U bent hier:

Vaststellingsovereenkomst ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet aanvechten

Het is belangrijk om direct in actie te komen en dezelfde dag nog hulp in te schakelen als u ontslag op staande voet heeft gekregen. Aanvechten van een gegeven ontslag op staande voet is enorm belangrijk. Dit geldt óók wanneer u denkt dat het ontslag op staande voet misschien wel terecht is gegeven. Het betekent namelijk dat u per direct géén inkomen meer heeft en ook géén WW uitkering zal ontvangen. Uw (financiële) belangen zijn dus groot en daarom is het belangrijk zo snel mogelijk in actie te komen om uw belangen veilig te stellen en het het ontslag op staande voet aan te vechten.

Neem in geval van ontslag op staande voet meteen contact op met Ontslagjuristen Nederland op het telefoonnummer 085-0470855. U krijgt direct een arbeidsjurist aan de lijn. Onze juristen luisteren graag naar uw verhaal en adviseren u 100% vrijblijvend en kosteloos over uw situatie. Wij maken voor deze zaken onmiddellijk tijd, omdat haast is geboden.

Ook kunt u ons vrijblijvend e-mailen met uw gegevens (naam, telefoonnummer en ontvangen ontslagbrief) naar info@ontslagjuristennederland.nl en wij nemen binnen één uur contact met u op om uw situatie te bespreken.

--- Oplossingsgerichte dienstverlening  ---

Wij handelen oplossingsgericht en gaan het gesprek aan met uw werkgever over de situatie en het gegeven ontslag op staande voet. Ons doel is hiermee om de situatie onderling met uw werkgever op te lossen en dure procedures bij de kantonrechter te voorkomen, ook als u iets heeft gedaan wat toch misschien niet helemaal deugt. Er is hierin meer mogelijk dan u denkt, werkgevers willen procederen via de kantonrechter net als u ook voorkomen. Ontslag op staande voet geven als werkgever is een uiterste middel en is in veruit de meeste gevallen NIET toegestaan.

Wij behandelen honderden ontslagdossiers per jaar en kunnen daarom een goede inschatting maken van uw situatie en daarmee uw onderhandelingspositie. Bent u benieuwd hoe wij klanten eerder hebben geholpen en hoe zij onze dienstverlening hebben ervaren? Dan kunt u meer informatie vinden door naar onze bedrijfspagina te gaan van Feedback Company. 

Wij scoren gemiddeld bij onze klanten met een 9.6 op basis van meer dan 145 beoordelingen. Klik hier voor alle reviews. 

Drie opties, bij aanvechten ontslag op staande voet

Om het ontslag op staande voet aan te vechten of verweer te voeren heeft u drie opties. Belangrijkste om te weten is dat u hoe dan ook iets moet doen. Vanaf nu kan het alleen nog maar beter worden. Immers, als u ontslag op staande voet heeft gekregen krijgt u niks, geen inkomen en geen WW uitkering. Wij helpen u om te bepalen wat de beste optie is om het ontslag aan te vechten.

Optie 1: sluiten van een vaststellingsovereenkomst (schikking) na ontslag op staande voet

U kunt dit zien als een schikking en dit is voor beide partijen vaak de meest aantrekkelijke optie. Dure procedures worden hiermee namelijk voorkomen en partijen weten met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst waar ze aan toe zijn. In een vaststellingsovereenkomst worden concrete afspraken gemaakt over hoe partijen uit elkaar gaan en kan een WW uitkering veilig worden gesteld. Hiermee wordt het gegeven ontslag op staande voet onderling opgelost, zonder tussenkomst van de rechter. Typische afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn:

 • WW proof: tekstueel dient de vaststellingsovereenkomst zo opgesteld te worden dat u een WW uitkering kan aanvragen. Hier worden veel fouten in gemaakt, de juiste formulering is belangrijk om uw WW veilig te stellen!
 • Einddatum arbeidsovereenkomst: belangrijk is dat de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd om uw WW uitkering veilig te stellen. Als dit niet goed is opgenomen, is het gevolg dat u géén WW uitkering krijgt of niet aansluitend na einde dienstverband;
 • Hoogte van de ontslagvergoeding: juist met een vaststellingsovereenkomst is het mogelijk een aantrekkelijke ontslagvergoeding overeen te komen waar beide partijen mee kunnen instemmen. Een werkgever bespaart proceskosten en is vaak bereid dit in uw ontslagvergoeding te stoppen;
 • Positief getuigschrift en positieve referenties: het is voor u als werknemer belangrijk dat u gemakkelijk weer in een nieuwe baan rolt en ondanks de situatie op een prettige manier vertrekt. Dan kan het enorm helpen dat de afspraak met uw werkgever is dat hij positieve referenties moet afgeven en een positief getuigschrift;
 • Eindafrekening: u heeft onder andere vakantiegeld en vakantiedagen opgebouwd tijdens uw dienstverband. Het opgebouwde saldo wilt u natuurlijk uitgekeerd krijgen met de eindafrekening. Voorkom dat u de eindafrekening misloopt.

