U bent hier:

Vaststellingsovereenkomst ontslag

Niet alle ontslagen hebben plaats via de kantonrechter of het UWV. U kunt ook samen met uw werkgever met wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst opstellen. De vaststellingsovereenkomst is het document waarin alle gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Dit is aantrekkelijk voor uw werkgever omdat langdurige ontslagprocedures vermeden kunnen worden. Voor u is het aantrekkelijk omdat in de vaststellingsovereenkomst een hogere ontslagvergoeding afgesproken kan worden. Hoewel de belangen van uw werkgever en u uiteenlopen, is een goede vaststellingsovereenkomst daarmee aantrekkelijk voor beide partijen.

Geen vaste vorm voor de vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Er is geen vaste vorm of inhoud voor de vaststellingsovereenkomst. U kunt met uw werkgever afspreken wat u wilt. Zelfs de transitievergoeding is geen verplicht onderdeel van de vaststellingsovereenkomst, want deze wordt gebruikt door de kantonrechter en het UWV. Toch is de transitievergoeding vaak het eerste dat uw werkgever op tafel legt als ontslagvergoeding. U kunt hier echter gewoon over onderhandelen, waarbij de transitievergoeding als ondergrens gebruikt wordt.

14 dagen herroepingsrecht

Uw werkgever moet kenbaar maken dat u 14 dagen de tijd heeft om uw akkoord in te trekken. U kunt schriftelijk de vaststellingsovereenkomst herroepen, en daar hoeft u geen reden voor op te geven. Heeft uw werkgever verzaakt aan te geven dat u 14 dagen heeft? Dan is de herroepingsperiode 21 dagen. Wanneer u uw akkoord intrekt, loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door, omdat er geen ontslag overeengekomen is. Er moet opnieuw onderhandeld worden over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en de ontslagvergoeding.

Weet u niet zeker of uw werkgever u een goed voorstel gedaan heeft, of wilt u controleren of alle wettelijk verplichte onderdelen opgenomen zijn, zodat u direct aansluiting heeft op de WW? Laat de ontslagjuristen van Ontslagjuristen Nederland dan gratis naar de overeenkomst kijken.

Neem contact op