Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een juridisch document dat werkgevers en werknemers gebruiken om de voorwaarden van het beëindigen van een arbeidsrelatie vast te leggen. In deze blog gaan we dieper in op wat een vaststellingsovereenkomst is, wanneer het relevant is en welke eisen u kunt stellen bij het opstellen van zo’n overeenkomst.

Wanneer een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak gebruikt in situaties waarin werkgever en werknemer gezamenlijk tot de conclusie komen dat het in beider belang is om de arbeidsrelatie te beëindigen. Enkele veelvoorkomende situaties waarin een vaststellingsovereenkomst wordt overwogen zijn:

  1. Arbeidsconflict: Wanneer er sprake is van ontslag bij een arbeidsconflict waarbij het vertrouwen tussen werkgever en werknemer ernstig is geschaad, kan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de beste oplossing zijn.
  2. Reorganisatie: Als het bedrijf waar u werkt, over gaat tot een reorganisatie dan kunnen ze u ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Ontslag bij reorganisatie is toegestaan, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn zoals een structureel slechte financiële positie of andere bedrijfseconomische redenen.
  3. Tijdelijk contract: Wanneer er een situatie ontstaat waarbij de werkgever, de arbeidsovereenkomst eerder wil beëindigen, dan is er een mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst bij tijdelijk contract te sluiten.
  4. Bij ziekte: Als een werknemer langdurig ziek is en er is geen uitzicht op herstel, dan kan een vaststellingsovereenkomst bij ziekte een oplossing bieden.
  5. Zwangerschap: Is er sprake van een zwangerschap bij u en wilt de werkgever uw contract beëindigen? Dan zijn er belangrijke aandachtspunten waar rekening mee moet worden gehouden in de vaststellingsovereenkomst bij een zwangerschap.

Wat kunt u eisen bij een vaststellingsovereenkomst?

Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst heeft u als werknemer gelegenheid om bepaalde eisen te stellen. Enkele belangrijke overwegingen zijn:

  1. Financiële compensatie: Eén van de belangrijkste aspecten van een vaststellingsovereenkomst is de financiële compensatie die wordt aangeboden. Dit kan bestaan uit een ontslagvergoeding of bijvoorbeeld een budget voor scholing/coaching of outplacement.
  2. Einddatum arbeidsovereenkomst: Het is belangrijk dat de juiste opzegtermijn gehanteerd wordt. Anders verliest u één of meer maanden recht op WW.
  3. Eindafrekening: Het overzicht van het salaris, vakantiegeld en andere ontvangen saldi.
  4. Vrijstelling van werk: U kunt per datum ondertekening worden vrijgesteld van werk met behoud van salaris. Dat geeft u rust en ruimte om een nieuwe baan te zoeken.
  5. Concurrentie- en relatiebeding en overige bedingen: Het is voor u voordelig wanneer deze bedingen komen te vervallen zodat u vrij bent op de arbeidsmarkt.

Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijk juridisch document dat zowel werkgevers als werknemers kan helpen bij het beëindigen van een arbeidsrelatie. Het is van cruciaal belang om de vaststellingsovereenkomst zorgvuldig te bekijken en juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat uw belangen adequaat worden vertegenwoordigd.

Wij staan u graag bij. Bel of mail ons en wij reageren binnen één uur op uw vraag!