U bent hier:

Opzegtermijn en transitievergoeding

Wanneer de vaststellingsovereenkomst ondertekend is, gaat u de opzegtermijn in. In deze periode is uw dienstverband nog actief en ontvangt u gewoon uw loon.. De opzegtermijn bestrijkt de periode van het overeenkomen van het ontslag tot de werkelijke datum waarop het dienstverband beëindigd wordt. De meeste ontslagen vinden plaats met wederzijds goedvinden. Alle afspraken, inclusief de opzegtermijn, worden dan vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Direct berekenen

Het belang van de opzegtermijn met het oog op de WW-uitkering

De opzegtermijn speelt een grote rol wanneer u aansluitend een WW-uitkering wilt ontvangen. Het UWV hanteert namelijk altijd de wettelijke opzegtermijn. Pas wanneer deze verstreken is, kunt u een WW-uitkering ontvangen. De wettelijke opzegtermijn is als volgt geregeld:

Voor 0 tot 5 jaar dienstverband:                1 maand

Voor 5 tot 10 jaar dienstverband               2 maanden

Voor 10 tot 15 jaar dienstverband             3 maanden

Voor meer dan 15 jaar                               4 maanden

Wordt er een opzegtermijn afgesproken die korter is dan de wettelijke opzegtermijn? Dan heeft u een periode geen inkomen, omdat de WW-uitkering nog niet start. Dat is onwenselijk, tenzij hierover afspraken gemaakt zijn en dit verwerkt is in de ontslagvergoeding die u overeenkomt met uw werkgever. Laat dit daarom altijd goed controleren, er kunnen namelijk afwijkende termijn gelden in bijvoorbeeld de cao of arbeidsovereenkomst.  

Eisen aan een vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst moet de juiste opzegtermijn gehanteerd worden om aansluiting op de WW veilig te stellen. Ook moeten andere elementen verwerkt zijn om dit juridisch geldig te maken. Hierbij kunt u denken aan de hoogte van de ontslagvergoeding, vrijstelling van werk, eindafrekeningen en meer. U leest hierover meer op de pagina met de minimale inhoud voor een vaststellingsovereenkomst.

Laat uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren

U wilt niet een maand of langer zonder inkomen zitten, zeker niet wanneer dit als een verrassing komt en u daardoor uw vaste lasten niet meer kunt voldoen.  Laat daarom uw vaststellingsovereenkomst controleren door een ontslagjurist. Wij kijken gratis naar de vaststellingsovereenkomst en geven direct advies. Zo weet u precies waar u aan toe bent en weet u daarnaast ook zeker dat u directe aansluiting op de WW-uitkering heeft.

Gratis check laten uitvoeren