: vaststellingsovereenkomst

De werkgever doet u een voorstel tot het ontslag en daarmee het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Alle afspraken die gemaakt worden, worden schriftelijk verwerkt in de vaststellingsovereenkomst. Het eerste concept van de vaststellingsovereenkomst is vaak een openingsbod van de werkgever. Het ontslag met wederzijds goedvinden is een manier om de WW-uitkering veilig te stellen, maar het is tegelijkertijd een moment waarop onderhandeld kan worden over diverse voorwaarden. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst staat namelijk niet vast. De hoogte van de ontslagvergoeding speelt vaak een belangrijke rol.

En de kantonrechtersformule?

De kantonrechtersformule, ooit opgesteld als rekenmethode voor ontslag via de kantonrechter, wordt niet meer veel gebruikt. Soms wil uw werkgever hier toch gebruik van maken. In dat geval wordt voorgesteld een halve, anderhalve of tweeëneenhalve maand per gewerkt jaar te nemen om zo de vergoeding te berekenen.

Transitievergoeding

Op het moment dat een werknemer ontslagen wordt via de kantonrechter, heeft de werknemer vaak recht op de wettelijke transitievergoeding. Deze wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren en het salaris. De berekening is als volgt: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar. Het maximale bedrag voor 2021 is vastgesteld op € 84.000, tenzij het jaarsalaris hoger is. In dat geval wordt het jaarsalaris genomen als transitievergoeding.

Het verschil tussen de kantonrechtersformule en de transitievergoeding

De hoogte van de kantonrechtersformule en de transitievergoeding is niet gelijk. En het verschil is in uw nadeel. Daarom zal een ontslagjurist in de meeste gevallen inzetten op de kantonrechtersformule, waar een werkgever vast wil houden aan de transitievergoeding omdat die veel lager is. Dat is waar de onderhandelingen in beeld komen. Ontslagjuristen Nederland zorgt ervoor dat u het maximale uit uw ontslag kunt halen.

Andere belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst

  • Bepaling ontslaggrond en veiligstellen van de tekst met het oog op de WW-uitkering
  • Hantering juiste opzegtermijn
  • Vrijstelling van werk met doorbetaling loon
  • Correcte eindafrekening (vakantiedagen, verlofuren, eindejaarstuitkering en meer)
  • Concurrentie- en relatiebeding
  • Getuigschrift en referenties

Schakel ook een arbeidsjurist in

Wordt u ontslagen en wilt u zeker weten dat u het maximale uit uw vergoeding en vaststellingsovereenkomst kunt halen? Bel ons dan vandaag nog op 085-0470855. Ontslagjuristen Nederland staat voor u klaar. Heeft u reeds een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Dan kunt u deze gratis laten controleren door onze ontslagjuristen.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.