U bent hier:

Ontslag bij arbeidsconflict

Op elke werkvloer kunnen arbeidsconflicten ontstaan. Dat zijn vervelende situaties die zich vaak van kwaad tot erger weten te ontwikkelen. Vaak begint het met onenigheid met een leidinggevende, ziekte of een werknemer die niet ingaat op de wensen die u heeft. Of uw baas vindt dat u niet voldoende functioneert binnen uw functie. Op zulke momenten is het belangrijk om op tijd het gesprek aan te gaan en samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan schakelt u een jurist of mediator in om tot een goede oplossing te komen voor beide partijen.

Onze jurist onderhandelt voor u

Wanneer een arbeidsconflict niet opgelost kan worden, dan gaat de jurist voor u de onderhandelingen in. Aanvankelijk wordt gezocht naar een oplossing waarbij u gewoon in dienst blijft, al dan niet op een andere functie of onder een andere leidinggevende. Is dit niet mogelijk en is in dienst blijven geen haalbare kaart? Dan stuurt de jurist aan op ontslag met wederzijds goedvinden.

Hierbij wordt altijd gekeken naar uw belangen, zoals een juiste ontslagvergoeding, aansluiting op de WW, en dekking van de juridische kosten en kosten voor om- of bijscholing om zo een andere baan te kunnen vinden bij een andere werkgever. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Uiteraard zorgen onze juristen ervoor dat die juridisch correct is, zodat u zich nergens zorgen om hoeft te maken.

Wat we van u vragen, is gewoon door te werken totdat anders besloten wordt. Er zijn mensen die zich ziekmelden in het proces, maar dat is niet verstandig. Het verzwakt uw onderhandelingspositie wanneer uw ontslag voorgelegd wordt aan de kantonrechter. Overweegt u ziekmelden, overleg dan eerst met ons zodat we uw dossier door kunnen nemen en advies kunnen geven.

Ziekte als basis van het arbeidsconflict

Is het arbeidsconflict ontstaan door ziekte of heeft het arbeidsconflict tot ziekte geleid? Dan wordt de situatie complex. Ontslag wegens ziekte mag namelijk niet, maar ontslag tijdens ziekte mag wél. Bent u ziek geworden door het arbeidsconflict, dan is ontslag met wederzijds goedvinden de beste oplossing. Schakelt u hierbij vooral een jurist in, zodat de onderhandelingen op de juiste manier afgehandeld kunnen worden en u krijgt waar u recht op heeft.

Neem vandaag nog contact op met Ontslagjuristen Nederland zodat we direct gratis naar uw ontslagdossier kunnen kijken en advies uit kunnen brengen.