Ontslag met wederzijds goedvinden

Het proces van uw ontslag verloopt vaak op exact dezelfde manier als de aanvang van uw arbeidscontract. U onderhandelt met de werkgever over de afspraken die gemaakt worden en na wederzijdse overeenstemming wordt de overeenkomst geldig verklaard. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is dit niet anders. Dat betekent dat u ook hier kunt onderhandelen over de afspraken, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding. Voor uw werkgever is ontslag met wederzijds goedvinden aantrekkelijk omdat een langere procedure bij de kantonrechter of het UWV voorkomen wordt – en daar betaalt uw werkgever graag iets meer voor.

Alle afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden bij ontslag met wederzijds goedvinden. Is dit niet het geval, dan is de vaststellingsovereenkomst – of beëindigingsovereenkomst – niet geldig.

Grote gevolgen en daarom hoge eisen aan de beëindigingsovereenkomst

Het ontslag heeft grote gevolgen voor u als werknemer. U komt niet alleen zonder werk te zitten, ook uw salaris houdt op. Financiële tegemoetkomingen zoals een transitie- of ontslagvergoeding compenseren dit verlies, zeker wanneer ook de WW-uitkering veiliggesteld wordt in de vaststellingsovereenkomst bij ontslag bij wederzijds goedvinden.

De rechter stelt hier hoge eisen aan, omdat er grote gevolgen zijn voor het ontslag. Daarom:

  • Moet u ondubbelzinnig instemmen met het ontslagvoorstel van uw werkgever
  • Moet de werkgever controleren of u begrijpt dat uw toestemming gevraagd wordt voor het ontslag
  • Moet de werkgever u informeren over de gevolgen van een ontslag met wederzijds goedvinden

En als er niet aan de eisen voldaan wordt?

Wordt er niet aan alle eisen voldoen, dan kan de rechter bepalen dat het ontslag ongeldig verklaard worden omdat de wettelijke richtlijnen niet gevolgd zijn.

14 dagen bedenktijd, ook bij ontslag met wederzijds goedvinden

U heeft altijd 14 dagen bedenktijd om uw instemming terug te draaien. U doet dit schriftelijk, maar u hoeft hiervoor geen reden op te geven, u trekt simpelweg uw goedkeuring in. Het ontslag is dan van tafel, uw arbeidscontract wordt voortgezet. Vaak betekent dit nieuwe onderhandelingen over de voorwaarden.

Heeft uw werkgever u niet gemeld dat u een bedenktijd van 14 dagen heeft? Dan heeft u 21 dagen de tijd om uw akkoord te herroepen.

Laat ons kijken naar de vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden

Staat ontslag met wederzijds goedvinden op de planning van u en uw werkgever? Zet dan niet te vroeg uw handtekening en laat ons eerst kijken. De arbeidsjuristen van Ontslagjuristen Nederland controleren uw vaststellingsovereenkomst volledig gratis, zodat u altijd weet of het juridisch goed in elkaar steekt en of u wel de maximale vergoeding uit het ontslag haalt. U kunt uw vaststellingsovereenkomst direct uploaden op onze website of bel naar 085-0470855 voor persoonlijk contact met een van onze juristen wanneer u vragen heeft.

Veelgestelde vragen over ontslag met wederzijds goedvinden

Welke invloed heeft ontslag met wederzijds goedvinden op mijn recht op een WW-uitkering?

Dat hoeft geen invloed te hebben wanneer het ontslag met wederzijds goedvinden goed wordt geregeld en de vaststellingsovereenkomst tekstueel juist wordt opgesteld. Als dat het geval is, dan kan er een WW-uitkering worden aangevraagd. Let wel, er zijn situaties die extra aandacht verdienen en daarom is het belangrijk uw situatie vrijblijvend met onze juristen te bespreken, zo weet u zeker dat uw WW-uitkering wordt veiliggesteld en u niet zonder inkomsten komt te zitten.

Hoe wordt de ontslagvergoeding bepaald bij ontslag met wederzijds goedvinden?

In een ontslag met wederzijds goedvinden zijn partijen vrij om af te spreken wat zij willen. Wanneer u meewerkt aan uw eigen ontslag wilt u natuurlijk wel financieel voldoende gecompenseerd worden. Een ontslag met wederzijds goedvinden zonder ontslagvergoeding is nooit slim om mee in te stemmen, dan doet u zichzelf echt te kort. In bijna alle gevallen wil je minimaal de wettelijke transitievergoeding terugzien als ontslagvergoeding plus een paar extra bruto maandsalarissen. Afhankelijk van de reden waarom partijen uit elkaar willen bepaalt hoe hoog de ontslagvergoeding kan oplopen. Bel vrijblijvend met onze juristen voor advies, zo weet u zeker dat u uw rechten veilig stelt en de juiste vergoeding ontvangt.

Kan ik als werknemer weigeren om in te stemmen met ontslag met wederzijds goedvinden?

Ja, u kunt weigeren om mee te werken aan een ontslag met wederzijds goedvinden. Ontslag met wederzijds goedvinden is van toepassing wanneer beide partijen graag uit elkaar willen en wanneer u dat niet ziet zitten, dan hoeft u dus niet mee te werken. Let op, wanneer uw werkgever heel graag met u een vaststellingsovereenkomst wilt sluiten, dan heeft u wel een goede onderhandelingspositie. Laat u zich zeker niet onder druk zetten door uw werkgever dat u zou moeten instemmen, dat bepaalt u zelf.