Ontslagvergoeding en WW

Recht op WW-uitkering na het ontvangen van een ontslagvergoeding?

Op het moment dat u een ontslagvergoeding accepteert, vervalt niet uw recht op een WW-uitkering. Het aannemen van een vergoeding betekent ook niet dat u verwijtbaar werkloos bent. De WW-uitkering wordt bepaald aan de hand van het salaris dat u verdiende voordat u ontslagen werd.

WW-uitkering: 3 tot maximaal 24 maanden

Als u aan de wekeneis voldoet ontvangt u een WW-uitkering van 3 maanden. De wekeneis houdt in dat u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, tenminste 26 weken heeft gewerkt. Hoeveel uren u per week in die periode heeft gewerkt maakt niet uit. Wanneer u ook aan de jareneis voldoet ontstaat een langer recht op uitkering. De jareneis houdt in dat u in de laatste 5 jaar voordat u werkloos werd tenminste 4 jaar heeft gewerkt. U voldoet aan de jareneis op het moment dat deze jaren meetellen als arbeidsverleden. Uw arbeidsverleden houdt het aantal weken of jaren in dat u werkte in de periode voor u werkloos werd. Welke jaren meetellen voor uw WW-uitkering hangt af van uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden.

In sommige cao’s is het aantal maanden WW verhoogd naar de voormalige 38 maanden. Het UWV of uw werkgever kan u vertellen onder welke WW-regeling u valt.

70% van het laatstverdiende inkomen

De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon, en 70% voor de overige maanden. Het UWV hanteert in 2022 een bruto maximum dagloon van € 228,76 en een bruto maximum maandloon van € 4.975,53.

Let erop dat u géén WW ontvangt tijdens de fictieve opzegtermijn. Uw arbeidsovereenkomst is dan immers officieel nog niet opgezegd. Het is daarom van belang dat u een opzegtermijn afspreekt in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer u dit niet doet, ontvangt u geen salaris en geen WW tijdens de fictieve opzegtermijn en dat kan bijzonder nadelig uitvallen.

Weet u niet zeker hoe dit in uw situatie is, omdat u niet goed weet waar u op moet letten? Neem dan contact met ons op zodat we uw vaststellingsovereenkomst gratis voor u kunnen controleren .

Stopzetten van de WW-uitkering

Er zijn verschillende situaties waarin de WW stopgezet kan worden, bijvoorbeeld:

  • U bereikt de AOW leeftijd
  • De maximale termijn is overschreden
  • U start in een nieuwe baan en u verdient meer dan 87,5% van uw WW-maandloon.

Ontslagvergoeding en WW-uitkering

Johan is 54 jaar oud en heeft 36 jaar gewerkt als adviseur bij één baas. Via een vaststellingsovereenkomst wordt besloten tot ontslag met een ontslagvergoeding van € 40.000 bruto. Johan heeft een salaris van € 3000 bruto per maand en heeft recht op een WW-uitkering.

Hij krijgt dus 24 maanden WW. De eerste twee maanden is dit € 2250 en de resterende maanden € 2100. De betaalde transitievergoeding wordt niet in mindering gebracht op uw WW-uitkering.

Wij stellen de WW-uitkering veilig voor u

Wordt u ontslagen via een vaststellingsovereenkomst en wilt u zeker weten dat u recht houdt op WW, dat direct aansluit op uw laatste salaris? Laat onze juristen dan gratis naar de vaststellingsovereenkomst kijken. Wij zorgen ervoor dat u aansluitend in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Bel ons direct op 085-0470855 zodat we direct de vaststellingsovereenkomst door kunnen nemen en uw WW veilig kunnen stellen.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.