U bent hier:

Transitievergoeding berekenen na 2 jaar ziekte

Wanneer de transitievergoeding berekend wordt, dan wordt het bruto maandsalaris genomen, plus extra beloningen zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, bonussen en een 13de maand. Maar een zieke medewerker krijgt vaak slechts 70% van het maandsalaris doorbetaald. Op het moment dat er ontslag volgt na twee jaar ziekte en de transitievergoeding berekend moet worden, welk percentage wordt dan gebruikt bij de ontslagvergoeding berekenen bij ziekte? 70% van het loon of 100% van het bruto loon?

Direct berekenen

100% bruto maandsalaris is de regel

Ongeacht de omstandigheden wordt 100% van het bruto maandsalaris genomen voor het berekenen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. De transitievergoeding is namelijk gebaseerd op het bruto maandsalaris en niet het salaris dat de medewerker uiteindelijk daadwerkelijk ontvangt. Alle emolumenten in het maandsalaris worden meegenomen bij de berekening voor de volledige 100%.

Wilt u hier meer over weten, leest u dan onze pagina over ontslag bij ziekte of bel ons op 085-0470855 voor persoonlijk antwoord.