Teken nooit zomaar voor een vaststellingsovereenkomst na een gegeven ontslag op staande voet zonder deze te laten controleren. De financiële gevolgen kunnen groot zijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld in geval de overeenkomst tekstueel niet juist is opgesteld of wanneer de opzegtermijn niet juist wordt gehanteerd, kan dit ertoe leiden dat u géén WW-uitkering krijgt.

Heeft u toch al getekend? Ook dan hoeft dit geen ramp te zijn. Als werknemer heeft u altijd 14 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen. Wellicht heeft u al onder druk een vaststellingsovereenkomst getekend na het gegeven ontslag op staande voet. Stuur deze dan alsnog vrijblijvend naar ons toe voor een gratis check en advies. Mail vrijblijvend uw ontslagvoorstel naar info@ontslagjuristennederland.nl

⇒ U krijgt binnen 1 uur terugkoppeling van een ontslagjurist.

Wij behandelen honderden ontslagdossiers per jaar en kunnen daarom een goede inschatting maken van uw situatie en daarmee uw onderhandelingspositie. Bedenkt u zich goed dat deze optie u verrassend veel financieel voordeel kan opleveren. Immers, indien een ontslag op staande voet onterecht is gegeven, dan zijn de financiële gevolgen voor een werkgever groot. Een werkgever kan het niet meer terugdraaien, dat betekent dat u een goede onderhandelingspositie heeft!

Bent u benieuwd hoe wij klanten eerder heb geholpen en hoe zij onze dienstverlening hebben ervaren? Dan kunt u meer informatie vinden door naar onze bedrijfspagina te gaan van Feedback Company. Wij scoren gemiddeld bij onze klanten met een 9.6 op basis van meer dan 145 beoordelingen. 

Klik hier voor alle reviews

Optie 2: Vernietigen van het ontslag op staande voet via de kantonrechter

Het ontslag op staande voet kunt u aanvechten door het te laten vernietigen via de kantonrechter. U vraagt middels een verzoekschrift aan de rechter om het ontslag op staande voet te vernietigen. Dit moet binnen twee maanden na het gegeven ontslag op staande voet. Doet u dit niet, of bent u te laat, dan kan het ontslag op staande voet niet meer ongedaan worden gemaakt via de rechter.

Heeft u het ontslag met succes aangevochten? Dan wordt het ontslag vernietigt en blijft u gewoon in dienst. Uw werkgever zal het loon vanaf de datum van ontslag aan u verschuldigd zijn en uw werkgever zal u ook weer moeten toelaten tot de werkvloer.

Optie 3: Aanspraak maken op vergoedingen (gefixeerde schadevergoeding, billijke vergoeding en de transitievergoeding) via de kantonrechter

Met deze optie ‘berust’ u in het ontslag op staande voet. Dit betekent dat u het ontslag op staande voet niet aanvecht, maar dat u aanspraak wilt maken op de gefixeerde schadevergoeding, een billijke vergoeding en de wettelijke transitievergoeding.  Wel dient u voor hiervoor een verzoekschrift in te dienen via de kantonrechten, binnen twee maanden na de ontslagdatum. Dit is een vervaltermijn, zorg dus dat u op tijd in actie komt.

Gefixeerde schadevergoeding: de hoogte van dit bedrag wordt bepaald door uw bruto loon dat uw werkgever u had moeten betalen gedurende de opzegtermijn die uw werkgever in acht had moeten nemen.

Billijke vergoeding: de hoogte van de billijke vergoeding is niet in de wet vastgelegd. Rechters oordelen hier heel verschillend over. Het is per situatie verschillend. Het kan duizenden euro’s voor u opleveren, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Wettelijke transitievergoeding: de hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de wet. De duur van uw dienstverband en uw bruto maandloon zijn hierin de componenten. In onze rekentool kunt u eenvoudig uitrekening wat in uw geval de wettelijke transitievergoeding zou bedragen.

Voorwaarden geven van ontslag op staande voet

Uw werkgever mag u niet zomaar op staande voet ontslaan. Het is de zwaarste sanctie die uw werkgever kan toepassen binnen de arbeidsrelatie en is aan veel regels gebonden. Ontslag op staande voet kan alleen worden gegeven als helder is dat de gedragingen van u zo ernstig zijn dat van uw werkgever niet kon worden verwacht een ‘normale’ ontslagprocedure te volgen.

