Overspannen door uw werkgever?

In de samenleving worden steeds meer mensen geconfronteerd met de druk en stress die gepaard gaan met het werkleven. Een alarmerende trend is het aantal werknemers dat overspannen raakt als gevolg van de eisen van hun werkgevers.

Oorzaken van overspannen

Overspannen door uw werkgever kan meerdere oorzaken hebben. Wij geven u een aantal voorbeelden van oorzaken van overspannenheid, variërend van een hoge werkdruk tot het gebrek aan erkenning:

 1. Hoge werkdruk: Werkgevers leggen vaak een enorme druk op werknemers om meer te doen in minder tijd. Lange werkdagen, strakke deadlines en constante prestatie-eisen kunnen leiden tot overbelasting.
 2. Onvoldoende erkenning en waardering: Werknemers die consistent hard werken zonder erkenning of waardering te ontvangen, kunnen zich ondergewaardeerd voelen. Een gebrek aan erkenning kan bijdragen aan gevoelens van ontevredenheid en uiteindelijk tot een burn-out leiden.
 3. Onrechtvaardigheid op de werkplek: Het ervaren van onrechtvaardigheid, zoals oneerlijke behandeling, gebrek aan gelijke kansen of onduidelijke beleidsmaatregelen, kan aanzienlijke stress veroorzaken. Werknemers die het gevoel hebben dat ze niet eerlijk worden behandeld, lopen een verhoogd risico op een burn-out.
 4. Onrealistische prestatie-eisen: Werkgevers die voortdurend onrealistische prestatiedoelen stellen, zonder rekening te houden met de beschikbare middelen en tijd, leggen onnodige druk op hun werknemers. Dit kan leiden tot gevoelens van falen en uitputting.
 5. Gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden: Werknemers die geen mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien in hun functie, kunnen zich vast voelen in een uitzichtloze situatie. Het ontbreken van uitdaging en persoonlijke ontwikkeling kan bijdragen aan een burn-out.

De gevolgen:

 1. Fysieke en mentale gezondheidsproblemen: Langdurige blootstelling aan werkgerelateerde stress kan leiden tot fysieke gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, vermoeidheid en zelfs ernstigere aandoeningen zoals hartziekten. Op mentaal gebied kan overspanning leiden tot angststoornissen, depressie en burn-out.
 2. Verlies van productiviteit: Werknemers die overspannen zijn, ervaren vaak verminderde productiviteit en concentratie.
 3. Negatieve impact op werk-privébalans: Een ongezonde werkomgeving kan de balans tussen werk en privé verstoren, waardoor werknemers het moeilijk vinden om tijd en energie te steken aan hun privé leven.

Vaststellingsovereenkomst bij overspannen door uw werkgever

Als u een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen terwijl u overspannen bent, zijn er verschillende stappen die u kunt overwegen om ervoor te zorgen dat uw belangen worden beschermd en dat u een eerlijke regeling kunt treffen:

 1. Schakel een ontslagjurist in: Wanneer u Ontslagjuristen Nederland inschakelt, dan zullen wij direct met uw situatie aan de slag gaan.
 2. Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst: In de vaststellingsovereenkomst kunt u over diverse punten onderhandelen, zoals bijvoorbeeld over een latere einddatum in combinatie met vrijstelling van werk met behoud van loon. Dat geeft u rust en ruimte om te herstellen en inkomenslies en pensioenschade te voorkomen. Daarnaast zal er een ontslagvergoeding opgenomen worden. Over deze vergoeding kunt u altijd onderhandelen, die hoger zal kunnen uitvallen dan de transitievergoeding.
 3. Vaststellingsovereenkomst controleren: Het is van groot belang dat de punten in een vaststellingsovereenkomst goed gecontroleerd worden zoals de reden van het ontslag, de opzegtermijn en eventueel concurrentiebeding en vrijstelling van werk. Deze afspraken hebben gevolgen voor de langere termijn. Zeker als u ziek bent vanwege overspannen door uw werkgever is het belangrijk door te spreken of het wel verstandig is om mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst.

Is er bij u sprake van overspannen door uw werkgever en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Bel ons vrijblijvend en wij helpen u direct!