U bent hier:

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Na 2 jaar ziekte ontslag via de UWV-procedure

De werkgever kan naast het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst óók de keuze maken om de  ontslagprocedure bij het UWV te doorlopen voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. Deze mogelijkheid bestaat wanneer u twee jaar ziek bent en er geen herstel aannemelijk is binnen 26 weken vanaf het punt waarop u twee jaar ziek bent. Dit kan alleen wanneer het werk door u niet in aangepaste vorm verricht kan worden  en dit moet aangetoond kunnen worden door de arbodienst en het UWV.

Is alles in orde en heeft uw werkgever aan alle wettelijke verplichtingen voldaan? Dan kan u ontslagen worden  en heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding van de werkgever. Laat u altijd goed adviseren in een dergelijke situatie zodat u niet uw rechten verspeelt.

Vaststellingsovereenkomst: is mogelijk bij situatieve ziekte

Bij situatieve ziekte (in geval van een arbeidsconflict) is de situatie anders en kunt u recht hebben op meer dan alleen de wettelijke transitievergoeding. Dit geldt alleen wanneer uw ziekte verband houdt met de situatie bij uw werkgever en u op andere plekken wel gewoon zou kunnen werken. Een goed voorbeeld van zo’n situatie is een langlopend conflict met een van uw leidinggevenden.

In dat geval kan een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. Hierbij maakt u samen met uw werkgever afspraken over het ontslag. Dit is ook in het voordeel van de werkgever, die hiermee een langlopende procedure bij het UWV of kantonrechter kan vermijden. Deze vaststellingsovereenkomst wordt vaak veel eerder opgesteld dan het moment u twee jaar ziek bent.

In de vaststellingsovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over:

  • Einddatum arbeidscontract
  • Hoogte van de ontslagvergoeding
  • Uitkering van vakantiedagen, vakantiegeld en meer
  • Budget voor outplacement of omscholing

Is dit allemaal in orde en WW-proof, dan  komt u gewoon in aanmerking voor een WW-uitkering na uw ontslag. Let goed: dergelijke situaties zijn maatwerk. Het is daarom van groot belang dat alle bepalingen correct zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst voordat u  een handtekening zet. Onze ontslagjuristen controleren uw vaststellingsovereenkomst volledig gratis en geven u advies.

Het voordeel van de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst legt  afspraken vast die gemaakt zijn tussen u en uw werkgever over hoe jullie uit elkaar gaan. Voor de werkgever wordt een ontslagprocedure vermeden via het UWV of de kantonrechter en dit bespaart de werkgever geld, tijd en risico. Voor u geldt dat u daarom in veel gevallen een goede onderhandelingspositie heeft, maar ook dat u minder stress en weinig tot geen juridische kosten maakt. Een vaststellingsovereenkomst geeft rust en duidelijkheid.   

Onze juristen kijken gratis naar uw vaststellingsovereenkomst. Wij lopen de gehele vaststellingsovereenkomst door en luisteren naar uw situatie. Op die manier kunnen wij u goed adviseren en zorgen dat u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Ook kijken we of het maximale uit de ontslagregeling gehaald is. De controle en het eerste advies zijn altijd gratis.

Lees hier meer over vaststellingsovereenkomst met recht op een WW-uitkering.