U bent hier:

Ontslag met wederzijds goedvinden en WW

Gedurende de arbeidsovereenkomst kunt u samen met uw werkgever op het punt komen dat de wegen scheiden. Wanneer dit met wederzijds goedvinden gebeurt, dan hoeft er geen kantonrechtbank of UWV-medewerker ingeschakeld te worden. U maakt samen met uw werkgever afspraken over de afhandeling en de invulling. De afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Na het ontslag met wederzijds goedvinden direct WW? Dat kan, maar dan moet u wel goed opletten.

Alleen recht op WW bij niet-verwijtbare werkloosheid

U kunt alleen een WW-uitkering ontvangen wanneer het ontslag niet aan u te wijten is. Dat betekent allereerst dat het initiatief tot ontslag bij de werkgever moet liggen. Daarnaast moet er een neutrale reden opgenomen zijn in de vaststellingsovereenkomst voor het ontslag.

U wilt daarnaast dat de vaststellingsovereenkomst ook op andere punten volledig WW-proof is. Wilt u na het ontslag met wederzijds goedvinden direct in de WW kunnen stappen, dan zijn de volgende punten belangrijk. In de vaststellingsovereenkomst moet opgenomen zijn dat:

  • Er geen andere functie in het bedrijf mogelijk is
  • Er geen dringende reden voor het ontslag is
  • Het initiatief bij de werkgever ligt
  • De reden voor het ontslag een neutrale basis heeft

Daarnaast moet de datum van indiensttreding vermeld staan, net als de functie, het salaris en de emolumenten. Alleen wanneer dit alles in orde is, heeft u recht op een WW-uitkering na de opzegtermijn van uw huidige dienstverband.

Zorg dat uw recht op WW behouden blijft

Bent u in onderhandeling over uw ontslag en moet de vaststellingsovereenkomst opgesteld worden? Dan is het van groot belang dat de vaststellingsovereenkomst perfect in orde is, inclusief de opzegtermijn. U kunt dit direct gratis laten controleren door de ontslagjuristen die klaar zitten om uw ontslagdossier door te nemen. U kunt uw vaststellingsovereenkomst direct uploaden, of bel naar 085-0470855 voor direct persoonlijk contact met onze experts.