U bent hier:

Vaststellingsovereenkomst UWV

Heeft u een vaststellingsovereenkomst voorgelegd gekregen? Dan is het van groot belang dat uw vaststellingsovereenkomst tekstueel correct is opgesteld, omdat u anders het recht op een WW-uitkering kunt verliezen. Bij het aanvragen van een WW-uitkering bij het UWV kijkt de instantie of u aan de voorwaarden voldoet en kan een kopie van de vaststellingsovereenkomst worden opgevraagd.

Is er geen sprake van verwijtbaar ontslag en is de juiste opzegtermijn gehanteerd in de vaststellingsovereenkomst volgens de richtlijnen van de UWV? Dan komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. De WW-uitkering kan pas starten op het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Let goed op dat u geen gat krijgt tussen de einddatum van uw arbeidsovereenkomst en de start van uw WW-uitkering. Dit komt vaker voor dan u denkt omdat de opzegtermijn niet of verkeerd wordt gehanteerd of dat er fouten in de vaststellingsovereenkomst staan. Onze juristen controleren gratis uw vaststellingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat u aansluitend aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.