Vaststellingsovereenkomst

Ontslag via vaststellingsovereenkomst: een betere ontslagregeling

Wanneer uw werkgever besluit uw arbeidscontract te beëindigen of deze niet verlengt, kan een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. In deze vaststellingsovereenkomst wordt een ontslagregeling voorgesteld met een ontslagvergoeding. De werkgever doet dit om onnodige procedures te voorkomen, zoals het vragen om toestemming voor het ontslag bij het UWV of kantonrechter. Als u een ontslagregeling aangeboden krijgt vraagt u zich waarschijnlijk af: “Is dit nou echt alles of zit er meer in?”

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u weten of dit een goed voorstel is voor uw situatie? Laat de overeenkomst dan gratis controleren door de juristen van OJNL.

De vaststellingsovereenkomst en de ontslagregeling die u aangeboden wordt

Wanneer u samen met uw werkgever overeenkomt dat het ontslag voltrokken wordt, moeten de afspraken schriftelijk vastgelegd worden in de vaststellingsovereenkomst. Vanaf het moment dat u overeenstemming bereikt met uw werkgever, heeft u 14 dagen de tijd om uw akkoord te herroepen.

Welke elementen komen typisch voor in de vaststellingsovereenkomst:
• Einddatum arbeidsovereenkomst: belangrijk is dat de juiste opzegtermijn gehanteerd wordt. Anders verliest u één of
meer maanden recht op WW
• Ontslag- of transitievergoeding: u kunt samen met uw werkgever een ontslagvergoeding overeenkomen, die niet per
definitie de wettelijk vastgestelde transitievergoeding bedraagt. De ontslagvergoeding kan ook via de formule van de
kantonrechter berekend worden, welke veel hoger is dan de transitievergoeding. De werkgever ontloopt hiermee de
procedures bij het UWV of de kantonrechter. Lees hier meer over de vaststellingsovereenkomst via kantonrechterformule
• De afronding, vrijstelling en overdracht van de taken totdat het arbeidscontract verlopen is
• Eindafrekening: het overzicht van het salaris, vakantiegeld en andere ontvangen saldi
• Het moment van inleveren van bedrijfseigendommen, zoals de auto van de zaak, mobiele telefoon en laptop
• Geheimhoudingsovereenkomst: Afspraken over geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie of de feitelijke inhoud
van de vaststellingsovereenkomst zelf
• Juridische kosten: de juridische kosten die door de werkgever betaald worden die u heeft moeten maken voor advies over
de vaststellingsovereenkomst
• Concurrentie- en relatiebeding: moet dit behouden blijven of juist beëindigd worden?
• Getuigschrift en referenties: wanneer u dit aanvraagt, moet de werkgever u voorzien van een getuigschrift waarmee u uw
cv kunt verstevigen
• Finale kwijting: de overeenkomst dat werkgever en werknemer geen verplichten of rechten tegenover elkaar hebben op
de afspraken in de vaststellingsovereenkomst na

Dit zijn belangrijke aandachtspunten. Wilt u direct na uw ontslag een WW-uitkering aanvragen, dan zijn er nog een aantal punten die van groot belang zijn. Hieronder vallen onder andere de reden van het ontslag (geen dringende reden). Ook moet duidelijk zijn dat het een ontslag is met wederzijds goedvinden, plus de datum en het feit dat er een eindafrekening opgesteld wordt door de werkgever. Ook mogen de plaats en datum van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst niet ontbreken wanneer u direct een WW-uitkering aan wilt vragen.

Uiteraard kijkt uw jurist bij OJNL direct naar deze punten, om er zeker van te zijn dat alle verplichte en belangrijke elementen in de vaststellingsovereenkomst opgenomen zijn.

Een jurist inschakelen bij de vaststellingsovereenkomst?

Misschien kunt u goed overweg met uw werkgever. Of heeft u het idee dat de vaststellingsovereenkomst volledig in uw voordeel is en dat deze zo snel mogelijk getekend moet worden om de voordelen te kunnen claimen. We raden u ten zeerste af om te tekenen zonder er eerst een jurist naar te laten kijken. De overeenkomst is pas geldig wanneer u én de werkgever beiden ondertekend hebben.

Voordat u tekent, belt u naar 085 – 0470855 zodat we gratis de vaststellingsovereenkomst door kunnen nemen voor u, om te kijken of alles wel écht klopt.

14 dagen bedenktijd bij de vaststellingsovereenkomst

Heeft u reeds ondertekend en wilt u alsnog dat een jurist de vaststellingsovereenkomst doorneemt voor u? Of is er een nieuw conflict ontstaan na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst en heeft u hier hulp bij nodig? Dan is het goed om te weten dat u 14 dagen bedenktijd heeft. U mag uw akkoord dus binnen twee weken schriftelijk herroepen, zonder opgaaf van reden.

OJNL controleert uw vaststellingsovereenkomst volledig gratis

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever en wilt u weten of deze juridisch gezien in orde is en of dit een goed voorstel is waar u verder mee kunt? Neem dan contact op met OJNL. Onze ervaren en gedreven juristen zitten klaar om uw vaststellingsovereenkomst te controleren op de verplichte punten en rekenen graag de genoemde bedragen nog eens na om te zien of alles volledig klopt.

Klopt het niet of is er verbetering mogelijk? Dan krijgt u een voorstel van verbeterpunten en aanvullingen op maat van de jurist, die na uw akkoord al het contact met de werkgever, diens adviseur of advocaat van u overneemt. U heeft nergens omkijken naar en OJNL zorgt er in veel gevallen voor dat u een betere vaststellingsovereenkomst kunt ondertekenen.

Neem direct contact op via info@ontslagjuristennederland.nl of telefonisch op 085 – 0470855. Uiteraard kunt u ook uw gegevens achterlaten op het contactformulier op onze website zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.