U bent hier:

Kantonrechtersformule of transitievergoeding

Wanneer de ontslagprocedure via de kantonrechter gevolgd wordt, dan ontvangt u een transitievergoeding. Is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever, dan kunt u hierbij nog een extra ontslagvergoeding krijgen. De oude kantonrechterformule wordt hierbij niet meer gebruikt, al zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld in een zaak bij de kantonrechter in Amsterdam, die de kantonrechtersformule gebruikte in plaats van de transitievergoeding. In deze situatie was sprake van een onwerkbare situatie door toedoen van de werkgever. Er werd besloten tot een transitievergoeding van € 20.000, plus € 40.000 die berekend was volgens de kantonrechterformule.

Hoe ouder u bent, hoe hoger de vergoeding

Wanneer er naar de extra ontslagvergoeding gekeken wordt, kijkt de rechter naar hoe ernstig het verwijtbaar handelen is. In bovenstaand geval werd gekeken naar de financiële gevolgen van het ontslag voor de werknemer. De kantonrechterformule die gebruikt werd, bestaat uit de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. Hoe ouder u bent en hoe langer u bij een werkgever werkt, hoe hoger de financiële gevolgen zijn. Dat is waarom de kantonrechterformule hoger uitvalt bij werknemers met een hogere leeftijd en langer dienstverband.