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is het volgende vereist:

 • U heeft een dringende reden veroorzaakt;
 • Uw werkgever moet het ontslag onverwijld aan u hebben geven;
 • Uw werkgever moet de dringende reden onverwijld aan u hebben medegedeeld.
► Dringende reden

Als uw werkgever u op staande voet wil ontslaan, moet er sprake zijn van een dringende reden die u veroorzaakt heeft. De wet geeft voorbeelden wanneer sprake kán zijn van een ontslag op staande voet, maar die voorbeelden zijn niet volledig. Ook kunnen er dus andere redenen zijn die een ontslag op staande voet opleveren, terwijl dat niet zo in de wet staat omschreven.

De volgende voorbeelden kunnen een dringende reden opleveren voor ontslag op staande voet:

 • Fraude en/of diefstal
 • Mishandeling van collega’s
 • Werkweigering zonder goede reden
 • Agressie en/of geweld
 • Gebruik van alcohol en/of drugs
 • Seksuele intimidatie

Of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden zal per gebeurtenis moeten worden beoordeeld. In bijna alle gevallen is een zaak niet zo zwart/wit en spelen alle omstandigheden van het geval een rol of u wel of niet op staande voet kan worden ontslagen.

► Onverwijld

Uw werkgever moet het ontslag op staande voet onverwijld hebben gegeven. Uw werkgever mag dus niet afwachten en het even aankijken en na een paar dagen tot het besluit komen. Op het moment dat uw werkgever kennis heeft genomen van de dringende reden, dan moet uw werkgever zo snel als mogelijk (onverwijld) het ontslag op staande voet aan u hebben gegeven. Wat zo snel mogelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden.

 • Uw werkgever kan onderzoek doen wanneer het vermoeden bestaat van een dringende reden;
 • Uw werkgever kan hoor en wederhoor toepassen. Uw werkgever moet dus tijd hebben om uw kant van het verhaal te horen;
 • Uw werkgever kan tijd nodig hebben om juridisch advies in te winnen.

Uw werkgever moet voortvarend te werk gaan. De tijd tussen de gebeurtenis en het ontslag op staande voet mag dus niet te lang zijn. Hoe voortvarend kan per geval verschillen.

► Onverwijlde mededeling van de dringende reden

Als uw werkgever u op staande voet wil ontslaan, dan is vereist dat uw werkgever ook onverwijld de reden voor het ontslag aan u heeft medegedeeld. U zal immers moeten weten waarom u bent ontslagen en wat uw kansen zijn om het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. Belangrijk hierin is dat de reden van ontslag zorgvuldig moet worden geformuleerd, uw werkgever mag op een later moment niet ineens nog een andere reden aanvoeren. Bijvoorbeeld: u bent ontslagen omdat u diefstal heeft gepleegd, dan mag uw werkgever op een later moment niet als reden aanvoeren dat u ook altijd te laat komt.

Conclusie en gevolgen

Voor een werkgever is het heel lastig om een rechtsgeldig ontslag op staande voet te geven. In heel veel gevallen is er géén sprake van een dringende reden, voldoen werkgevers niet aan de onverwijldheidseisen of is er geen bewijs. Het is lastiger dan u denkt. Dit betekent dat u als werknemer een goede positie heeft om het gegeven ontslag op staande voet aan te vechten.

U zal ook wel moeten, omdat de gevolgen bij een ontslag op staande voet enorm groot zijn:

 • Per direct ontvangt u geen loon meer. U bent namelijk niet meer in dienst;
 • U ontvangt géén WW-uitkering van het UWV, het ontslag is volgens het UWV uw eigen schuld;
 • U heeft geen recht op de wettelijke transitievergoeding.

Persoonlijke omstandigheden

Er kunnen verschillende persoonlijke omstandigheden een rol spelen die alsnog maken dat er geen sprake is van een dringende reden. Dat betekent dan dat het ontslag op staande voet geen stand houdt. Voorbeelden kunnen zijn:

 • U bent al heel lang in dienst;
 • Uw leeftijd;
 • Uw staat van dienst. U heeft bijvoorbeeld nooit waarschuwingen ontvangen;
 • U heeft de zorg voor jonge kinderen;
 • Uw financiële situatie.

Rechtsbijstand verzekerd?

Heeft u een rechtsbijstand verzekering voor werk en inkomen? Dan mag u op kosten van uw verzekeraar zelf uw arbeidsjurist kiezen als een procedure nodig is. Wij vertellen u daar graag meer over.

Contact

Heeft u ontslag op staande voet gekregen? Wilt u advies over hoe u het gegeven ontslag op staande voet kunt aanvechten?

U kunt ons vrijblijvend e-mailen met uw gegevens (naam, telefoonnummer en ontvangen ontslagbrief) naar info@ontslagjuristennederland.nl en wij nemen binnen één uur contact met u op om kosteloos uw situatie te bespreken. Bellen is ook mogelijk met onze ontslagjuristen via 085-0470855.