U bent hier:

Ontslagvergoeding en WW

Recht op WW-uitkering na het ontvangen van een ontslagvergoeding?

Op het moment dat u een ontslagvergoeding accepteert, vervalt niet uw recht op een WW-uitkering. Het aannemen van een vergoeding betekent ook niet dat u verwijtbaar werkloos bent. De WW-uitkering wordt bepaald aan de hand van het salaris dat u verdiende voordat u ontslagen werd.

WW-uitkering: 3 tot maximaal 24 maanden

Als u aan de wekeneis voldoet ontvangt u een WW-uitkering van 3 maanden. De wekeneis houdt in dat u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, tenminste 26 weken heeft gewerkt. Hoeveel uren u per week in die periode heeft gewerkt maakt niet uit. Wanneer u ook aan de jareneis voldoet ontstaat een langer recht op uitkering. De jareneis houdt in dat u in de laatste 5 jaar voordat u werkloos werd tenminste 4 jaar heeft gewerkt. U voldoet aan de jareneis op het moment dat deze jaren meetellen als arbeidsverleden. Uw arbeidsverleden houdt het aantal weken of jaren in dat u werkte in de periode voor u werkloos werd. Welke jaren meetellen voor uw WW-uitkering hangt af van uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden.

In sommige cao’s is het aantal maanden WW verhoogd naar de voormalige 38 maanden. Het UWV of uw werkgever kan u vertellen onder welke WW-regeling u valt.

70% van het laatstverdiende inkomen

De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon, en 70% voor de overige maanden. Het UWV hanteert een bruto maximum dagloon van € 219,28 en een bruto maximum maandloon van € 4.769,34.

Let erop dat u géén WW ontvangt tijdens de fictieve opzegtermijn. Uw arbeidsovereenkomst is dan immers officieel nog niet opgezegd. Het is daarom van belang dat u een opzegtermijn afspreekt in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer u dit niet doet, ontvangt u geen salaris en geen WW tijdens de fictieve opzegtermijn en dat kan bijzonder nadelig uitvallen.

Weet u niet zeker hoe dit in uw situatie is, omdat u niet goed weet waar u op moet letten? Neem dan contact met ons op zodat we uw vaststellingsovereenkomst gratis voor u kunnen controleren .

Stopzetten van de WW-uitkering

Er zijn verschillende situaties waarin de WW stopgezet kan worden, bijvoorbeeld:

  • U bereikt de AOW leeftijd
  • De maximale termijn is overschreden
  • U start in een nieuwe baan en u verdient meer dan 87,5% van uw WW-maandloon. 

Ontslagvergoeding en WW-uitkering

Johan is 54 jaar oud en heeft 36 jaar gewerkt als adviseur bij één baas. Via een vaststellingsovereenkomst wordt besloten tot ontslag met een ontslagvergoeding van € 40.000 bruto. Johan heeft een salaris van € 3000 bruto per maand en heeft recht op een WW-uitkering.

Hij krijgt dus 24 maanden WW. De eerste twee maanden is dit € 2250 en de resterende maanden € 2100. De betaalde transitievergoeding wordt niet in mindering gebracht op uw WW-uitkering.

Wij stellen de WW-uitkering veilig voor u

Wordt u ontslagen via een vaststellingsovereenkomst en wilt u zeker weten dat u recht houdt op WW, dat direct aansluit op uw laatste salaris? Laat onze juristen dan gratis naar de vaststellingsovereenkomst kijken. Wij zorgen ervoor dat u aansluitend in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Bel ons direct op 085-0470855 zodat we direct de vaststellingsovereenkomst door kunnen nemen en uw WW veilig kunnen stellen.