Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw ontslag heeft vaak op exact dezelfde manier plaats als het begin van uw arbeidscontract. U onderhandelt met de werkgever over de afspraken die gemaakt worden en na wederzijdse overeenstemming wordt de overeenkomst geldig verklaard. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is dit niet anders. Dat betekent dat u ook hier kunt onderhandelen over de afspraken, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding. Voor uw werkgever is ontslag met wederzijds goedvinden aantrekkelijk omdat een langere procedure bij de kantonrechter of het UWV voorkomen wordt – en daar betaalt uw werkgever graag iets meer voor.

Alle afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden bij ontslag met wederzijds goedvinden. Is dit niet het geval, dan is de vaststellingsovereenkomst – of beëindigingsovereenkomst – niet geldig.

Grote gevolgen en daarom hoge eisen aan de beëindigingsovereenkomst

Het ontslag heeft grote gevolgen voor u als werknemer. U komt niet alleen zonder werk te zitten, ook uw salaris houdt op. Financiële tegemoetkomingen zoals een transitie- of ontslagvergoeding compenseren dit verlies, zeker wanneer ook de WW-uitkering veiliggesteld wordt in de vaststellingsovereenkomst bij ontslag bij wederzijds goedvinden.

De rechter stelt hier hoge eisen aan, omdat er grote gevolgen zijn voor het ontslag. Daarom:

  • Moet u ondubbelzinnig instemmen met het ontslagvoorstel van uw werkgever
  • Moet de werkgever controleren of u begrijpt dat uw toestemming gevraagd wordt voor het ontslag
  • Moet de werkgever u informeren over de gevolgen van een ontslag met wederzijds goedvinden

En als er niet aan de eisen voldaan wordt?

Wordt er niet aan alle eisen voldoen, dan kan de rechter bepalen dat het ontslag ongeldig verklaard worden omdat de wettelijke richtlijnen niet gevolgd zijn.

14 dagen bedenktijd, ook bij ontslag met wederzijds goedvinden

U heeft altijd 14 dagen bedenktijd om uw instemming terug te draaien. U doet dit schriftelijk, maar u hoeft hiervoor geen reden op te geven, u trekt simpelweg uw goedkeuring in. Het ontslag is dan van tafel, uw arbeidscontract wordt voortgezet. Vaak betekent dit nieuwe onderhandelingen over de voorwaarden.

Heeft uw werkgever u niet gemeld dat u een bedenktijd van 14 dagen heeft? Dan heeft u 21 dagen de tijd om uw akkoord te herroepen.

Laat ons kijken naar de vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden

Staat ontslag met wederzijds goedvinden op de planning van u en uw werkgever? Zet dan niet te vroeg uw handtekening en laat ons eerst kijken. De arbeidsjuristen van Ontslagjuristen Nederland controleren uw vaststellingsovereenkomst volledig gratis, zodat u altijd weet of het juridisch goed in elkaar steekt en of u wel de maximale vergoeding uit het ontslag haalt. U kunt uw vaststellingsovereenkomst direct uploaden op onze website of bel naar 085-0470855 voor persoonlijk contact met een van onze juristen wanneer u vragen heeft.

Veelgestelde vragen over ontslag met wederzijds goedvinden

Ben ik verplicht akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee. Laat u dus ook niet onder druk zetten door uw werkgever. Uw werkgever heeft u nodig om tot overeenstemming te komen, dat betekent dat de vaststellingsovereenkomst u dus ook echt iets moet opleveren voordat u akkoord gaat. Kijk dus kritisch naar het voorstel dat u heeft ontvangen en vraag een arbeidsjurist om advies.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering als ik akkoord ga met een beëindigingsovereenkomst?

Ja, maar niet in alle gevallen. Uw situatie is daarvoor bepalend en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt voor een WW uitkering. U loopt dus het risico uw recht op een WW uitkering mis te lopen, wanneer de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Een gratis controle door onze ontslagjuristen kan u binnen 1 uur hier duidelijkheid over geven.

Wanneer is een hogere vergoeding mogelijk?

Bijna altijd. Een vaststellingsovereenkomst is immers vrij tussen partijen om af te spreken wat zij willen. Als werknemer gaat u pas akkoord wanneer u de vergoeding ontvangt die voor u goed voelt of die u nodig zal hebben ter overbrugging naar een nieuwe baan. De praktijk wijst bij ons uit dat 95% een betere ontslagregeling krijgt en dus betere financiële voorwaarden.