Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding 2024 berekenen: over uw ontslagvergoeding onderhandelen

Wanneer u via het UWV of de kantonrechter ontslagen wordt, heeft u in de meeste gevallen recht op de wettelijke transitievergoeding. Echter, voor ontslag via het UWV of ontslag via kantonrechter dient uw werkgever een langdradige, kostbare procedure te doorlopen. Bovendien loopt de werkgever hierbij het risico dat de procedure mislukt waardoor hij geen toestemming krijgt om u te ontslaan. Daarom biedt de werkgever u bij voorkeur een vaststellingsovereenkomst aan met een ontslagvergoeding. Er is vaak ruimte om een ontslagvergoeding uit te onderhandelen die hoger is dan de wettelijke transitievergoeding. Immers, de werkgever heeft op deze manier minder werk aan uw ontslag en koopt het risico als het ware af.

De benamingen voor de ontslagvergoedingen lopen – net als de hoogtes – uiteen. Het wordt ook wel beëindigingsvergoeding genoemd, net als een afkoopsom bij ontslag. Heeft u ontslagvergoeding aangeboden gekregen, dan is het goed om te kijken naar het voorstel dat op tafel ligt. Is het conform de gemiddelde ontslagvergoeding in 2024, met de juiste voorwaarden? En is alles op de goede manier ingevuld? Onze juristen controleren gratis het vaststellingsovereenkomstvoorstel voor u, zodat u precies weet wat uw mogelijkheden tot verbetering zijn.

Neem contact op

Hogere ontslagvergoeding bij ontslag via de kantonrechter in 2024

Uw werkgever kan ook de ontslagprocedure doorlopen bij de kantonrechter. De werkgever zal één of meer ontslagredenen aanvoeren. U wordt in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. Uiteindelijk zal de kantonrechter de situatie beoordelen en beslissen. Er zijn bijvoorbeeld de volgende mogelijke uitkomsten:

  • De kantonrechter gaat akkoord op basis van één ontslagreden; u ontvangt alleen de wettelijke transitievergoeding
  • De kantonrechter gaat akkoord op basis van meerdere ontslagredenen: u ontvangt een vergoeding die 50% hoger is dan de wettelijke transitievergoeding
  • De kantonrechter oordeelt dat de werkgever in ernstige mate verwijtbaar is: u krijgt extra ontslagvergoeding waarbij de rechter zelf bepaalt hoe hoog deze uitvalt

Komt uw ontslagdossier bij de kantonrechter te liggen? Dan is het belangrijk dat het verweer op de juiste manier gevoerd wordt, om de maximale transitie- of ontslagvergoeding te ontvangen. Wilt u hier direct werk van maken? Neemt u dan contact op met onze juristen, die zich direct over uw dossier buigen.

Wat als het ontslagverzoek afgewezen wordt?

Wanneer de kantonrechter het ontslag ongegrond vindt, dan blijft u in dienst bij uw huidige werkgever. Uw baas zal dan naar verwachting proberen om met u alsnog overeenstemming te bereiken over uw ontslag. In dit geval heeft u een bijzonder sterke onderhandelingspositie, omdat uw werkgever op voorhand al weet dat het doorzetten van uw zaak naar de kantonrechter zinloos is.

Dat betekent concreet dat onderhandelen over een flink hogere ontslagvergoeding hier zeker tot de mogelijkheden behoort. Zeker wanneer u uw kaarten goed speelt en dit overlaat aan Ontslagjuristen Nederland.

Ontslagvergoeding bij ziekte

Zieke werknemers mogen niet ontslagen worden binnen een ziektermijn van 2 jaar. Dit ontslagverbod geldt overigens ook tijdens en vlak na zwangerschappen. Is de termijn van 2 jaar ziekte verstreken én is het niet aannemelijk dat herstel optreedt binnen de volgende 26 weken, dan kan de werkgever de ontslagprocedure in werking zetten via het UWV. Uiteraard zal een werkgever ook in dit geval liever een vaststellingsovereenkomst sluiten om niet de procedure te hoeven doorlopen bij het UWV. In veel gevallen is dit voor u mogelijk, maar vraag hier altijd advies over bij een jurist. U kunt namelijk rechten kwijtraken als afspraken niet correct zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst of als uw situatie zich er niet voor leent.

Als een werknemer ziek is door een arbeidsconflict, is sprake van zogenaamde situatieve ziekte. Bij situatieve ziekte is een ontslagvergoeding in veel gevallen bijzonder goed mogelijk. Vraag altijd uw jurist om advies of dit in uw geval ook geldt. U kunt namelijk uw rechten kwijtraken wanneer u akkoord gaat met ontslag tijdens ziekte.

WW-uitkering na ontslag: minimaal 3 en maximaal 24 maanden

Na uw ontslag bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. De duur van een WW-uitkering is minimaal 3 maanden en maximaal 24 of maximaal 36 maanden, als dit in uw CAO is afgesproken. Van belang is onder andere dat uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat uw werkgever het initiatief heeft genomen tot ontslag en u dit niet valt te verwijten. Om een gat te voorkomen tussen einde dienstverband en ingang WW, dient de juiste opzegtermijn te worden gehanteerd. Het is daarom belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst alle juiste informatie bevat.

Wilt u hulp bij het bereiken van die maximale ontslagvergoeding in 2024? Neem dan vandaag nog contact op met OJNL. Onze juristen kijken gratis naar uw ontslagdossier en brengen direct een niet-bindend advies uit. Zo weet u binnen de kortste keren wat uw onderhandelingspositie is. Uiteraard regelt uw jurist alle volgende stappen wanneer u uw ontslagdossier aan ons overlaat.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of moeten we direct een jurist op uw zaak zetten? Bel ons dan op 085 – 0470855 of mail ons op info@ontslagjuristennederland.nl zodat we u van meer informatie kunnen voorzien.

Veelgestelde vragen over ontslagvergoeding

Mijn werkgever heeft de kantonrechtersformule opgenomen als ontslagvergoeding, kan ik dan de vaststellingsovereenkomst tekenen?

Wanneer uw werkgever de kantonrechtersformule heeft opgenomen als ontslagvergoeding is dat qua vergoeding een stuk hoger dan de wettelijke transitievergoeding. Afhankelijk van de situatie waarom u de vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen is dat daadwerkelijk een aantrekkelijke vergoeding. Echter, het is goed te beseffen dat het in een vaststellingsovereenkomst niet alleen draait om een hogere beëindigingsvergoeding, maar dat ook andere punten erg belangrijk zijn. U kunt denken aan bijvoorbeeld het veilig stellen van uw WW uitkering.

Heeft de hoogte van de ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst invloed op mijn WW uitkering?

Nee, dit heeft geen enkele invloed. U hoeft bij het UWV geen melding te doen van de door u ontvangen transitievergoeding of beëindigingsvergoeding. Het is dus verstandig met een hoge vergoeding te vertrekken, zodat u een langere periode aanvulling heeft op uw WW uitkering tot 100% loon. Uw WW uitkering is uiteindelijk namelijk maar 70% van uw WW maandloon. Er ontstaat dus een behoorlijk gat in de inkomsten. Ook bouwt u in de WW géén pensioen op.

Wanneer is een hogere ontslagvergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de ontslagvergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.